Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Zkameněliny Evropy

      Složitý geologický vývoj evropského kontinentu se odrazil i na množství paleontologických nalezišť. Dokládají nám vývoj kontinentu od prvohor až k dnešku. Řada z nich je již po desítkách let těžení a bádání ztracena a zapomenuta. Část kvalitní kolekce zkamenělin z celé Evropy, kterou shromáždilo množství moravských badatelů, se tak dostává i před zraky širší veřejnosti. Naleziště, ze kterých byla výstava vybrána se řadí k těm nejdůležitějším jak v aspektu vědeckém, tak i historickém. Právě přes některé z nich vykročila moderní paleontologie a objevy z nich pomohly k poznání zaniklých světů.
      Výstava Zkameněliny Evropy představuje exponáty z depozitářů Moravského zemského muzea v Brně z paleontologicky nejvýznamnějších lokalit Evropy, mezi něž patří vedle lokalit zahraničních - Solnhofen, Eichstätt, Holzmaden (Německo), Hallstatt, Gosau, Grund (Rakousko), Monte Bolca (Itálie) a Boulogne (Francie) i naše lokality ze světově proslulé oblasti Barrandien - Jince, Skryje, Koněprusy, Kosoř, Drabov, Lochkov, Šárka aj. Vzorky z těchto lokalit rozmanitého stáří tak charakterizují celý geologický vývoj Evropy od kambria (prvohory) po neogén (třetihory). Například německé lokality jsou význačné zejména svými světoznámými jurskými nálezy létajících ptakoještěrů pterodaktylů z oblasti okolí Solnhofenu, z italské lokality Monte Bolca pocházejí nádherně zachované třetihorní (eocén) ryby a český Barrandien zpopularizovaný v 19. století francouzským paleontologem Joachimem Barrandem je představený zejména prvohorními trilobity.

RNDr. Zdeněk Minařík


Zpět na hlavní stránku