Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Folia Mendeliana
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0085-0748

Instrukce pro autory
- Vydaná čísla časopisu dostupná na internetu lze využít jako modelový styl. Manuskript by měl respektovat členění textu a obsahovat tyto části: název, autory, pracoviště, kontaktní adresu, abstrakt, úvod, podnadpisy jednotlivých částí v textu, závěr, poděkování a seznam literatury a poznámek. Odpovídající odkazy na literaturu v textu jsou číslovány horním indexem. Rozsah je omezen 15 stranami v časopise (asi 30 stran manuskriptu s dvojitým řádkováním) plus bibliografie a ilustrující materiál. Poznámky k textu pod čarou by neměly být používány. Vysvětlivky zvláštního významu mohou být zahrnuty v textu malými písmeny. Ilustrace se zasílají na lesklém papíře a také v elektronické podobě.
- Jeden originál a dvě kopie celého manuskriptu nabízeného k publikaci se zasílají na poštovní adresu Mendeliana Moravského zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno společně s diskem/disketou obsahujícím článek ve Window kompatibilním formátu. On-line vstup pro zasílání příspěvků je připravován.


Guidelines for authors

- Recent issues available on the website should be used as a model for style with respect to section headings in the text (title, author, affiliation, contact address, abstract, introduction, subsections headings in the text, conclusion, acknowledgement), literature citations in the text numbered with the upper index, and list of references and notes. Space is limited to 15 journal pages (approx. 30 double-spaced manuscript pages) plus bibliography and illustrative material. Footnotes to textual material should be avoided. Explanatory matter of special interest may be set off in the text in small print. Send glossy prints of illustrations and their electronic form.
- An original and two copies of all manuscripts submitted for consideration should be sent to the postal address of the Mendelianum in the Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, accompanied by a computer disk containing the article in Window-compatible format. On-line submission has been under preparation.Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional