Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA NUMISMATICA
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0862-1195

Redakce
MZM numismatické oddělení, Zelný trh č. 6, 659 37 Brno, tel.: 533 435 262, e-mail: dkasparova@mzm.cz

Informace o časopisu

Folia Numismatica jako samostatná řada Acta Musei Moraviae vznikla v roce 1986. Těžištěm časopisu jsou peněžní dějiny Moravy v širším kontextu evropského vývoje. Časopis shromažďuje nové poznatky a objevy v numismatice, sleduje aktuální a důležité postřehy v evropském prostoru. Strukturu periodika zahrnuje také medailistiku, faleristiku, zprávy o aktuálním kulturně společenském dění, informace o nové odborné literatuře. Od počátku vzniku periodika je garantována vysoká vědecká úroveň jménem prof. Sejbala, který Folia Numismatica redigoval a publikoval v nich výsledky své badatelské práce. Na fóru časopisu se kromě tuzemských odborníků prezentují také významné osobnosti současné evropské numismatiky Prof. Stanislaw Suchodolski, Prof. Paul Arnold a jiní.
Vydává Moravské zemské muzeum, Brno.

Šéfredaktorka
Mgr. Dagmar Kašparová, Numismatické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Redakční rada
PhDr. Jan Šmerda (numismatik, vedoucí numismatického oddělení MZM, Brno), RNDr. Ivan Koláčný (nezávislý falerista, Brno), Mgr. Luboš Polanský (numismatik, Národní muzeum, Praha), PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (archeolog, Archaia Brno, o.p.s.)


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional