Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

HISTORIE ČASOPISU

Periodika vydávaná Moravským zemským muzeem

Vydávání odborných časopisů má v Moravském zemském muzeu dlouholetou tradici. Téměř od prvních desetiletí existence muzea vychází ACTA MUSEI MORAVIAE, k nimž později přibyl časopis ANTHROPOLOGIE a posléze KRYSTALINIKUM, jehož vydávání muzeum v roce 2006 ukončilo.

ACTA MUSEI MORAVIAE - ČASOPIS MORAVSKÉHO MUZEA

- Vychází od roku 1895 nejprve pod názvem MUSEUM FRANCISCEUM ANNALES.
- Od roku 1901 vycházelo periodikum pod názvem ČASOPIS MORAVSKÉHO MUZEA - ZEITSCHRIFT DES MÄHRISCHEN LANDESMUSEUMS (1. ročník).
- V roce 1924 byl název časopisu změněn na ACTA MUSEI MORAVIENSIS a pod tímto názvem vycházel do roku 1936. Poté bylo vydávání krátce přerušeno a od roku 1943 znovu obnoveno s dřívějším německým názvem.
- V roce 1946 došlo k obnovení vydávání časopisu pod názvem ČASOPIS ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ - ACTA MUSEI MORAVIAE.
- Jako ČASOPIS MORAVSKÉHO MUZEA - ACTA MUSEI MORAVIAE vychází periodikum od roku 1947, i když v literatuře a citacích je častější pouze latinský název.

Časopis, jehož název se měnil v návaznosti na historii instituce, vydává Moravské zemské muzeum jako svůj základní periodický tisk. Z důvodu větší specializace je rozdělen do několika řad dle publikovaných oborů (od roku 1997 tři řady, dříve jen dvě - Scientiae sociales /vědy společenské/ a Scientiae naturales /vědy přírodní/), se třemi oborově úzce zaměřenými přílohami (supplementy):

- vědy biologické (Scientiae biologicae)
- vědy geologické (Scientiae geologicae)
- Folia numismatica (Supplementum ad AMM)
- Folia ethnographica (Supplementum ad AMM)
- Folia Mendeliana (Supplementum ad AMM)

ANTHROPOLOGIE - International Journal of the Science of Man

- Časopis byl založen v roce 1922 jako protirasisticky orientované periodikum nadace dr. A. Hrdličky.
- V roce 1941 vydávání nacisty zastaveno.
- Od roku 1962 vydávání obnoveno Moravským zemským muzeem.

JOURNAL HISTORY

Periodicals published by the Moravian Museum

The publication of specialized magazines has had a long tradition in the Moravin Museum. Since the first decades of the museum existence ACTA MUSEI MORAVIAE has been appearing, later on the journal ANTHROPOLOGIE and finally KRYSTALINIKUM have been added; the latter was stopped in 2006.

ACTA MUSEI MORAVIAE - ČASOPIS MORAVSKÉHO MUZEA - JOURNAL OF THE MORAVIAN MUSEUM

- It has been appearing since 1895, originally under the name MUSEUM FRANCISCEUM ANNALES.
- From 1901 the periodical was called ČASOPIS MORAVSKÉHO MUZEA - ZEITSCHRIFT DES MÄHRISCHEN LANDESMUSEUMS (volume I).
- In 1924 the title was changed: ACTA MUSEI MORAVIENSIS and under this name the periodical appeared until 1936. Then its publication was interrupted for a while; it was restored with the former German title in 1943.
- In 1946 the magazine started to reappear unter the title ČASOPIS ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ - ACTA MUSEI MORAVIAE.
- Since 1947 the periodical has been published unter the title ČASOPIS MORAVSKÉHO MUZEA - ACTA MUSEI MORAVIAE; however, its Latin name is more frequent in literature and bibliographical references.

The museum publishes the magazine that changed its title several times during the history of the publishing institution, as its main periodical. In order of a greater specialization it appears in several series according to scientific disciplines (three series since 1997, previously only two - Scientiae sociales /social sciences/ and Scientiae naturales /natural sciences/), with three specialized supplements:

- social sciences (Scientiae sociales)
- biological sciences (Scientiae biologicae)
- geological sciences (Scientiae geologicae)
- Folia numismatica (Supplementum ad AMM)
- Folia ethnographica (Supplementum ad AMM)
- Folia Mendeliana (Supplementum ad AMM)

ANTHROPOLOGIE - International Journal of the Science of Man

- The Journal was founded in 1922 as an anti-racist periodical of Dr. A. Hrdlička Foundation.
- Im 1941 its publication was stopped by the Nazis.
- Since 1962 it has been published again by the Moravian Museum.Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional