Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA ETHNOGRAPHICA 38/2004

OBSAH - INHALT - CONTENTS


HANA DVOŘÁKOVÁ: Pozdrav Ludvíku Kunzovi k devadesátinám Gruss an Ludvík Kunz anlässlich seines 90. Geburtstags

............................3

KAREL ALTMANN: "Po půdách, komorách i mlatech" aneb "K čemu ty staré hříchy a komedie?" (Z terénních zkušeností průkopníků českého národopisu na Moravě v 19. a první polovině 20. století) "Von Dachboden, Kammern und Tennen" oder "Wozu die alten Sünden und Komödien?"

...........................7

HANA DVOŘÁKOVÁ: Nové poznatky o Františku Pospíšilovi (Nejen o národopisném filmu) Neue Erkentnisse über František Pospíšil (Nicht nur über den ethnographischen Film)

...........................25

JARMILA PECHOVÁ: Vývoj tradičních řemesel a péče o ně ve 20. století Entwicklung traditioneller Handwerke und die Förderung im 20. Jahrhundert

...........................37

VANDA JIŘÍKOVSKÁ: Domy a lidé Häuser und Menschen

...........................53

PETER SLAVKOVSKÝ: Slovenské minority v strednej a juhovýchodnej Európe Slowakische Minderheiten in Mittel- und Südosteuropa

...........................67

JITKA MATUSZKOVÁ: Verbunk a jeho proměny v 20. století Werbungstanz "verbunk" und seine Veränderungen im Läufe des 20. Jahrhunderts

...........................73

EVA VEČERKOVÁ: Jarní obchůzka se stromkem na Moravě (Příspěvek ke studiu obřadních artefaktů I.) Frühlingsrundgänge mit Maibaum in Mähren (Ein Beitrag zum Studium von Zeremonienartefakten I.)

...........................83

HELENA BERÁNKOVÁ: Od základního kamene ke koncepci pro 21. století (1901-2004: sto a tři roky fotografické sbírky Etnografického ústavu MZM v Brně) Vom Grundstein zur Konzeption für das 21. Jahrhundert (1901-2004: 103 Jahre fotographische Sammlungen des Ethnographischen Instituts des Mährischen Landesmuseums Brünn)

...........................107

ALENA KALINOVÁ: Keramika 20. století ve sbírce Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně Keramik des 20. Jahrhunderts in den Sammlungen des Ethnographischen Instituts des Mährischen Landesmuseums

..........................123

LENKA NOVÁKOVÁ: Nový přírůstek ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea - fotodokumentace jihomoravských Charvátů Ein neuer Zuwachs in den Sammlungen des Ethnographischen Instituts des Mährischen Landesmuseums - Photodokumentation südmahrischer Kroaten

..........................137Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional