Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA NUMISMATICA 16-17/01/02

OBSAH - INHALT - CONTENTS


G. Dembski: Die Münzprägung der Boier in Niederösterreich, Mincovnictví Bójů v Dolním Rakousku

............................3

J. Paukert: Příspěvek k moravským knížecím ražbám 11. a 12. století, Beitrag zu den mährischen fürstlichen Prägungen des 11. und 12. Jahrhunderts

...........................13

J. Paukert-J. Videman: Nové poznatky o moravském mincovnictví 12. století, Neue Erkenntnisse über das mährische Münzwessen des 12. Jahrhunderts

...........................21

P. Arnold: Die Rolle des Prager Groschens in der spätmittelalterlichen Münzgeschichte des Heiligen Römischen Reiches, Úloha pražských grošů v historii mincovnictví pozdního středověku Svaté říše římské

...........................51

J. Videman: Poznámky k počátkům mincovnictví olomouckých biskupů za Františka kardinála z Dietrichsteina, Bemerkungen zu den Anfängen des Münzwesens der Olmützer Bischöfe unter František Kardinal von Dietrichstein

...........................69Madailistika/ Medailistica

J. Štěpán: Medaile olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic


K. Schulz: Überlegungen zu den Barockmedaillen des Bistums Olmütz, Úvahy o barokní medaili olomouckého biskupství

...........................96

Z. Fišer: Pamětní medaile pro zaměstnance Thonetových závodů

..........................103

J. Obermajer: Medaile a reliéfní plastiky s portrétem Gregora Mendela

..........................109

Materiály/Materialien

D. Grossmannová: Nález z Frýdku-Místku

..........................127

M. Hradil: Tvůrci litinových plaket a medailí

..........................140

M. Hradil: Peněžní politika rodiny Rothschildů a její přínos pro české země v rámci Rakousko-Uherska

..........................143

Zprávy/Nachrichten

A. Fiala: Velký Novgorod - IX. Celoruská numizmatická konferencia

..........................147

J. T. Štefan: Peníze v proměnách času III

..........................148

M. Hradil: Praha sběratelská a numismatická

..........................150

J. L. Hrdý: Za dr. Jaroslavem Obermajerem

..........................151

Jubilea/Jubiläen

A. Fiala: K oslave šesťdesiatich piatich narodenín PhDr. Elenky Minarovičovej

..........................155

Literatura/Literatur

..........................157Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional