Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 87/2002

OBSAH - INHALT - CONTENTS


Houzar, S., Malý, K.: Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě Übersicht der Mineralogie, der Lagerstättenverhältnisse sowie der Geschichte des Erzreviers Štěpánov in Westmähren

............................5

Fojt, B., Mixa, P.: Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) Kamenná hora Mt. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact of Desná Unit and Vrbno Group - Silesicum (Czech Republic)

...........................61

Malý, K., Dobeš, P.: Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) Mineralogy of polymetallic ore occurences near Maršov and Javůrek villages (Svratka Dome, Moravicum)

...........................75

Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P.: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava Allanite and its alteration products from pegmatite and skarn near Rešice, Western Moravia, Czech Republic

...........................87

Kvítková, L., Buriánek, D.: Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu Chemical Composition of Garnets from Loess Deposits in the Dyje-Svratka Ravine

..........................103

Slobodník, M.: Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek Hydrothermal vein-type mineralisation of the Moravian karst area, Moravia, CR: insight from type of fluids and P-T conditions point of view

..........................113

Houzar, S., Novák, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: II. Calcite marbles

..........................137

Buriánek, D., Novák, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit Contribution to the knowlege of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite

..........................145

Ivanov, M.: Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit A brief outline of the history of palaeontological investigations in the Permo-Carboniferous of the Boskovice Furrow (Moravia) and prespectives of the protection of existing localities

..........................153

Musil, R.: Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraden Studium nálezů koní z lokality Grubgraden

..........................165

Houzar, S.: Zemřel doc. Ing. Dušan Němec

..........................221

Příspěvky z výzkumu Šošůvských jeskyní v Moravském krasu v letech 1998-2001

..........................223

Janíček, M.: Rekonstrukce Sloupsko-Šošůvských jeskyní

..........................225

Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., Nowicki, T.: Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)

..........................229

Zeman, J.: Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu Geochemistry of Šošůvka cave sediments in Moravian Karst

..........................245

Vít, J., Otava, J.: Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní Fluvial sediments of the Šošůvka cave (Moravia, Czech Republic)

..........................265

Doláková, N.: Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného systému profilu v jeskyni Kůlna Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst)

..........................275

Valoch, K.: Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu Rescue excavation in the Šošůvka Caves near Sloup in the Moravian Karst

..........................289Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional