Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 88/2003

OBSAH - INHALT - CONTENTS


IVANOV, M.: Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
History of palaeontological investigations in Permo-Carboniferous deposits of the Boskovice Graben (Moravia)

............................3

NOVÁK, M., NEPEJCHAL, M., ŠKODA, R., URBÁNEK, B.: Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
Beryl-columbite pegmatite from Branná, Hrubý Jeseník Mnts., northern Moravia

............................113

NOVOTNÝ, P., ZIMÁK, J.: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
Alpine-type ~ssure mineralization at the localities "Mísečky" and "Černý důl" near Vernířovice (Moravia, Czech Republic)

............................123

HRAZDIL, V , MALÝ, K., DOBEŠ, P., HOUZAR, S.: Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
Pb-Zn mineralization near Horní Loučky in vicinity of Tišnov

............................139

DOLNÍČEK, Z., MALÝ, K.: Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
Mineralogy and genesis of the epithermal veins from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov

............................149

ČOPJAKOVÁ, R., NOVÁK, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV granátický svor s turmalínem
Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: IV Garnet mica-schist with tourmaline

............................167

NEHYBA, S.: Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
Contribution to the study of Neogene deposits in the surroundings of Kralice nad Oslavou and Březník

............................177

GREGOROVA, R., POZAR, M.: Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
Fish fauna of the Menilitic Formation (Middle Oligocene) from the new locality Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)

............................191

PLCHOVA, J.: RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum

............................207Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional