Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 90/2005

OBSAH - INHALT - CONTENTS


NOVÁK, M.: Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
Granitic pegmatites of tne Bohemian Massif (Czech Republic); mineralogical, geochemical and regional classification and geological significance

............................3

DOLEŽALOVÁ, H., HOUZAR, S., SKODA, R.: Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
Barium phlogopite and kinoshitalite-bearing minerál assemblage of forsterite marbles from Rožná uranium deposit, Moldanubicum, western Moravia

...........................75

ČOPJAKOVÁ, R., ŠKODA, R., PERTOLDOVÁ, J.: Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks

...........................89

FOJT, B., ŠKODA, R.: Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských Horách
Bi4Se3 and ikunolite-laitakarite from the uranium deposit Zálesí near Javorník, Rychlebské hory Mts

...........................99

DOLNÍČEK, Z.: Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal calcite-barite-chlorite mineralization from Adamov (Brno Massif

..........................109

BURIÁNEK, D.: Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich Urologický význam
Nodules of calc-silicate rocks from Polička crystalline unit and their lithologic significance

..........................121

LISÁ, L., BURIÁNEK, D., UHER, P.: Provenience wurmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
Provenance of wiirm, latě pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy minerál assemblag

..........................147

ŠUŠOLOVÁ, J.: Spraše na území Národního parku Podyjí
The loess of the National park Podyjí (Moravia, Czech Republic)

..........................155

KALENDA, R, KUČERA, J., MRAVEC, R: Vývoj říční sítě Moravského krasu
Development of the river net in the Moravian Karst

..........................171

KALENDA, R, KUČERA, J., MRAVEC, R: Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z holštejnské jeskyně
The development of caving systems in the northern part of Moravian Karst with implementation of new knowledge from Holštejnská jeskyně cave

..........................191

SLEZÁK, L.: Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
Contribution to the morphology of the Pekárna cave in the southern part of the Moravian Kars

..........................217

MUSIL, R.: Klima v posledním glaciálu
The climate of the last glacial

..........................223

Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem

..........................247

K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.

..........................261Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional