Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 92/2007

OBSAH - INHALT - CONTENTS


FOJT, B., DOLNÍČEK, Z., HOFFMAN†, V., ŠKODA, R., TRDLIČKA, Z., ZEMAN, J.: Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
Paragenesis of the Zn–Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město village near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic) Abstract

............................3

ŠKODA, R., STANĚK, J., ČOPJAKOVÁ, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část I – primární a exsoluční fáze
Mineral assemblages of the phosphate nodules from the granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum; part I – primary and exsolution phases. Abstract

...........................59

DOKOUPILOVÁ, P., SULOVSKÝ, P.: Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
Minerals of the jarosite group from sulphide-bearing assemblages on the eastern margin of the Bohemian Massif Abstract

...........................75

KOCOURKOVÁ, E., LOSOS, Z., VÁVRA, V.: Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
Pyromorphite from Pb–Zn ore deposit at Nová Ves near Rýmařov (Jeseníky Mts., Czech Republic) Abstract

...........................93

JIRÁSEK, J.: Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
New find of huntite at Hrubšice, Western Moravia (Czech Republic) and Question of its Genesis Abstract

..........................103

ČOPJAKOVÁ, R., BURIÁNEK, D., ŠKODA, R., HOUZAR, S.: Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
Tourmalinites from the southern part of Svratka Crystalline complex Abstract

..........................111

OPLETAL, V., LEICHMANN, J., HOUZAR, S.: Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum – ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
Muscovite-plagioclase layers in dolomite marble near Prosetín (Olešnice Unit, Moravicum) concordant injections of aplite or metaevaporites? Abstract

..........................131

BURIÁNEK, D., OTAVA, J.: Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
Three genetically different types of garnet-rich rocks from Hlinsko Zone and from Polička Crystaline Complex Abstract

..........................143

ÁBELOVÁ, M.: Paleodiet inferred from Ursus spelaeus (RÖSENMÜLLER et HEINROTH) tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
Odvození paleopotravy Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH použitím analýz izotopů uhlíku zubu z jeskyně Tmavá skala (Slovenská republika) Abstract

..........................151

ROSZKOVÁ, A.: Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
The pollen analysis of the chosen Quaternary localities (Stříbrná bystřina, Rýchory) from the Giant mountains Abstract

..........................157Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional