Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 95/1 2010

OBSAH - INHALT - CONTENTS


HOUZAR, S., CEMPÍREK, J., FOJT, B., GADAS, P., HRAZDIL, V., NOVÁK, M., SEJKORA, J., ŠKODA, R.: Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009 A review of new minerals described from Moravia and Silesia between 1985 and 2009 Abstract

............................5

CEMPÍREK, J., NOVÁK, M., DOLNÍČEK, Z.: Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-werdingitu v Horních Borech – přehled. New occurrence of grandidierite, ominelite, boralsilite and Fe-werdingite in Horní Bory – overview Abstract

...........................61

HOUZAR, S., GADAS, P., ČOPJAKOVÁ, R.: Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu Geikielite-baddeleyite in mineral assemblage of dolomite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Abstract

...........................71

POTOČKOVÁ, T., DOLNÍČEK, Z., HOUZAR, S., ŠKRDLA, P., VOKÁČ, M.: Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava Primary gold mineralization near Hory u Předína, western Moravia Abstract

...........................83

KOCOURKOVÁ, E., HOUZAR, S., HRAZDIL, V.: Pyromorfit z jihlavského rudního revíru Pyromorphite from Jihlava Ore District (Czech Republic) Abstract

..........................105

DOKOUPILOVÁ, P., HOUZAR, S., SEJKORA, J.: Minerální asociace na prohořelých odvalech rosicko-oslavanského revíru, Česká republika The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany Coalfield, Czech Republ Abstract

..........................121

GREGOROVÁ, R.: Osteological and morphological analysis of the scabbardfish Anenchelum glarisianum BLAINVILLE, 1818 (Trichiuridae) from the Menilitic Formation of the Moravian part of the West Carpathians (Oligocene, Rupelian).
Osteologická a morfologická analýza druhu Anenchelum glarisianum BLAINVILLE, 1818 (Trichiuridae) z menilitového souvrství moravské části Západních Karpat (Oligocén, rupel) Abstract

..........................141Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional