Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 95/1 2010

OBSAH - INHALT - CONTENTS


KRMÍČEK, L.: Předmezozoické lamprofyry a související žilné intruze Českého masivu (Česká Republika, Polsko, Německo, Rakousko): komentovaný přehled Abstract

............................5

ČOPJAKOVÁ, R.: Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské vrchoviny – vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě Abstract

...........................63

FOJT, B., ŠKODA, R., DOLNÍČEK, Z.: Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku Abstract

...........................81

ŠKODA, R., STANĚK, J.: Gayit z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, moldanubikum Abstract

...........................87

MÜCKE, A., FOJT, B., DOLNÍČEK, Z.: Petrography, mineralogy, geochemistry and genetic aspects of the Lahn-Dill type deposit of Malý Děd (= Leiterberg) in the Devonian Vrbno Group (Silesicum), Czech Republic Abstract

..........................95

BURIÁNEK, D.: Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu Abstract

..........................131

BURIÁNEK, D.: Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu Abstract

..........................151Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional