Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 89/2004

OBSAH - INHALT - CONTENTS


Fojt, B., ČERMÁK, F., ĎURIŠOVÁ, J., HLADÍKOVÁ, J., Hoffman, V., Kopa, D., Trdlička, Z., Zeman, J.:
Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
Nová Ves near Rýmařov - Pb-Zn ore deposit (Jeseníky Mts., Czech Republic)

............................3

Cempírek, J., Novák, M.:
Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl unit, Moldanubicum

...........................45

ŠKODA, R., NOVÁK, M.:
Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
Accessory Nb,Ta,Ti-oxide minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum

...........................55

ŽÁČEK, V.:
Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
Cordierite - sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic

...........................67

Malý, K.:
Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
Mineralogy of polymetallic ore occurrence near Heroltice (Svratka Dome, Moravicum)

...........................81

Doležalová, H., Losos, Z.:
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in the uranium deposit Rožná

...........................91

Kučera, J., Slobodník, M., Sulovský, P.:
Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
The chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník

..........................103

Pauliš, P., Novák, F., Ševců, J.:
Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení Vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
Secondary minerals from uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)

..........................121

Houzar, S., Leichmann, J., Kapinus, A., Vávra, V.:
Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
REE-bearing marble from Horní Dunajovice (Lukov Unit, Moravicum) in Western Moravia

..........................139

Nehyba, S., Buriánek, D.:
Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
Chemistry of garnet and tourmaline - contribution to provenance studies of fine grained Neogene deposits of the Carpathian Foredeep

..........................149

Zachovalová, K., Leichmann, J.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: V. durbachity
Contribution to the Knowledge of Provenance of Pebbles from the upper Visean Conglomerates in the Drahany Uplands: V. Durbachites

..........................161

Gnojek, I.:
Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
Geological interpretation of the geomagnetic anomalies of the NE Moravia and the Czech part of Silesia

..........................173

Dostál, O.:
Paleontologie lokality Obora
Paleontology of the Obora localit

..........................189

Ivanov, M., Musil, R.:
Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
Preliminary results of investigation of Neogene vertebrates from the Mokrá-Quarry site

..........................223Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional