Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 87/2002

Obsah - Inhalt - Contents


Valoch, K.: Eine Notgrabung in der Kůlna Höhle im Mährischen Karst A rescue excavation at Kůlna cave in the Moravian Karst

............................3

Nerudová, Z. - Krásná, S.: Remontáže bohunicienské industrie z lokality Brno-Bohunice (Kejbaly II) The reffitings of Bohunician lithic industry from Brno-Bohunice (Kejbaly II

...........................35

Hladíková, L.: Szeletienská štípaná industrie z lokality Trboušany I Szeletian chipped industry from Trboušany I

...........................57

Oliva, M.: Gravettien Moravského krasu, Gravettien du Karst morave

...........................81

Neruda, P. - Kostrhun, P: Hranice - Velká Kobylanka. Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně Hranice - Velká Kobylanka. Une station du Paléolithique supérieur dans la Porte de Moravie

..........................105

Neruda, P - Nerudová, Z. - Sacherová, G. - Valoch, K.: Zpráva o výzkumu v prostoru j. Balcarka - "Muzeum" Report on excavation in Balcarka cave - "Museum"

..........................157

Valoch, K.: Příspěvek k provenienci moravských jurských rohovců v okolí Brna Beitrag zur Provenienz mährischer jurassischer Hornsteine aus der Umgebung von Brünn

..........................171

Selucká, A. - Sulovský, P. - Měchurová, Z.: Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) Analyse ausgewählter Metallfunde aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky (Bez. Vyškov)

..........................177

Fišer, Z.: Moravské zemské muzeum a koupě jedné archeologické sbírky Das Mährische Landesmuseum und der Kauf einer archäologischen Sammlung

..........................187

Levíčková, J.: Lev Blatný - "Tři", Lev Blatný - "Three"

..........................195

Břečka, J.: Moravské zemské muzeum v období německé okupace 1939-1945 Das Mährische Landesmuseum zur Zeit der Okkupation 1939-1945

..........................203

Zprávy - News - Berichte

Slavnostní otevření památníku prof. Karla Absolona (M. Oliva)

..........................219

Výstava Čína - země tří učení (M. Oliva)

..........................220

Stránská skála - sídliště pravěkého člověka (Z. Nerudová)

..........................221

Svratka - řeka s přívlastky (J. Lacina)

..........................222

Výstava - Střed Evropy okolo roku 1000 (Europas Mitte um 1000) (L. Galuška)

..........................224

Personalia

PhDr. Věra Hochmanová-Vávrová zemřela (L. Galuška)

..........................227

Vilém Gebauer (24. 4. 1920-5. 8. 2001) - soukromá vzpomínka

..........................228

Profesor Vladimír Nekuda pětasedmdesátníkem (Z. Měchurová)


Recenze - Rewiews - Besprechungen

Inna Mateiciucová: Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (Lnk) na Moravě a v Dolním Rakousku (M. Oliva)

..........................231Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: