Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXV/1990

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Mittelpaläolithische Fundstellen in der Umgebung von Dolní Kounice in Südmähren, 3-15
OLIVA, M.: Štípaná industrie kultury s moravskou malovanou keramikou v jihozápadní části Moravy, 17-37
SALAŠ, M.: K západním vlivům v kultuře středodunajských popelnicových polí na Moravě, 39-52
ČIŽMÁŘ, M.: Zwei frühlatenezeitliche Drehmahlsteine aus Mähren, 53-58
ČIŽMÁŘOVÁ, J. - MRÁZEK, I.: Bílé kamenné závěsky z hrobů doby stěhování národů na Moravě, 59-65
GALUŠKA, L.: Lité bronzové kování opasku ze Syrovic u Rajhradu, 67-71
NEKUDA, R. - NEKUDA, V.: Třicet let archeologického výzkumu ve Mstěnicích, 73-98
BELCREDI, L.: Čepička - opevnění nad klášterem Porta Coeli v Tišnově-Předklášteří, 99-122
MĚCHUROVÁ, Z.: Kostěné předměty ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov), 123-130
HIMMELOVÁ, Z.: Sklo ze zaniklé středověké osady Konůvky, 131-140
MATĚJEK, F.: Švédové na Moravě za třicetileté války II, 141-172
SEHNAL, J. : Hudba pro trompetu v 17. a 18. století na Moravě, 173-203
KYAS, V.: Nové poznatky o Janu Hugovi Voříškovi, 205-222
TELCOVÁ, J.: Brněnské působení národního umělce Ladislava Vychodila, 223-234
HAVLÍČKOVÁ, M.: E. F. Burian a brněnská poválečná činohra, 235-243
SKUTIL, J.: Velkopolský archiv českých bratří ke školské a pastorační práci Jednoty, 245-261
ČERVENKA, M.: Halasova sebeoslovení, 263-274
MĚŘÍNSKÝ, Z. - HAŠEK, V.: Contribution of geophysics to archeological investigations of aerly Middle Ages and Middle Ages localities in Moravia, 275-277

KRONIKA

Za PhDr. Janem Chaloupkou (V.Nekuda), 279-281


ZPRÁVY

Slavnostní zasedání ke 40. výročí zahájení archeologických výzkumů Moravského muzea ve Starém Městě a objevu první zděné velkomoravské architektury (Z.Měřínský), 282
11. seminář industriální archeologie v Technickém muzeu v Brně (Z.Měchurová), 282-283
Seminář muzejních archeologů v Mikulově (Z.Měchurová), 283-284
10. seminář Archeologia technica (Z.Měřínský), 284
VI. celostátní konference "Geofyzika v archeologii a Moderní metody terénního výzkumu a dokumentace" (V.Hašek - Z.Měřínský), 285-286
Česká šlechta v raném a vrcholném feudalismu (Z.Měřínský), 286

RECENZE

V.Podborský, Těšetice-Kyjovice IV (Z.Měřínský), 287-288
Die Langobarden, von der Unterelbe nach Italien (Z.Měchurová), 288-289
Medieval Archaeology (A.Měřínská - Z.Měřínský), 289-291
Zeitschrift für Archäologie des Mittelartes (V.Nekuda), 291-292
Mensch und Umwelt im Mittelalter (R.Nekuda), 292-293
Archeologia Pragensia 8 (Z.Měřínský), 293
J.Sláma, Levý Hradec (Z.Měřínský), 293-295
Z.Měřínský - J.Unger, Zaniklá ves Koválov u Žabčic. Archeologické nálezy (P.Kouřil), 295-299
J.Sláma, Střední Čechy v raném středověku (Z.Měřínský), 299-303
Klenoty dávnej minulosti Slovenska (Z.Měřínský), 303-304Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: