Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXVI/1991

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Altpaläolithische Geröllgeräte aus der Umgebung von Dolní Kounice in Südmähren, 3-17
OLIVA, M.: Mladopaleolitická stanice s radiolaritovou industrií v Brně-Jundrově, 19-29
BÁLEK, M. - HAŠEK, V.: Výsledky použití letecké a archeofyzikální prospekce při výzkumu neolitického sídliště u Vedrovic, 31-39
DVOŘÁK, P.: Pohřebiště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry v Holáskách (okr. Brno-město), 41-60
SALAŠ, M.: Topografická a nominální identifikace bronzových depotů Žárovice-Hamry na Prostějovsku, 61-68
ČIŽMÁŘ, M.: Příspěvek k cizím kulturním vlivům na moravských keltských pohřebištích, 69-76
GALUŠKA, L. - DUFKA, K.: Průzkum staroslovanského mohylníku u Hluku na Uherskohradišťsku v roce 1989, 77-84
MĚŘÍNSKÝ, Z. - PLAČEK, M.: Anfänge der Burgsteinarchitektur in Mähren und Schlesien und ihre mitteleuropäischen Wechselbeziehungen, 85- 106
FRIMLOVÁ, Z.: Památník Bernarda Diviše Petřvaldského z Petřvaldu, 107-164
SKUTIL, J.: Emigrantské obce českých bratří v Polsku za J.A.Komenského a jeho nástupců, 165-183
SEHNAL, J.: Hudba v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce v letech 1693-1739, 185-225

ZPRÁVY

12. seminář industriální archeologie v Brně (Z.Měchurová), 227
Sympozium "Bioarcheologie a časně historické bádání" (V.Nekuda), 227-228
13. seminář industriální archeologie v Brně (Z.Měchurová), 229
XII th Congres of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) (L.Galuška), 229-230

RECENZE

K.Valoch, Die Erforschung der Kůlna-Höhle 1961-1976 (M.Oliva), 231-232
H.Friesinger - F.Daim (Hrsg.), Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, Teil 2 (Z.Měchurová), 232-234
P.Grimm, Tilleda, Eine Königsplatz am Kyffhäuser, Teill 2: Die Vorburg und Zusammenfassung (V.Nekuda), 234
Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia, I. zväzok, 1. a 2. čásť (Z. Měřínský), 235-236
Lexikon der Renaissance, Leipzig 1989 (T. Knoz), 236-238Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: