Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXVII/1992

Obsah - Inhalt - Contents


PERNES, J.: Počátky existence Moravského zemského muzea v Brně, 3-17
VALOCH, K.: Die altpaläolithische Fundstelle Pravlov I, 19-34
OLIVA, M.: The Szeletian Occupation of Moravia, Slovakia and Bohemia, 35-58
CHLACHULA, J.: Paläolithische Funde von Petrov in Südostmähren, 59-65
VALOCH, K.: Příspěvek k otázkám mezolitu na Moravě, 67-74
VENCL, S.: Štípaná industrie z Hradišťka, okr. Jindřichův Hradec, 75-79
ONDRUŠ, V. - DVOŘÁK, P.: Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Ostopovicích, 81-94
PEŠKA, J.: Protoúnětické hroby z Mikulova-Bavor, 95-105
ČIŽMÁŘ, M.: Příspěvek k poznání severoitalských vlivů v pozdněhalštatském a časně laténském prostředí na Moravě, 107-113
PŘICHYSTAL, A. - OPRAVIL, E. :Poznatky k přírodnímu prostředí keltského oppida Starého Hradiska, 115-121
GALUŠKA, L.: Dvě velkomoravské kovárny s depoty ze Starého Města, 123-161
HAŠEK, V. - MĚŘÍNSKÝ, Z.: Geophysical methods in the investigations of medieval localities in Moravia, 163-176
BELCREDI, L.: Zaniklá osada Chroustov u Rosic (okr. Brno-venkov), 177-200
MĚCHUROVÁ, Z. - ZALABÁK, P. - ČEJKA, J.: Příspěvek k problematice tzv. loštické keramiky v souvislosti s rentgenovou fázovou analýzou vzorků z Konůvek (okr. Vyškov), 201-215
SKUTIL, J.: Prvých šest let Komenského exilu v Lešně (1628-1633), 217-247
KNOZ, T.: K osudům moravských hradů, zámků a tvrzí v pobělohorských konfiskacích, 249-263
MIKULKA, J.: Materiály Sokola 310. Československé stíhací peruti ve Velké Británii, 265-268

ZPRÁVY

XIX. seminář muzejních archeologů v Jihlavě (Z.Měchurová), 269
Všední život ve středověku - 30 let středověké archeologie v Alsasku (Z.Měřínský), 270
22. celostátní konference středověké archeologie v Brně (Z.Měchurová), 270-272
Stadt und Topografie (Z.Měřínský), 272
Za prof. PhDr. Vilémem Hrubým, DrSc. (L.Galuška), 272

RECENZE

I.Heindel, Riemen und Gürtelteile im westslawischen Siedlungsgebiet (Z.Měchurová), 273
W.Świetosławski, Strzemiona średniowieczne z ziem Polski (Z.Měchurová), 274
E.Garin (ed.), Der Mensch der Renaissance (T.Knoz), 275-276Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: