Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXVIII/1993

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Starý paleolit v Mladečských jeskyních, 3-9
OLIVA, M.: Zahájení výzkumu paleolitické lokality Vedrovice Ia (okr. Znojmo), 11-22
VALOCH, K.: Zwei Knochenspitzen des Aurignacien aus Mähren, 23 -27
DVOŘÁK, P. - PEŠKA, J.:Příspěvek k poznání kultury se zvoncovitými poháry na Moravě, 29-49
ČIŽMÁŘ, M. - GEISLER, M.: Příspěvek k poznání výšinných sídlišť kultury únětické na Moravě, 51-57
SALAŠ, M. - STRÁNSKÝ, K. - WINKLER, Z.: Příspěvek ke studiu měděných slitků doby popelnicových polí na Moravě, 59-74
PŘICHYSTAL, A.: Nová fakta do diskuze o nálezu z doby halštatské v jeskyni Býčí skála (Moravský Kras), 75-86
SVOBODOVÁ, H.: Pylová analýza vzorku "vypáleného vápence" z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, 87-90
ČIŽMÁŘ, M.: Příspěvek k poznání vlivů Karpatské kotliny v době laténské na Moravě, 91-96
DROBERJAR, E. - KAZDOVÁ, E.: Das Brandgräberfeld aus der römischen Kaiserzeit von Šitbořice in Mähren, 97-149
GALUŠKA, L. - LUTOVSKÝ, M.: K málo známé etapě výzkumu slovanského mohylníku u Hluku na Uherskohradišťsku, 151-161
MĚCHUROVÁ, Z.: Shrnutí výsledků výzkumů na hrádku Kepkově ve Ždánickém lese (kat. Heršpice, okr. Vyškov), 163-172
DOBISÍKOVÁ, L. - STLOUKAL, M.: Anthropologické nálezy z Konůvek (okr. Vyškov), 173-179
OPRAVIL, E.: Rostlinné makrozbytky zaniklé vsi Konůvky ve Ždánickém lese, 181-185
SKUTIL, J.: J.A.Komenský mezi Stockholmem a Lešnem v letech 1642-1650, 187-216
SEHNAL, J.: Hudba františkánů české provincie v 17. a 18. století, 217-238
PROCHÁZKOVÁ, J.: Geneze Janáčkovy symfonie Dunaj, 239-248
HILMERA, J.: Projekt Pavla Janáka na stavbu Českého národního divadla v Brně, 249-255

ZPRÁVY

Expozice Velká Morava v Moravském zemském muzeu (L.Galuška), 257
20. seminář muzejních archeologů v Kultné Hoře (Z.Měchurová), 267-258
Seminář archeologů v Moravském zemském muzeu v Brně (Z.Měchurová), 258-259
Konference archeologů středověku o hradech v Brně (Z.Měchurová), 259-260
14. seminář industriální archeologie v Brně (Z.Měchurová), 260
Janáček v Salzburku 1992 (J.Procházková), 260-261
Regional Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation (Z.Lenhart), 261-262
Kurs dokumentace a zabezpečení sbírek sbírek (studijní pobyt, Ottawa) (Z.Lenhart), 262-264

RECENZE

J.Válka, Dějiny Moravy I (J.Skutil), 265-267
J. Le Goff, Kultura středověké Evropy (T.Knoz), 267-268
Die Kunst am Hofe Rudolfs II. (T.Knoz), 268-270
J.A.Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských (J.Skutil), 270-271Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: