Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXIX/1994

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K. - SEITL, L.: Staropaleolitická lokalita "Švédské šance" v Brně-Slatině, 3-14
HLADILOVÁ, Š.: Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (jižní Morava, Česká republika), 15-29
VALOCH, K.: Neznámé paleolitické nálezy z Moravského krasu, 31-35
PRUDKÁ, A. - ŠMÍD, M. (s příspěvkem M.Dočkalové): Hroby kultury se šňůrovou keramikou z Vřesovic, okr. Prostějov, 37-51
ŠTROF, A.: Nové sídliště doby bronzové u Bořitova (okr.Blansko), 53-65
SALAŠ, M.: Depot bronzových srpů z Brna-Líšně, 67-75
ČIŽMÁŘ, M. - PEŠKA, J.: Laténské hroby z Rakvic, okr. Břeclav, 77-83
ČIŽMÁŘ, M.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Herstellung der Spätletenezeitlichen Graphitkeramik in Südmähren, 85-93
ČÍŽEK, J.: Geochemické posouzení grafitu z pozdnělaténského sídliště u Milovic (okr. Břeclav), 95-99
LEICHMANN, J.: Brousky z keltského oppida Staré Hradisko u Protějova, 101-109
MĚCHUROVÁ, Z.: Výsledky sondážního archeologického výzkumu a geofyzikálního měření v obci Prace (okr.Brno-venkov), 111-134
SKUTIL, J.: České období J.A.Komenského jako východisko jeho exilové tvorby, 135-157
TELCOVÁ, J.: Stav scénografie brněnského divadla v prvních sezónách po r. 1945, 159-171

DOKUMENTY

BŘEČKA, J.: Radista z výsadku Potash vzpomíná., 173-181

PERSONALIA

K nedožitému jubileu prof. dr. Josefa Skutila (A.B.Král), 183-184
In memoriam Vilém Hanka (S.Brodesser), 185-186
Památce Václava Halamy (S.Brodesser), 186-187

ZPRÁVY

Konference Historie Brna ve světle nových archeologických pramenů (Z.Měchurová), 189
Výstava "Lidé z kamene" u severoitalského Trenta (Z.Měchurová), 189-190
XXV. konference středověké archeologie v Luhačovicích (Z.Měchurová), 190-191
15. seminář "Archaeologica technica" v Brně (Z.Měchurová), 191-192
XII. pracovní setkání členů severomoravské pobočky ČAS (Z.Měchurová), 192
J.A.Komenský a soudobá Morava (S.Brodesser), 193-194
Na okraj výstavy fotografií Brno a čas (S.Brodesser), 194-195
Muzea dětem! (Z.Poláková), 195-196
CIDOC Annual Conference, Ljubljana (Z.Lenhart), 196

RECENZE

L. Galuška, Velká Morava (I. Thurzo), 197-198
Brno - město uprostřed Evropy (J. Skutil), 198-199
BIBLIA Slavica. Serie I: Tschechische Bibeln. Band I: Die alttschechische Dresdener Bibel (J. Skutil), 199-200
P.Balcárek, Brno versus Olomouc. Pod Špilberkem proti Švédům (J. Skutil), 200
J. Bistřický, F. Spurný, L. Václavek, M. Zemek, Moravské a slezské listiny Liechtenštejnského archívu ve Vaduzu. Díl I (J. Skutil), 200-201
F. Matějek, Morava za třicetileté války (J. Skutil), 201-202
Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens. J.A.Comenius. Europäische dimension der Kultur (J. Skutil), 202-203
I. Hlobil - E. Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě (T. Knoz), 203-204
F.Braudel, Le modele italien (T.Knoz), 204-206
100. let muzejní práce na Vyškovsku (J.Mikulka), 206-207Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: