Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXX/1995

Obsah - Inhalt - Contents


LIOLIOS, D.: Neandertal et Sapiens Sapiens: presupposes et obstacles, 3-28
NERUDA, P.: Technologická analýza remontáže gravettienské industrie z lokality Hošťálkovice - Hladový vrch, 29-44
VALOCH, K. - ŠEBELA, L.: Eneolitické výšinné sídliště v Brně-Maloměřicích, 45-77
NERUDOVÁ, Z.: Osteologický materiál z pohřebiště KZP v Pavlově (okr. Břeclav), 79-82
ŠTROF, A.: Sídliště z doby bronzové u Býkovic (okr. Blansko), 83-108
ČIŽMÁŘ, M.: Značky na dnech laténské keramiky na Moravě II, 109-120
NEKUDA, R.: Příspěvek k charakteristice zemědělských usedlostí ve středověké vesnici na Moravě, 121-139
MĚCHUROVÁ, Z.: Železné předměty ze zaniklé středověké vsi Konůvky na Slavkovsku (okr. Vyškov), 141-197
SKUTIL, J.: J.A.Komenský v Blatném Potoku (Sárospataku) v letech 1650-1654, 199-234
NOVÁČKOVÁ, E.: Národnostní poměry v Moravských Budějovicích v 16. a počátkem 17. století, 235-241
BŘEČKA, J. - KVAPILOVÁ, I.: Portréty zakladatelů Moravského zemského muzea. 243-252
MIKULKA, J.: K historii Moravského zemského muzea v letech 1945-1949, 253-261

ZPRÁVY

Sympozium Svatoplukova Morava (L.Galuška), 263-264
Mezinárodní sympozium o raně středověkých centrech střední Evropy (L.Galuška), 264
Svätopluk 895-1994. Vědecká konference s mezinárodní účastí (L.Galuška), 264-266
Druhé mezinárodní kolokvium o keramice raného středověku (L.Galuška), 266
Seminář k dějinám středověkého skla a sklářství v Brně (Z.Měchurová), 266-267
17. seminář industriální archeologie v Technickém muzeu v Brně (Z.Měchurová), 267-268
Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 (Z.Měchurová), 268-269
XXII. seminář muzejních archeologů ČR v Jindřichově Hradci (Z.Měchurová), 269

VÝSTAVY

Od invaze k Ardenám (S.Brodesser), 271-272
Lidovky začaly v Brně (R.Květ), 273
Osobnosti Moravského zemského muzea (R.Květ), 273
Zářivé akvarely Oldřicha Hanzla (R.Květ), 273-274
K výstavě "Z výtvarného díla Vladislava Vaculky" v MZM (R.Květ), 275

PERSONALIA

Profesor Dostál zemřel (L.Galuška), 277-278
Pětasedmdesátiny doc. Karla Valocha (M.Oliva), 278-279
Stručná biografie Františka Adámka (K.Valoch), 279
Vzpomínka na Jana Ječmínka (K.Valoch), 279-280
Malíř zmizelého světa (M.Oliva), 280-281

RECENZE

V.Podborský a kolektiv, Pravěké dějiny Moravy (M.Oliva), 283-284
O.Soffer, N.D.Praslov (eds.), From Kostienki to Clovis. Upper Palaeolithic - Paleo-Indian adaptations (M.Oliva), 284-285
T.Galiński, Mezolit Pomorza (Z.Nerudová), 286-287
J.Udolph, Alteuropäische und germanische Namen in Brandeburg und seinerUmgebung (J.Skutil), 287
Millenium Russiae Christianae (J.Skutil), 288-289
M.Bláhová, Die Beziehung Böhmen zum Reich im Spiegel der zeitgenossischen böhmischen Geschichtsschreibung (J.Skutil), 289
W. Schmale, N.L.Dodde (eds.), Revolution des Wissens? (J.Skutil), 290
P.Kosatík, Osm žen z Hradu (J.Skutil), 290-292
K.Kukal, Deset křížů (J.Skutil), 292-293
K.Vetterl, Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezskanz roku 1819 (J.Procházková), 293-294Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: