Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXXI/1996

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Staropaleolitické artefakty z pískovny v Brně-Černovicích, 3-11
NERUDOVÁ, Z.: Szeletienská kolekce z Jezeřan I a její vztah k micoquienu, 13-36
OLIVA, M.: Spodní paleolitická vrstva z Býčí skály. K poznání mýtotvorných procesů v naší speleoarcheologii, 37-59
VALOCH, K.: Příspěvek k ekologii pozdního glaciálu v Moravském krasu, 61-71
SMOLÍKOVÁ, L.: Mikromorfologie pozdně glaciálních sedimentů ve vchodu jeskyně Pekárny v Moravském krasu, 73-77
VENCL, S.: Předneolitické osídlení okolí Tatenic, okres Ústí nad Orlicí, 79-95
PŘICHYSTAL, A.: Kamenné suroviny štípaných artefaktů z předneolitických stanic Tatenice 1 a Krasíkov 1 (okr. Ústí nad Orlicí), 97-99
OLIVA, M.: Štípaná industrie kultury s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy, 101-109
ČIŽMÁŘ, M.:Pseudoanthropomorphe Schwerten aus keltischen Gräberfeldern in Mähren, 111-124
KAVÁNOVÁ, B.: K relativní chronologii keramiky v Mikulčicích., 125-154
MĚCHUROVÁ, Z.: Výrobky z kosti z hradu Landeka (obec Koblov, okr. Ostrava), 155-165
SKUTIL, J.: Poslední Komenského období (1656-1670) v Amsterodamu, 167-203

PERSONALIA

60 let od úmrtí Jana Kniese (M.Oliva), 205
Za Vilémem Hrubým (L.Galuška), 206

ZPRÁVY

Seminář přírodovědné sekce ČAS ve Štenberku (Z.Měchurová), 207
Seminář k výzkumu středověkých fortifikací v českých zemích (I.Loskotová), 207-208
Výstava Minerální vody Moravy Slezska (R.Květ), 208
K výstavě Moarch Eveno (R.Květ), 209
Fotografické dílo Karla Otty Hrubého ve sbírkovém fondu historického oddělení Moravského zemského muzea (S.Brodesser), 209-211

RECENZE

V.Čapek, Historie bible (J.Skutil), 213-214
Illustrierte Deutsche Geschichte. Vom Werden einer Nation (J.Skutil), 214-215
Tobiáš Mouřenín z Litomyšle (J.Skutil), 215
Moritz von Ebner-Eschenbach. Erinnerungen des k.k. Feldmarschall-Lieutenants (J.Skutil), 215-216
F.Jordán, Síň Aloise Musila (J.Skutil), 216Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: