Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXXII/1997

Obsah - Inhalt - Contents


OLIVA, M.: Pavlovienská sídliště u Předmostí. K otázce mamutů v mladém paleolitu, 3-64
HLADILOVÁ, Š.: Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky ústavu Anthropos MzM), 65-78
NERUDOVÁ, Z.: K využití cizích surovin v szeletienu na Moravě, 79-86
NERUDA, P.: Paleolitická stanice na "Dubečku" v Ostravě-Hošťálkovicích, 87-116
VALOCH, K. - SMOLÍKOVÁ, L.: Stratifikovaný paleolitický artefakt z Pravlova, 117-122
ČIŽMÁŘ, Z. - ŠMÍD, M.: Sídliště kultury s lineární a vypíchanou keramikou v Určicích, 123-148
MĚCHUROVÁ, Z.: Středověká keramika z Konůvek (kat. Heršpice, okr. Vyškov), 149-181
KNOZ, T.: "...S pomocí boží dosti mírně se mám..." Zdraví a nemoci Karla st. ze Žerotína, 183-199
HORÁČKOVÁ, L. - VARGOVÁ, L.: Nejnovější lékařsko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků z žerotínské hrobky v Bludově, 201-208
KNOZ, T.: Karel starší ze Žerotína - subjektivní anamnéza, 209-258
KOPECKÝ, M.: K jubileu první kralické jednodílky, 259-265
JOSEPHSON, N.S.: Zur Integration der kontrastierenden musikalischen Stilmerkmale in Janáčeks Věc Makropulos (Die Sachse Makropulos, 1923-1925), 267-278

ZPRÁVY

XXIV. seminář muzejních archeologů ČR (Z.Měchurová), 279
Regionální bádání a archeologie v Českých zemích (Z.Měchurová), 279-280
Krajinářská fotografie Miloše Spurného. Morava 1947-1955 (R.Květ), 280
Morava - Bretaň. Hledání ducha keltů (R.Květ), 281

PERSONALIA

Jaroslav Mikulášek (* 10.8.1916, † 15.12. 1996) (K.Valoch), 283-284

RECENZE

L.Galuška, Uherské Hradiště-Sady (J.Vignatiová), 285-287
J.Skutil, České období Jana Amose Komenského (V.Grolich), 287Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: