Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXXIII/1998

Obsah - Inhalt - Contents


OLIVA, M.: Gravettien východní Moravy, 3-65
SEITL, L.- VALOCH, K.: Stanice gravettienských lovců mamutů v Jarošově. (Uherské Hradiště - Jarošov, okr. Uh. Hradiště), 67-81
NERUDOVÁ, Z.: Levalloiský koncept, 83-104
ČIŽMÁŘ, Z.: Nástin relativní chronologie lineární keramiky na Moravě. (Poznámky k vývoji výzdobného stylu), 105-139
SVOBODOVÁ, H.: Dvě nová výšinná sídliště na severní Moravě, 141-148
BRUKNER, R.G.F.: Current themes in romano-british archaeology and mortuary studies. Moving the debate forward. 149-168
MĚCHUROVÁ, Z.: Mladohradištní nálezy z Velešovic (okr. Vyškov), 169-177

ZPRÁVY

Výstava k jubileu profesora Karla Absolona (M.Oliva), 179
K výstavě "Bohové a lidé" v pavilonu Anthropos (M.Oliva), 180
Treasures of Celtic Art: A European Heritage Tokio 18.4. - 12.7. 1998 (J.Čižmářová), 181
Výstava obrázky na skle v mramorových sálech (R.Květ), 182

PERSONALIA

Věře Hochmanové k pětasedmdesátinám (J.Čižmářová), 183
Památce Doc.PhDr. Jana Skutila, Csc. (8.8.1934 - 12.2. 1998) (S.Brodesser), 183-184
Zemřel profesor Josef Poulík (L.Galuška), 185-186
Nenadálé úmrtí Doc. PhDr. Pavla Koštuříka, Csc. (M.Salaš), 186-187

RECENZE

Bibliographie zur Geschichte der Bömischen Länder und der Slowakei (S.Brodesser), 189Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: