Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXXIV/1999

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Příspěvek ke střednímu paleolitu jižní Moravy, 3-7
VALOCH, K.: Epizody paleolitického osídlení jeskyně Pekárny, 9-26
NERUDOVÁ, Z.: K otázkám výroby levalloiských hrotů v bohunicienu a szeletienu, 27-41
OLIVA, M.-NERUDA, P: Gravettien severní Moravy a českého Slezska. K problematice horizontu s vrubovými hroty, 43-115
HLADILOVÁ, Š.: Miocenní fosilie z magdalénienských lokalit v Moravském krasu , 117-132
MĚCHUROVÁ, Z.: Fragment einer Puppe aus Určice bei Prostějov (Zur Problematik der míttelalterlichen Kleinplastik in Mähren), 133-138
GROSSMANNOVÁ, D.: Nejvyšší zemští úředníci na Moravě v letech 1600-1620, 139-152
BŘEČKA, J.: Emil Šindelka- učitel, sokol, vlastenec, 153-159
BLECHA, J.: Rodinné loutkové divadlo a jeho role v české divadelní kultuře, 161-177
OCETKOVÁ, H.: Kdo je na světě nejmocnější (Několik poznámek o baletní tvorbě B. Martinů s krátkou studií o prvním uvedení baletu "Kdo je na světě nejmocnější" v Brně), 179-185
TELCOVÁ, J.: Režisér a scénograf Miloš Wasserbauer a František Tröster, 187-195
HAVLÍČKOVÁ, M.: Balaďova inscenace Timona aténského v Mahenově činohře, 197-202

ZPRÁVY

Reflexe k výstavě Romové - hledání domova - rodas amaro than (M. Oliva), 203 -204
Stručně o kolokviu Hledáni kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku (R. Květ), 204
Vědecké poznávání na Moravě a Moravské zemské muzeum (R. Květ), 204 -208
XXVII seminář archeologů muzeí a institucí památkové péče v Břeclavi (Z. Měchurová), 208

PERSONALIA

Za PhDr. Jiřím Hájkem, CSc. (L. Kundera), 209-214
Za PhDr. Janou Vignatiovou, Csc. (Z. Měchurová), 214-215

RECENZE

Česko-rakouské vztahy ve 13. století (J. Mitáček), 217-218
A. Krchňák: Čechové na Basilejském sněmu (T. Knoz), 219Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: