Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES LXXXV/2000

Obsah - Inhalt - Contents


FIŠER, Z.: Františkovo muzeum - první rok ve správě markrabství Moravského (1900), 3-11
NERUDOVÁ, Z.: Vedrovice V. Szeletská technologie štípané industrie, 13-28
OLIVA, M.: Gravettienská sídliště u Dolních Věstonic, 29-108
VALOCH, K.: Paläolithische Freilandfundstellen im nördlichen Teil des Mährischen Karstes, 109-120
KUKLA, Z., MĚCHUROVÁ, Z.: Mladohradištní meč z Blížkovic u Moravských Budějovic, 121-130
PLEVA, M.: Hmotná kultura moravské barokní šlechty ve světle pozůstalostních inventářů, 131-155
FIŠER, Z.: Od Zábavníku k Týdenníku. Trnitá cesta ke vzniku prvního českého periodika na Moravě, 157-193
MAÝROVÁ, K.: Hudební knihovna hudebněhistorického oddělení Muzea české hudby v Praze, její formování a základní profil, 195-221

ZPRÁVY

K výstavě "Neznámé umění - skalní malby a rytiny mezi Černým mořem a Beringovou úžinou" (M. Oliva), 223

PERSONALIA

PhDr. Vladimír Ondruš zemřel (M. Oliva), 224
Vzpomínka na docenta RNDr. Bohuslava Klímu, DrSc. (K. Valoch), 225-226
K osmdesátinám nestora moravské archeologie (M. Oliva), 226-229
Vilém Gebauer osmdesátiletý (K. Valoch), 229
K šedesátinám PhDr. Slavomíra Brodessera (J. Mikulka), 229-231

RECENZE

Unger, J.: Život na Lelekovickém hradě ve 14. století (Z. Měchurová), 232-233Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: