Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Publikace pracovníků botanického oddělení 1997-2010

Publications of the staff for the years 1997-2010

 

1997 /1998 /1999 /2000 /2001 /2002 /2003 /2004 /2005 /2006 /2007 /2008 /2009/2010

1997

Sutorý K. (1997): Some notes on the quality and economics of natural history collection. - in Nudds J.R., Pettitt C.W. The Value and Valuation of Natural Science Collections. p.22-25.

Sutorý K. (1997): Vzpomínka na Stanislava Staňka. - Veronica 11(1):41.

Sutorý K. (1997): Two hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) from Rumania. - Bocconea 5: 643-646.

Sutorý K. (1997): Nudds J.R., Pettitt C.W. The Value and Valuation of Natural Science Collections. Vesmír 76(9): 505

Antonín V. et Vágner A. (1997): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - III.
- Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 81(1996): 147-156.

Antonín V., Vágner A. et Láznička O. (1997): Makromycety (velké houby) širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Acta Sci. natur. Mus. Moraviae occident. Třebíč 26: 43-110.

Antonín V. (1997): Penízovka Benoistova - Gymnopus benoistii, málo známý druh naší mykoflóry.
- Mykol. Listy 61: 5-9.

Antonín V., Halling R. E. et Noordeloos M. E. (1997): Generic concept within the groups of Marasmius and Collybia sensu lato. - Mycotaxon, 58: 359-368.

Antonín V. et Noordeloos M. E. (1997): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe.
Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus, and additions to Marasmiellus. - Libri Botan. 17: 1-256.

Novotný I. (1997): Variability and distribution of Ditrichum flexicaule sensu lato in the Czech and Slovak Republics.- Acta Mus. Moraviae, sci. nat., Brno, 81 (1996): 157 - 192.

Novotný I. (1997): Výstava „Mechorosty nejstarší rostliny na souši aneb jak se státi bryologem“.
- Bryonora, Praha, 19 : 22.

Novotný I. (1997): Valentin Pospíšil (* 26. 3. 1912 Popovice u Přerova).- Bryonora, Praha, 19: 20 - 21.

Novotný I. (1997): Z historie bryologicko-lichenologické sekce. Bryonora, Praha, 20: 2

Kubešová S., Novotný I. (1996): Zpráva o bryologickém průzkumu na lokalitách Aleje a Chaloupky. Vzdělávací a výchovný program Biodiverzita venkovské krajiny na základě zoologického a botanického průzkumu.
Chaloupky. str. 78 - 80.

Hradílek Z., Kubešová S. (1997): Hylocomium bnrevirostre (Brid.) B.S.G., recentně nalezený mech v České republice. - Bryonora, Praha, 19: 2 - 4.

1998

Sutorý K., 1998: Rozšíření druhu Cerinthe minor L. na území České republiky. (The distribution of Cerninthe minor L. on the territory of the Czech republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol., 82(1997):39-55

Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. &t Ondráčková S., 1998: Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany Dalešice. (The Floristic Charakteristics of Selected Localities in the Area Surrounding
the Dukovany-Dalešice Power Complex). Přír. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč, 37:1-99 1988

Sutorý K., 1998: Minute contributions to the flora of the Czech and Slovak Republics – V. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol., 83: 11-14.

Novotný I., 1998: 9. bryologicko-lochenologické dny v obci Pávov u Jihlavy. Vlastivědný sborník Vysočiny. Odd. věd přír., 13: 353-355.

Hradílek Z. & Novotný I., 1988: Mechorosty širšího okolí údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné na jihozápadní Moravě. (Bryophytes of the Oslava, Jihlava and Rokytná River Valleys and their Surroundings (South-west Moravia). Přír. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč, 30:1-76.

Antonín V. (1998): Toxické makromycety (kloboukaté houby). – in: Hirt M. et al., Vybrané kapitoly ze soudního lékařství, FL MU Brno, skriptum, p. 65-76.

Antonín V. (1998): Klíč k určování evropských druhů rodu Marasmiellus. – Mykol.Listy, no. 65: 1-8.

Antonín V. (1998): Jiří Moravec fifty-five years old. - Czech Mycol., 50(3): 241-244.

Antonín V. (1998): Za Květoslavou Koncerovou. – Mykol. Listy, no. 65: 23-24.

Antonín V. & Maas Geesteranus R. A. (1998): Mycena cupressina, a new species of section Supinae from Italy. – Persoonia, 16(4): 545-547.

Antonín V. & Neville P. (1998): Rhodocollybia giselae, a new species from the Mediterranean region in Europe. – Czech Mycol., 50(3): 181-184.

Antonín V. & Vágner A. (1998): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) – IV. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol., 82(1997): 29-38.

Antonín V. & Vágner A. (1999): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) – V. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol., 83(1998): 3-9.

1999

Antonín V. (1999): Marasmius heinemannianus, a new edible species from Benin, West Africa. ? Belg. Journ. Bot. 131(2): 127-132.

Antonín V. (1999): The genus Myxomphalia in Europe. ? in: XIII Congress of European Mycologists, Alcalá de Henares, Book of abstracts, p. 3.

Antonín V. (1999): Notes on the genus Fayodia s. l. (Tricholomataceae) ? I. Type studies of European Myxomphalia species. ? Mycotaxon 73: 325-334.

Antonín V. (1999): Book review: Roy Watling and Evelyn Turnbull: British fungus flora Agarics and boleti. ? Czech Mycol. 51: 205.

Antonín V. (1999): Komentovaný klíč k určování evropských druhů rodu Chaetocalathus a Crinipellis. ? Mykol. Listy no. 68: 13-15.

Antonín V. (1999): Typy v herbáři BRNM na internetu. ? Mykol. Listy, no. 68: 28.

Antonín V. (1999): Šedesát let Aloise Vágnera. - Mykol. Listy, no. 70: 21-23.

Antonín V. & Vágner A. (1999): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) ? V. ? Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., 83: 3-9.

Hagara L., Antonín V. et Baier J. (1999): Houby. Aventinum. 416 p.

Soldán Z., Hradílek Z., Chocholoušková-Třeštíková Z., Kubát K., Kubešová S. & Kučera J. (1999): Soupis rukopisných (diplomových a doktorantských) prací s botanickým zaměřením, vypracovaných na vybraných vysokých školách České republiky v letech 1997-1998. ? Zprávy České Bot. Společ. 34: 111-119.

Novotný I. (1999): Stodvacáté výročí narození profesora Josefa Podpěry a poznámky k jeho pozůstalosti. ? Bryonora 22 (1998): 18-19.

2000

Antonín V. (1999): Notes on the genus Fayodia s.l. (Tricholomataceae) ? I. Type studies of European Myxomphalia species. ? Mycotaxon 73: 325-334.

Antonín V. et Vágner A. (1999): Type specimens of fungi preserved in the herbarium of the Moravian Museum in Brno, Czech Republic (BRNM). ? Czech Mycol. 52: 51-68.

Antonín V. et Herink J. (1999): Notes on the variability of Gymnopus luxurians (Tricholomataceae). ? Czech Mycol. 52: 41-49.

Jankovský L., Krejčíř R. et Antonín V. (1999, eds.): Houby a les. ? Sborn. Refer., p. 1-258.

Jankovský L., Vágner A. et Antonín V. (1999): Makromycety vybraných lokalit Litovelského Pomoraví. ? in: Jankovský L., Krejčíř R. et Antonín V. (eds.), Houby a les, Sborn. Refer., p. 169-178.

Antonín V. (1999): Ektomykorhizní makromycety lužních lesů jižní Moravy. ? in: Jankovský L., Krejčíř R. et Antonín V. (eds.), Houby a les, Sborn. Refer., p. 223-226.

Antonín V. & Vágner A. (2000): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) ? VI. ? Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., 84(1999): 223-233.

Kuthan J., Adamčík S., Antonín V. et Terray J. (2000): Huby Národného parku Poloniny. ? Košice, p. 1-197.

Antonín V. (2000): Proposal to conserve the name Xeromphalina Kühner & Maire (Basidiomycetes: Tricholomataceae) with that spelling. ? Taxon 49: 285-286.

Antonín V. (2000): The genus Marasmius sect. Globulares in tropical Africa (a preliminary report). ? XVIth AEFTAT Congress, Abstracts, p. 9.

Antonín V. et Škubla P. (2000): Interesting macromycetes found in the Czech and Slovak Republics. ? Fungi non Delineati 11: 1-46.

Antonín V. (2000): Za ing. Jaroslavem Krejčím (13.3.1935-27.2.1999). ? Mykol. Listy 74: 25.

Antonín V. et Vágner A. (2000): Mykofloristický výzkum CHKO Žďárské vrchy a zajímavější druhy makromycetů nalezené na území CHKO. ? in: Žďárské vrchy v čase a prostoru, Sborn. Konfer. Přísp., p. 102-106.

Antonín V. (2000): Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new member of the European mycoflora. ? Czech Mycol. 52(3): 237-242.

Antonín V. (2000): The first European record of Xeromphalina campanelloides (Tricholomataceae) from Austria. ? Österr. Z. Pilzk. 9: 111-114.

Antonín V., Vágner A. et Vampola P. (2000): Flóra makromycetů. ? in: Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. ? Brno.

Kubešová S. (2000): Česnek podivný (Allium paradoxum) také na Moravě. ? Zprávy České Bot. Společ., Praha, 34 (1999): 177-178.

Novotný I., Kubešová S., Zmrhalová M. (2000): Ohlédnutí za odkazem V. Pospíšila. - Bryonora, Praha, 25: 21-23.

Novotný I., Kubešová S. & Sutorý K. (2000): Contribution to the bryophyte flora of Greece with special emphasis to the Peloponnisos penisula. ? Bot. Chron., Patras, 13: 413-417.

Kubešová S. (2000): Bryophyte lampflora in the opened to public caves in the Moravian karst. ? International conference on cavelighting, Abstracts, p. 13-14.

Kubešová S., Faimon J., Štelcl J. & Zimák J. (2000): The study of lampflora in the Kateřinská cave (Moravian karst, Czech republic). ? International conference on cavelighting, Abstracts, p. 14-15.

Sutorý K., (2000): Štětinatec laločnnatý (Echinocystis lobata) zplanělý na západní Moravě. (Echinocystis lobata - growing wild in Western Moravia). -Zprávy Čes.. Bot. Společ. 35:35-37

Sutorý K. (2000): 50 let Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii (IAPT). -Vesmír 79(11): 657

Sutorý K. (2000): Cerinthe L. in Slavík B. (ed.) Květena ČR, vol. 6: 190-192

Sutorý K. (2000): Nonea Moench. in Slavík B. (ed.) Květena ČR, vol. 6: 200-202

Sutorý K. (2000): Omphalodes L. in Slavík B. (ed.) Květena ČR, vol. 6: 239-242

Sutorý K. (2000): Cynoglossum L. in Slavík B. (ed.) Květena ČR, vol. 6: 242-245

Sutorý K. (2000): Cynoglossum hungaricum Simonk. in Greuter W. et Raus T. (ed.): Med-Checklist Notulae, 19. ? Willdenowia, Berlin, 30: 230-231.

Sutorý K. (2000): Verbascum lagurus subsp. stefanovii, nomen novum. -Phytologia Balcanica, Sofia, 6(1): 13-14.

2001

Antonín V. (2000): Notes on variability of Xerocomus armeniacus forma luteolus. - Mycologia 2000: 7-11.

Antonín V. (2001): Ectomycorrhizal macromycetes in floodplain forests in southern Moravia. - Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., 85: 355-363.

Antonín V. (2001): Fayodia bisphaerigera (J.Lange) Antonín & Noordel. - kalichovka dvouvýtrusá. - Mykol. Listy 77 (Galerie našich druhů IV).

Antonín V. (2001): Gymnopilus josserandii Antonín - šupinovka Josserandova. - Mykol. Listy 77 (Galerie našich druhů III).

Antonín V. (2001): Letošní houbařská sezóna očima houbaře a mykologa. - Veronica 15(6): 24-25.

Antonín V. (2001): Myxomphalia maura (Fr.: Fr.) Hora - kalichovka spáleništní. - Mykol. Listy 76 (Galerie našich druhů I).

Antonín V. (2001): Rickenella swartzii (Fr.: Fr.) Kuyper - kalichovka Swartzova. - Mykol. Listy 76 (Galerie našich druhů II).

Antonín V. et Moravec J. (2001): Some notes on the remarkable variability of Ascobolus scatigenus (Discomycetes, Pezizales). - Czech Mycol. 52(4): 295-298.

Antonín V. et Vágner A. (2001): Makromycety (velké houby). - in: Antonín V. et al., Houby, lišejníky a mechorosty národního parku Podyjí. Brno.

Antonín V. et Vágner A. (2001): Výzkum makromycetů Národního parku Podyjí. - in: 10 let Národního parku Podyjí - výzkum a ochrana, Sborn. anotací, Vranov nad Dyjí.

Antonín V. et Vágner A. (2001): Výzkum makromycetů v biosférické rezervaci Pálava a v Podluží. - in: Pálava na prahu třetího tisíciletí, Sborn. anotací referátů, Mikulov.

Beránek J., Jankovský L., Vágner A. et Antonín V. (2001): Dřevní houby a rozklad dřeva v PR Horní Bradlo (CHKO Železné hory). - Mezinárodní konference "Tlející dřevo 2001", Sborn. přednášek, MZLU Brno.

Faimon J., Štelcl J., Kubešová S. (2001): Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (A chemical elimination of "lampflora" in caves). - Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000, 8: 101-103.

Jankovský L., Vágner A. et Apltauer J. (2001): Aktivita makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách klimaxových smrčin v Krkoknoších. - in: Sborník z mezinárodní konference Geobiocenologické problémy v Krkonoších, NP Krkonoše, Svoboda nad Úpou

Jankovský L., Vágner A. et Apltauer J. (2001): Tlející dřevo a makromycety některých lokalit klimaxových smrčin v Krkonoších. - in: Drevoznehodnocujúce huby 2000, TU Zvolen.

Jankovský L., Vágner A. et Antonín V. (2001): Monitoring makromycetů ve vybraných rezervacích CHKO Litovelské Pomoraví v letech 1998 - 2000. - in: Sborník z Mezinárodní konference Mokřady 2000.CHKO Litovelské Pomoraví, Olomouc.

Kubešová S. (2001): Bryophyte flora at lamps in public caves in the Moravian Karst (Czech Republic). - Acta Musei Moraviae, Sci. biol, 86: 195-202.

Kubešová S. (2001): Endangered and rare bryophytes on block fields in SW Moravia (Czech Republic). - in: Abstracts and programme of 4th European Conference on the Conservation of Bryophytes, Průhonice.

Kubešová S. (2001): Mechorosty na balvanových mořích v Národním parku Podyjí. - in: 10 let Národního parku Podyjí - výzkum a ochrana, Vranov nad Dyjí.

Novotný I. (2001): Grims F. Laubmoose šsterreichs, Catalogue Florae Austriae, II. Teil, Bryophyten (Moose), Heft. 1, Musci (Laubmoose). Wien 1999. - Bryonora 27: 15-16. (recenze)

Novotný I. (2001): Hledejte šikouška. - Veronica 15(5): 25.

Sutorý K. (2000): RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. - In Memoriam. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 85: 387-389.

Sutorý K. (2000): Pomněnkovec velkolistý - Brunnera macrophylla coll., nový zplanělý rostlinný taxon pro Slezsko. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 274

Sutorý K. (2000): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 2. Franz de Paula Adam von Waldstein and Pál Kiteibel. - Acta Musei Moraviae, Sci. Biol. 85: 381-386.

Sutorý K., Buzunova I.. (2000): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 1. Wilibald Swibert Joseph Gottlieb Besser. - Acta Musei Moraviae, Sci. Biol. 85: 365-379.

Sutorý K. (2001): Jiří Vicherek a kol. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. - Universitní noviny, Brno 8(5): 72. (recenze)

Sutorý K. (2001): Onopordon xbeckianum John, the correct name for the hybrid of Onopordum acanthium and O. illyricum. - Preslia 73: 185-187.

Sutorý K. (2001): Two new hybrids of Verbascum from Turkey and Spain. - Bocconea 13: 457-460.

Sutorý K. (2001): Vojtěch Štolfa - osmdesátiletý. - Veronica 15(6): 32.

Sutorý K. (2001): Vzpomínka na Valentina Pospíšila. - Preslia 73: 79-80.

Sutorý K. (2001): Zajímavé rostliny okolí Budišova. - Budišovský zpravodaj 2001/1: 23.

Sutorý K., Kubešová S. et Antonín V. (2001): Stránská skála - květena. - in: Valoch K. et Musil R. (eds.), Stránská skála - výjimečná lokalita, MZM Brno, p. 25-27.

Sutorý K.(2001): Verbascum ×sibyllinum, a new nothospecies from Italy. - Willdenowia 31: 315-318.

Vágner A. (2001): Houby okolí Budišova III. - Budišovský zpravodaj 2001/1: 21-23.

Vozarová M., Sutorý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. - Zprávy ČBS, Příloha 2001/1.

2002

Antonín V. (2002): Houby v herbáři. ? Veronica 16(5): 4-5.

Antonín V. (2002): Klíč k určování středoevropských druhů rodu kalichovka – Xeromphalina. ? Mykol. Listy 82: 1-4.

Antonín V. (2002): New species of Marasmius (Basidiomycetes, Trichlomataceae) from tropical Africa. ? IMC7, Abstracts, p. 140. Oslo.

Antonín V. (2002): NPP Rendezvous u Valtic – význačná mykologická lokality. ? Ectomycorrhizal macromycetes in floodplain forests in southern Moravia. – IXth Congress Czech Bot. Soc., Abstracts, p. 36-37, Lednice.

Antonín V. (2002): Otravy – stinná stránka houbaření. ? Veronica 16(5): 6-7.

Antonín V. (2002): Retocybe Velen. (Basidiomycotina, Tricholomataceae): type revision of species described by J. Velenovský with notes on status of the genus. ? Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol., 87: 201-207.

Antonín V. (2002): Rostou? ? Veronica 16(5): 1.

Antonín V. (2002): The floras and identification keys of fungi and lichens in the Central European region: past and present. In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha, p. 12,.

Antonín V. et Mossebo D. C. (2002): Two interesting central African colletions of Physalacria (Basidiomycetes, Agaricales): P. camerunensis sp. nov. and the first record of P. tropica. ? Mycotaxon 83: 419-424.

Antonín V. et Noordeloos M. E. (2002): A monograph of tribus Mycenae (Mycena excluded) in Europe. ? IMC7, Abstracts, p. 190. Oslo.

Antonín V. et Vágner A. (2002): Výzkum makromycetů Národního parku Podyjí. ? Thayensia 4(2001): 191-193.

Antonín V., Grulich V., Jongepier J. W. et Danihelka J. (2002): Bílé Karpaty. Botanický průvodce. ? 10 pp., ČBS, Praha.

Antonín V., Grulich V., Jongepier J. W. et Danihelka J. (2002): Bílé Karpaty Mts. Botanical guide. ? 10 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J. et Antonín V. (2002): Nature reserve Milovická stráň near Milovic. Botanical guide. ? 5 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J. et Antonín V. (2002): Přírodní rezervace Milovická stráň u Milovic. Botanický průvodce. ? 5 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J., Antonín V. et Grulich V. (2002): Národní přírodní rezervace Váté písky u Hodonína. ? 4 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J., Antonín V. et Grulich V. (2002): National nature reserve Váté písky near Hodonín. ? 4 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J., Antonín V., Grulich V. et Šumberová K. (2002): Alluvium of Dyje and Morava near their confluence. ? 9 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J., Antonín V., Grulich V. et Šumberová K. (2002): Niva Dyje a Moravy nad jejich soutokem. ? 9 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J., Antonín V., Chytrý M. et Grulich V. (2002): Národní park Podyjí. Botanický průvodce. ? 11 pp., ČBS, Praha.

Danihelka J., Antonín V., Chytrý M. et Grulich V. (2002): Podyjí National park. Botanical guide. ? 11 pp., ČBS, Praha.

Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Kubešová, S. (2002): Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních. – In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš: 179–181.

Kubešová S. (2002): Mechorosty na balvanových mořích na JZ Moravě, abstrakt, In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha: 53.

Kubešová S. (2002): Mechorosty na balvanových mořích v Národním parku Podyjí . – Thayensia, Znojmo, 4(2001): 85–89.

Kubešová S. (2002): Mechorosty zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů v Mikulově. – Bryonora, Praha, 29: 6–10.

Kubešová S., Faimon J., Štelcl J., Zimák J. (2002): The study of „lampflora“ in the Kateřinská cave (The Moravian Karst, Czech Republic). – In: Hazslinsky T. [ed.]: International conference on cavelighting, proceedings, Hungarian Speleological Society, Budapest: 73–76.

Kubešová S., Novotný I. (2002): Bryoflóra Pálavy – první přiblížení, abstrakt, In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha: 52–53.

Straková M., Kubešová S., Cagaš B. (2002): Mechy a řasy v trávníku. – Agentura Bonus, Hrdějovice, 35 p.

Sutorý K. (2002): Mahonia repens a Cicerbita macrophylla, dva druhy zplaňující na jižní Moravě, abstrakt, In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha: str.108.

Sutorý K. (2002): Johan Hruby´s Campanula material in the herbarium of the Moravian museum (BRNM). Acta Musei Moraviae, Sci. Biol., 87: 209-218

Sutorý K. (2002): Biologické sbírky muzeí - nové perspektivy využití. Muzeum a změna/The Museum and Change (abstrakty) nonp. 4-5

Sutorý K. (2002): Vacek V., Bureš P. Botanika. Veronica 16(3): 28. (recenze)

Sutorý K. (2002): A new hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) from Turkey. VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium. Program and abstracts. p 126.

2003

Antonín V. (2003): A revision of the type specimens of new species of Delicatula (Agaricales, Tricholomataceae) described by Josef Velenovský. - Czech Mycol. 54: 205-233.

Antonín V. (2003): Desatero praktického houbaře. - in: Houby. Česká encyklopedie, p. 18-19.

Antonín V. (2003): Marasmius querceus Britzelm. Found for the second time in Moravia (Czech Republic). - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno 88: 75-80.

Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J. (2003): Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones. - Enviromental Pollution 122: 417-422.

Holec J., Antonín V., Graca M., Moreau P.-A. (2003): Gymnopilus igniculus - find from the Czech Republic and notes on its variability. - Czech Mycol. 55: 161-172.

Kotlaba F., Antonín V. (2003): Atlas hub. - in: Houby. Česká encyklopedie, p. 96-343.

Kubešová S. (2003): Bryoflora in block fields in south-western Moravian river valleys. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno 88: 81-94.

Novotný I., Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. - Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přír. 16: 95-102.

Ortega A., Antonín V., Esteve-Raventós F. (2003): Three interesting thermophilic taxa of Gymnopus (Basidiomycetes, Tricholomataceae): G. pubipes sp. nov., G. pubipes var. pallidopileatus and G. dryophilus var. lanipes comb. nov. - Mycotaxon 85: 67-75.

Sutorová H., Sutorý K. (2003): Nový směr v tvorbě přírodovědných výstav? - Věstník AMG 2003 (5): 10-11.

Sutorý K. (2003): Lepidium barneoudianum Sutorý: A new name for the Chilean endemic species Lepidium. Gayana Botanica 60(2): 137-138.

Sutorý K. (2003): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno. 3. David Heinrich Hoppe. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 88: 163-179.

Sutorý K. 2003: Biologické sbírky muzeí - nové perspektivy využití. - in: Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna, p. 97-98.

2004

Antonín V. (2004): European species of the genus Marasmius. - Proceedings, 8th Intern. Symp. Microbes and microbial biotechnology, Kwangju. p. 27-64.

Antonín V. (2004): European species of the genus Marasmius. - Proceedings, 2004 Intern. Meeting Federation Korean Microbial Societies, Seoul, p. 34-35.

Antonín V. (2004): New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa - III. Marasmius sect. Sicci. - Mycotaxon 89(2): 399-422.

Antonín V. (2004): New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa - IV. Four new taxa of the genus Marasmius and one new combination. - Mycotaxon 89(2): 423-431.

Antonín V. (2004): New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa - V. Marasmius violaceoides, a new species based on M. violaceus Henn. in the sense of Singer. - Czech Mycol. 56(3-4): 247-252.

Antonín V. (2004): Notes on the genus Fayodia s. l. (Tricholomataceae) - II. Type studies of european species described in the genera Fayodia and Gamundia. - Persoonia 18(3): 341-364.

Antonín V. (2004): Houby lužních lesů jižní Moravy. - in: Hrib M. & Kordiovský E. (eds.), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, Břeclav, p. 113-119.

Antonín V. (2004): Komentovaný klíč evropských druhů kalichovek z rodů Fayodia, Gamundia a Myxomphalia (Tricholomataceae, Basidiomycetes). - Mykol. Listy 90-91: 20-24.

Antonín V. (2004): Notes on the genus Fayodia s. l. (Tricholomataceae) - II. Type studies of European species described in the genera Fayodia and Gamundia. - Persoonia 18: 341-364

Antonín V. (2004): Velké houby (makromycety) lednického okolí. - in: Kordiovský E. & al., Městečko Lednice, Lednice, p. 45-47.

Antonín V., Noordeloos M. E. (2004): A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (tribus Mycenae sensu Singer, Mycena s. str. excluded) in Europe. - 279 p., IHW-Verlag, Eching.

Mossebo D. C., Antonín V. (2004): Marasmius species (Tricholomataceae) found in man-influenced habitats in the vicinity of Yaoundé, Cameroon. - Czech Mycol. 56(1-2): 85-111.

Kubešová S. (2004): A contribution to the moss flora of the Apuseni Mountains (Romania). - XI OPTIMA Meeting, Abstracts (Beograd, 5.-11. IX. 2004), Beograd: 72.

Kubešová S. (2004): Mechorosty v blízkosti světel ve třech přístupných jeskyních na severní Moravě (Bryophyte flora at lamps in three public caves in north Moravia (Czech Republic)). - in: Geršl M. (ed.), 3. národní speleologický kongres, rozšířená abstrakta, Sloup, 8.-10. 10. 2004: 41-42.

Plášek V., Kučera J., Zmrhalová M. s přispěním: Cykowska, Fudali, Hradílek, Jakšičová, Košnar, Kubešová, Marková, Novotný, Pisarek, Mudrová, Sovík, Staniaszek, Wierzcholska a Zarnowiec (2004): Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Rychlebských horách. - Bryonora 33: 12-19.

Hradílek Z., Kubešová S. (2004): Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jíčíně (1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 459-462.

Kubešová S. (2004): Mechorosty skal na jihozápadní Moravě. - Časopis Slezského zemského muzea, ser. A, Opava 52(2003): 273-280.

Kubešová S., Němcová L. (2004): Discelium nudum. - in: Kučera J. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy III.. - Bryonora 33: 36.

Sutorý K. (2004): Cynoglossum (Boraginaceae) species of Iberian Peninsula. - XI Optima Meeting, Abstracts (Beograd, 5.-11. IX. 2004): 105.

Sutorý K. (2004): Mléčivec velkolistý (Cicerbita macrophylla) - poznámky k rozšíření v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 39: 283-286.

Sutorý K. (2004): New Hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) from Turkey. - Turkish Journal of Botany 28: 261-262.

Sutorý K. (2004): Portulacaceae, Convolvulus dorycnium L., Amaranthus viridis L. - in: Hand R. (ed.), Supplementary notes to the flora of Cyprus IV., Willdenowia 34: 427-456.

Sutorý K. (2004): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 4. Anton Rochel. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 89: 203-227.

2005

Antonín V. (2005): Výzkum makromycetů ve vybraných chráněných územích CHKO Moravský kras. - Mykol. Listy 94: 39.

Antonín V. (2005): Book review - T. Lassoe and J.H. Petersen: MycoKey 1.0. - Czech Mycol. 57: 175.

Antonín V. (2005): Fialově zbarvené čirůvky. - Houbař 2(6): 14.

Antonín V. (2005): Hledejte nový druh lošáku! - Mykol. Listy 92: 10-11.

Antonín V. (2005): Houby na korejském stole. - Houbař 2(1): 5.

Antonín V. (2005): Houby, kapesní atlas. - 207 p., Alpress, Frýdek-Místek.

Antonín V. (2005): Interesting records of macrofungi in nationa nature reserves of the Bílé Karpaty Mts. - Mycoflora of the Western Carpathians, Abstracts, Catathelasma 6: 36.

Antonín V. (2005): Naše druhy václavek. - Houbař 2(5): 9.

Antonín V. (2005): Polničky - méně známé jarní houby. - Houbař 2(3): 27.

Antonín V. (2005): Pozor na helmovky s ředkvičkovým pachem. - Houbař 2(4): 29.

Antonín V. (2005): První pozdravy houbařského jara. - Houbař 2(2): 19.

Antonín V. (2005): Species of the genus Setulipes (Fungi, Basidiomycota, Agaricales) in tropical Africa. - XVII IBC 2005, Abstracts, Vienna, p. 367.

Antonín V. (2005): Mykologie makromycetů v Korejské republice. - Mykol. Listy 93: 32-34.

Antonín V. (2005): Komentovaný klíč ke středoevropským druhům helmovek z rodu Hemimycena. - Mykol. Listy 94: 3-11.

Antonín V., Bieberová Z. (2005): Dva nové nálezy vzácné hlívy máčkové (Pleurotus eryngii) na Moravě. - Sborn. Přírod. Kl. Brno 2005: 3-8.

Antonín V., Buyck B., Randrianjohany E. et Duhem B. (2005): Edible mushrooms from Madagascar (1): Notes on Collybia tamatavae. - Crypt., Mycol. 26(2): 105-111.

Antonín V., Prášil K. (2005): Mykofloristický výzkum ČR v posledních 40 letech. - Mykol. Listy 94: 32-33.

Antonín V., Vágner A. (2005): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - VII. - Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., 90: 263-279.

Hagara L., Antonín V., Baier J. (2005): Velký atlas hub. - 416 p., Ottovo nakladatelství, Praha.

Horáková V., Kubešová S., Šumberová K. (2005): Mechorosty rybníků a sádek v Českobudějovické pánvi. - Bryonora 35: 9-17.

Chrtek, Hadinec, Kroupa, Skočdopolová, Suda, Třísková, Štěpánek J., Suda, Šída, Sutorý (2005): Digital databasing of type collections from Czech herbaria. - XVII IBC, Abstracts, p. 353.

Jindřich O., Antonín V. (2005): Clavulinopsis umbrinella (Basidiomycetes, Clavariaceae), the first record in the Czech Republic. - Czech Mycol. 57(1-2): 51-55.

Kubešová S., Chytrý M. (2005): Diversity of bryophytes on treeless cliffs and talus slopes in a forested central European landscape. - Journal of Bryology 27: 35-46.

Kubešová S. (2005): Bryophytes at lamps in selected public caves in the Czech Republic - past and recent situation. - 14th International congress of speleology, Final progamme & abstract book, p. 209.

Kubešová S. (2005): Bryophytes on cliffs and talus slopes of south-western Moravia (Czech Republic). - XVII IBC, Abstracts, p. 451.

Novotný I. (2005): Mechorosty známé neznámé. - Veronica 29(1): 28.

Plášek V., Stebel A., Wierzcholska S. s přispěním Berka T., Hájek M., Hájková P., Loskotová E., Marková I., Novotný I., Tkáčiková J., Tračík Š. (2005): Mechorosty zaznamenané v průběhu podzimního setkání Bryologicko lichenologické sekce v Beskydech. - Bryonora 36: 14-24.

Sutorý K. 2004 (2005): Onopordum L. - ostropes. - in: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.), Květena ČR 7, p. 419-420.

Sutorý K. 2004 (2005): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 4. Anton Rochel. - Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 89: 203-227.

Sutorý K. (2005): A new species of Cynoglossum (Boraginaceae-Cynoglosseae) from Eastern Turkey. - Edinburgh Journal of Botany 61 (2-3): 119-126.

Sutorý K. (2005): K.K.Münch-Bellinghausen´s herbarium in the Moravian museum and its evaluation. - XVII IBC, Abstracts.

Sutorý K. (2005): Strom pro všechno. - Lidé a Země 55(7): 12.

2006

Antonín V. (2006): Armillaria, Arrhenia, Baeospora, Callistosporium, Calocybe, Cantharellopsis, Catathelasma, Clitocybe, Clitocybula, Cyphellostereum, Dermoloma, Fayodia, Flammulina, Floccularia, Gamundia, Gerronema, Gymnopus, Haasiella, Hemimycena, Hohenbuehelia, Hydropus, Hypsizygus, Chrysomphalina, Leucopaxillus, Lichenomphalia, Loreleia, Lyophyllum, Marasmiellus, Marasmius, Melanoleuca, Mycena, Omphaliaster, Omphalina, Panellus, Pseudoclitocybe, Resinomycena, Rhodocollybia, Rhodocybe, Rhodotus, Rimbachia, Tricholoma, Xeromphalina, Xerula. - in: Holec J. & Beran M. (ed.), Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. - Příroda 24: 1-282.

Antonín V. (2006): Daleomyces phillipsii (Ascomycota, Pezizaceae), new Moravian finds and its distribution in the Czech Republic. - Czech Mycol. 57(3-4, 2005): 249-256.

Antonín V. (2006): Nálezy některých zajímavějších druhů makromycetů v národních přírodních rezervacích Bílých Karpat. - Medzinárodná konferencia Mykoflóra Západných Karpát: súhrny prednášok, Sprav. Slov. Mykol. Spol. 33: 6.

Antonín V. (2006): Znáte čechratku podvinutou? - Mykol. Listy no. 97: 6-11.

Antonín V., Noordeloos M.E. (2006): European species of the genus Rhodocollybia (Basidiomycota, Marasmiaceae). - Plant, fungal and habitats diversity, investigation and conservation, Abstracts, Sofia, p. 245.

Antonín V., Vágner A. (2006): Xerocomus fennicus, the first record in the Czech Republic. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 91: 159-164.

Antonín V., Dvořák D., Vágner A. (2006): Vzácné dřevokazné houby NPR Vývěry Punkvy (Moravský kras). - Mykol. Listy 97: 41-42.

Antonín V., Holec J. (2006): Three rare tricholomoid agarics. - Catathelasma 7: 11-16.

Antonín V., Jankovský L., Lochman J., Tomšovský M. (2006): Armillaria socialis - morphological-anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks to the genetic variation. - Czech Mycol. 58: 209-224.

Antonín V., Sharp C. (2006): New species of marasmioid genera(Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa - 6. Marasmius cremeopileatus, a new species from Zimbabwe. - Mycotaxon 96: 253-255.

Antonín V., Buyck B. (2006): Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae) in Madagascar and the Mascarenes. - Fungal Diversity 23: 17-50.

Antonín V. (2006): Tajemný svět špiček. - Vesmír 85(6): 346-349.

Antonín V. (2006): Encyklopedie hub a lišejníků. - 472 p., Libri a Academia, Praha.

Antonín V. (2006): Co je penízovka sametonohá? - Houbař 3(1): 24.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Bedly. - Houbař 3(1): 25.

Antonín V. (2006): Houbaření v Itálii. - Houbař 3(1): 27.

Antonín V. (2006): Ohnivec šarlatový a příbuzné druhy. - Houbař 3(2): 9.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Muchomůrka zelená a příbuzné druhy. - Houbař 3(2): 24.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Ucháč obecný a pavučince. - Houbař 3(3): 15.

Antonín V. (2006): Kačenky. - Houbař 3(3): 7.

Antonín V. (2006): Jarní druhy hub. - Houbař 3(4): 9.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Muskarinové otravy. - Houbař 3(4): 14.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Psychotropní otravy. - Houbař 3(5): 10.

Antonín V. (2006): Není podtrnka jako podtrnka. - Houbař 3(5): 8.

Antonín V. (2006): Něco o penízovkách. - Houbař 3(6): 8.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Psychotropní otravy II. - Houbař 3(6): 10.

Antonín V. (2006): Bíle zbarvené ryzce. - Houbař 3(7): 8.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Alkohol a houby. - Houbař 3(7): 19.

Antonín V. (2006): Muchomůrky bez prstenu - katmanky neboli pošvatky. - Houbař 3(8): 8.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Je čirůvka zelánka nebezpečná? - Houbař 3(8): 19.

Antonín V. (2006): Penízovka dubová a příbuzné druhy. - Houbař 3(9): 8.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Nedostatečná tepelná úprava a houby s mutagenními látkami. - Houbař 3(9): 19.

Antonín V. (2006): Naše druhy pestřeců. - Houbař 3(10): 8.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Jedovaté houby vyvolávající žaludeční s střevní obtíže. - Houbař 3(10): 24.

Antonín V. (2006): Holubinka vrhavka a příbuzné druhy. - Houbař 3(11): 8.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Jedovaté houby vyvolávající žaludeční s střevní obtíže II. - Houbař 3(11): 20.

Antonín V. (2006): Houby v domácnostech, ve sklenících a pařeništích. - Houbař 3(12): 10.

Antonín V. (2006): Otravy houbami. Druhotné a nepravé otravy houbami. - Houbař 3(12): 20.

Kubešová S. (2006): Bryophytes in public caves in the Czech Republic. - Environmental changes and biological assessment III, Book of Abstracts, Faculty of Science, University of Ostrava, 2006, p. 23.

Kubešová S. (2006): Zelení hosté v historickém podzemí měst. - Veronica 20(6): 25-26.

Plášek V., Zmrhalová M., Kubešová S., Szczepanski M., Loskotová E. (2006): Příspěvek k bryoflóře Tematínskych vrchů. - in: Rajcová K. (ed.), Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov, Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európskeho významu Tematínske vrchy, Trenčín, CHKO Tematínské vrchy, p. 31-34.

Sutorý K. (2006): Cynoglossum baeticum (Boraginaceae), a new endemic species from SE Spain. - Willdenowia 36 (Special Issue): 137-144.

Sutorý K. (2006): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 5. Karel Bořivoj Presl. - Acta. Musei Moraviae, Sci. biol., 91: 165-179.

Sutorý K. (2006): Němý svědek anabáze československých legionářů? - Vesmír 85 (6): 329.

Sutorý K. (2006): Opletník sličný (Calystegia pulchra) - doplňky k rozšíření v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 121-128.

Sutorý K. (2006): What is Cynoglossum rotatum Velenovský? - Plant, fungal and habitats diversity, investigation and conservation, Book of abstracts, p. 199.

Sutorý K. (2006): Šípatka širolistá (Sagittaria latifolia) v České republice. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 305-308.

Sutorý K. (2006): Přeslička zimní jako okenní rostlina. - Zahrádkář 2006(2): 28.

Sutorý K. (2006): Konec limby v Budišovském parku. - Budišovský zpravodaj 2006(3): 43-44.

Novotný I., Dědečková M. (2006): Hilpertia velenovskyi. - Bryonora 38: 51.

Novotný I. (2006): Notes to Ditrichaceae Family in Europe. - International meeting of bryology, Vierves-sur-Viroin, p. 24-41.

Novotný I. (2006): Exsiccates as means of better communication among bryologist. -International meeting of bryology, Vierves-sur-Viroin, p. 42-43.

2007

Adamčík S., Lizoň P., Ripková S., Antonín V., Kučera V. (2007): Typification of Rhodocollybia fodiens (Tricholomataceae). - Sydowia 59(1): 1-6.

Antonín V. (2007): Monograph of Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala and Setulipes in tropical Africa. - Fungus Flora of Tropical Africa 1: 1-177.

Antonín V. (2007): Book review: T. Laessoe et J.H. Petersen: MycoKey 2.1. - Czech Mycol. 59(1): 10.

Antonín V. (2007): Existuje bedla jedovatá (Macrolepiota venenata)? - Abstrakt, Mykol. Listy 101: 51-52.

Antonín V. (2007): 15. jarní terénní setkání českých a slovenských mykologů. - Mykol. Listy 101: 29-30.

Antonín V. (2007): Lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje - oáza vzácných hub. - Živa 55(2): 57-59.

Antonín V. (2007): Hřib satan - vzácný jedovatý hřib. - Veronica 21(4): 29.

Antonín V. (2007): Ryzec lilákový - vzácná houba olšin. - Veronica 21(5): 25.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Kržatka zimní. - Houbař 4(1): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Hlíva olivová. - Houbař 4(1): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Řasnatka lesní. - Houbař 4(2): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Čepičatka jehličnanová. - Houbař 4(1): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Škárka hvězdicovitá. - Houbař 4(3): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Závojenka jarní. - Houbař 4(3): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Kořenovník vrstevnatý. - Houbař 4(4): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Třepenitka svazčitá. - Houbař 4(4): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Destice chřapáčová. - Houbař 4(5): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Ucháč obecný. - Houbař 4(5): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Sírovec žlutooranžový. - Houbař 4(6): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Pečárka perličková. - Houbař 4(6): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Holubinka akvamarínová. - Houbař 4(7): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Hřib koloděj. - Houbař 4(7): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Helmovka ředkvičková. - Houbař 4(8): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Otravy po červenajících bedlách. - Houbař 4(8): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Ryzce pod olšemi. - Houbař 4(9): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Strmělka listomilná. - Houbař 4(9): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Bedlovnice zlatá aneb na houby do kopřiv. - Houbař 4(10): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Bedla chřapáčová. - Houbař 4(10): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Penízovka kuželovitá. - Houbař 4(11): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Vláknice rozpraskaná. - Houbař 4(11): 7.

Antonín V. (2007): Houby pod lupou. Štítovka jelení. - Houbař 4(12): 6.

Antonín V. (2007): Jedovaté houby. Syrové houby. - Houbař 4(12): 7.

Antonín V., Buyck B. (2007): The genus Setulipes (Marasmiaceae) in Madagascar and the Mascarenes, including a key to other African taxa. - Mycol. Res. 111: 919-925.

Antonín V., Holec J., Kubátová A., Marvanová L. (2007): Taxonomie hub. - Mykol. Listy 100: 4-6.

Antonín V., Holec J., Kubátová A., Novotný D. (2007): Mykologické časopisy a jiné mykologické publikace. - Mykol. Listy 100: 44-45.

Antonín V., Holec J., Novotný D. (2007): Mykologické konference, semináře, exkurze a přednáškové cykly. - Mykol. Listy 100: 46-47.

Antonín V., Hýsek J., Tomšovský M. (2007): XV. kongres evropských mykologů. - Mykol. Listy 102: 40-44.

Antonín V., Jankovský L., Lochman J., Tomšovský M. (2007): Armillaria socialis - morphological-anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation. - Czech Mycol. 58(3-4, 2006): 209-224.

Antonín V., Jankovský L., Májek T., Tomšovský M. (2007): Investigation of the Armillaria cepistipes - A. gallica complex in the Czech Republic. - XV Congress of European mycologists, abstracts, p. 28.

Antonín V., Kubešová S., Sutorý K. (2007): Houby a ovoce v modelech Josefa Rulíška. Katalog k výstavě. - 16 p., Moravské zemské muzeum, Brno.

Antonín V., Prášil K. (2007): Mykofloristický výzkum. - Mykol. Listy 100: 28-31.

Antonín V., Tomšovský M. (2007): Druhy rodu václavka (Armilaria) v České a Slovenské republice. - Abstrakt, Sprav. Slov. Mykol. Spol. 35: 5.

Antonín V., Vágner A. (2007): První nález fajodky spáleništní - Fayodia anthracobia - v České republice. - Mykol. Listy 99: 8-10.

Bañares A., Antonín V., Moreno G. (2007): Gymnopus beltraniae, a new species of section Vestipedes (Agaricales) from the Canary Islands (Spain). - Persoonia 19(2): 255-259.

Hausknecht A., Antonín V., Polčák J. (2007): A new, conspicuously coloured Bolbitius species from the Czech Republic. - Czech Mycol. 59(1): 1-9.

Holec J., Antonín V. (2007): Herbářové sbírky hub. - Mykol. Listy 100: 34-36.

Vašutová M., Antonín V., Urban A. (2007): Polyphyletic origin of the sections Pennatae and Spadiceae (Psathyrella, Agaricales): evidence from nrITS and nr LSU sequences. - XV Congress of European mycologists, abstracts, p. 64.

Vizzini A., Antonín V., Noordeloos M.E. (2007): Crinipellis pedemontana sp. nov. (Agaricomycetes), a new basidiomycete from Italy. - Mycologia 99(5): 786-791.

Kubešová S. (2007): Mechorosty DP lomu Mokrá a EVL Sivický les. - in: Sborník odborného semináře Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech, Brno, 2007, p. 45-46.

Kubešová S., Novotný I. (2007): Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem. - Věstník Asociace muzeí a galerií 2007(3): 7.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Plášek V. (2007): Nová bryologická literatura XVIII. - Bryonora 40: 53-65.

Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R., Musil Z. (2007): Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v NP Šumava. - Bryonora 40: 14-27.

Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V., Hanychová M. (2007): Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologickolichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. - Bryonora 39: 25-38.

Zmrhalová M., Kubešová S., Mudrová R., Novotný I., Kučera J. (2007): Příspěvek k bryoflóře NPR Trčkov (Orlické hory). - Panorama (Z přírody, historie současnosti Orlických hor a podhůří) 15: 38-45.

Sutorý K. (2007): Conti F. Abbate G., Alessandrini A. et Blasi C. An annotated checklist of the Italian vascular flora. (recenze). - Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 355.

Sutorý K. (2007): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 6. Philipp Salzmann. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 92: 229-243.

Sutorý K. (2007): Cynoglossum montanum L. in the western part of the Mediterranean area. - Bocconea 21: 193-199.

Sutorý K. (2007): Two Cynoglossum taxa in southern Italy - paleogeographical background of their speciation. - Origin and Evolution of Biota in Mediterranean Climate Zones, Abstracts, p. 37.

Sutorý K. (2007): Contribution to the genus Cynoglossum (Boraginaceae) in the east Mediterranean. - International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PLoSWA), Abstracts, 25-29 June 2007, nonpag.

2008

Antonín V. (2008): Čokoláda s houbami. - Houbař 5(9): 19.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Hřib hlohový. - Houbař 5(1): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Hvězdák vláhoměrný. - Houbař 5(3): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Hvězdovka trojitá. - Houbař 5(10): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Liška Friesova. - Houbař 5(9): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Liškovec spáleništní. - Houbař 5(4): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Pečárka necudná. - Houbař 5(11): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Penízovka vláknitá. - Houbař 5(2): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Pestřece. - Houbař 5(7): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Strmělka kořínkatá. - Houbař 5(6): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Šupinovka spáleništní. - Houbař 5(12): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Tmavobělka krátkonohá. - Houbař 5(8): 6.

Antonín V. (2008): Houby pod lupou. Trepkovitka zploštělá. - Houbař 5(5): 6.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Bedla ostrošupinná. - Houbař 5(10): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Čirůvka odlišná. - Houbař 5(5): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Čirůvka žíhaná. - Houbař 5(11): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Hlinák červenající. - Houbař 5(1): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Kropenatec motýlovitý. - Houbař 5(9): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Líha srostlá. - Houbař 5(2): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Muchomůrka slámožlutá. - Houbař 5(4): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Penízovka širokolupenná. - Houbař 5(12): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Ryzec šeredný. - Houbař 5(3): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Vláknice tuřínonohá. - Houbař 5(7): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Voskovka stálá. - Houbař 5(8): 7.

Antonín V. (2008): Jedovaté houby. Závojenka křížovýtrusá. - Houbař 5(6): 7.

Antonín V. (2008): Mykologicky významné oblasti. - in: Reiter A. (ed.), Přírodovědné zajímavosti Znojemska, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. 89-93.

Antonín V., Janda V. (2008): Notes on xanthoid form of Boletus satanas (Basidiomycota, Boletaceae): taxonomic status of Boletus crataegi Smotl. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 92 (1): 211-215.

Antonín V., Jankovský L., Tomšovský M. (2008): Armillaria mellea v ČR a vnitrodruhová variabilita jejích světových populací. - Mykol. Listy 104: 48-49.

Antonín V., Kramoliš J. (2008): The first record of Gymnopus oreadoides (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Czech Republic. -Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 92 (1): 217-221.

Antonín V., Kreisel H. (2008): Tulostoma lesliei, a new record from Italy. - Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 17: 81-85.

Antonín V., Legon N.W. (2008): Gymnopus obscuroides (Agaricomycetes, Omphalotaceae), a new species of sect. Levipedes from England. - Czech Mycol. 60 (1): 13-19.

Antonín V., Tomšovský M. (2008): Studie komplexu Armillaria cepistipes - A. gallica v České republice a na Slovensku. - Mykol. Listy 104: 36-37. (abstrakt)

Čeněk M., Baňař P., Kubešová S., Malenovský I., Poláková Z., Prášek V., Skácelová O. (2008): Co se děje nad a pod hladinou. Katalog k výstavě. - Moravské zemské muzeum, Brno, 34 p.

Fajmon K., Danihelka J., Lososová Z., Sutorý K., Řepka R., Dvořák D. (2008): Geranium sibiricum L. - in: Hadinec J., Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 201-283.

Holec J., Dvořák D., Antonín V. (2008): Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky. - Mykol. listy 103: 16-23.

Hradílek Z., Novotný I. (2008): Mechorosty. - in: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat, Veselí nad Moravou, p. 65-70.

Chytrý M., Danihelka J., Kubešová S., Lustyk P., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Otýpková Z., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P., Valachovič M., Popov D., Pišút I. (2008): Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. - Plant Ecol. 196: 61-83.

Kubešová S., Novotný I. (2008): Mechorosty. - in: Přírodní poměry Boskovicka, Boskovice, Muzeum Boskovicka, p. 79-83.

Kubešová S., Novotný I. (2008): Mosses Orthodontium lineare and Dicranum tauricum in small scale protected areas in Žďárské vrchy protected lanscape area (the Czech Republic). - Environmental changes and biological assessment IV. Book of Abstracts, Ostrava, p. 16-17.

Kubešová S., Novotný I. (2008): The mosses Orthodontium lineare and Dicranum tauricum in nature reserves in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area (Czech Republic). - Enviromental Changes and Biological Assesment IV., Ostrava, 10.-11. 4. 2008, Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186, p. 134-137.

Kubešová S., Plášek V. (2008): Buxbaumia viridis. - in: Kučera J. (ed.), Zajímavé bryofloristické nálezy XI. - Bryonora 41: 25

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Plášek V. (2008): Nová bryologická literatura XX. - Bryonora 42: 49-57.

Kučera J., Kubešová S., Plášek V. (2008): Nová bryologická literatura XIX. - Bryonora 41: 34-43.

Noordeloos M.E., Antonín V. (2008): Contribution to a monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. - Czech Mycol. 60 (1): 21-27.

Novotný I. (2008): Distribution of Ditrichum zonatum (Brid.) Kindb. in the Czech Republic, Slovakia and adjacent areas. - Bryonora 42: 1-5.

Novotný I. (2008): The Ceratodon Moss Genus in the Czech Republic and Slovakia. - Enviromental Changes and Biological Assesment IV., Ostrava, 10.-11. 4. 2008, Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186, p. 154-162.

Ryoo R., Antonín V., Shin H.D. (2008): Four species of Marasmius new to Korea and their anatomic-morphological, molecular and cultural characteristics. - KMS (The Korean Society of Mycology) NewsLetter 20(1): 90. (abstrakt)

Sutorý K. (2007): Cynoglossum montanum L. in the western part of the Mediterranean area. -Bocconea 21: 193-199.

Sutorý K. (2008): Cynoglossum vanense Sutorý (Boraginaceae): New for the Flora of Iraq. - Turkish journal of Botany 32 (3): 259-260.

Sutorý K. (2008): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 7. Philipp Gottfried Gaertner, Bernhard Meyer, Johannes Scherbius. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 93: 169-184.

Sutorý K. (2008): Viola septemloba Le Conte. - in: Hadinec J., Lustyk P. (eds.), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 331.

Sutorý K. (2008): What is Cynoglossum rotatum Velenovský? - Phytologia Balcanica 14 (2): 255-256.

Vašutová M., Antonín V., Urban A. (2008): Fylogeneze čeledi Psathyrellaceae. - Mykol. Listy 104: 39. (abstrakt)

Vašutová M., Antonín V., Urban A. (2008): Phylogenetic studies in Psathyrella focusing on sections Pennatae and Spadiceae - new evidence for the paraphyly of the genus. - Mycological Research 112 (10): 1153-1164.

Vizzini A., Consiglio G., Antonín V., Contu M. (2008): A new species within the Gymnopus dryophilus complex (Agaricomycetes, Basidiomycota) from Italy. - Mycotaxon 105: 43-52.

2009

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Čirůvka sítinová. - Houbař 6(12): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Helmovka Seynesova. - Houbař 6(6): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Hovník Ascobolus scatigenus. - Houbař 6(10): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Kornatec modry. - Houbař 6(7): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Kozák sličný. - Houbař 6(3): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Mřížovka červená. - Houbař 6(1): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Muchomůrka masasijská. - Houbař 6(8): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Ocasník Lysurus mokusin. - Houbař 6(4): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Slizečka kanárská. - Houbař 6(9): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Stročkovec vločkatý. - Houbař 6(5): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Špička leponohá. - Houbař 6(11): 7.

Antonín V. (2009): Houby na cestách. Špička suchá. - Houbař 6(2): 7.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Čihovitka masová. - Houbař 6(3): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Čirůvka bělavošedá. - Houbař 6(10): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Hrobenka pískomilná. - Houbař 6(1): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Korálovec ježatý. - Houbař 6(5): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Kozák šedohnědý. - Houbař 6(7): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Kržatka šikmá. - Houbař 6(6): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Penízovka Konradova. - Houbař 6(12): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Pevník rozpraskaný. - Houbař 6(4): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Špička Wettsteinova. - Houbař 6(9): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Štítovka síťnatá. - Houbař 6(11): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Závojenka křížovýtrusá. - Houbař 6(2): 6.

Antonín V. (2009): Houby pod lupou. Zelenitka měděnková. - Houbař 6(8): 6.

Antonín V. (2009): První nález zvonečkovky modrošedé - Campanella caesia (Basidiomycota, Marasmiaceae) v České republice. - Mykol. listy 107: 19-23.

Antonín V., Beran M., Dvořák D., Holec J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. - Czech Mycol. 61 (1): 1-12.

Antonín V., Polčák J., Tomšovský M. (2009): Hypholoma tuberosum, a new representative of the Czech and central-European mycobiota. - Mycotaxon 108: 41-47.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2009): Dva nové taxony špiček (Marasmius) ze sekce Globulares z Korejské republiky a jejich molekulární potvrzení [Two new taxa of Marasmius, sect. Globulares, from the Republic of Korea and their molecular evidence]. - Česko-slovenská vědecká mykologická konference, Brno, 27.-29. 8. 2009, Abstrakty, p. 64.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2009): Gerronema nemorale (Basidiomycota, Agaricomycetes): anatomic-morphological, cultivational, enzymatic and molecular characteristics and its first records in the Republic of Korea. - Czech Mycol. 60(2): 197-212.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2009): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 1. Three interesting species of Crinipellis (Basidiomycota, Marasmiaceae). - Mycotaxon 108: 429-440.

Antonín V., Tomšovský M., Sedlák P., Májek T., Jankovský L. (2009): Morphological and molecular characterisation of the Armillaria cepistipes - A. gallica complex in the Czech Republic. - Mycological Progress 8(3): 259-271.

Antonín V., Vágner A. (2009): New, rare and less-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - VIII. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 93 (1): 135-152.

Holec J., Antonín V. (2009): Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla. - Mykol. listy 106: 5-10.

Horsák M., Chytrý M., Danihelka J., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L. (2009): Snail faunas in the Southern Ural forests and their relationships to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? - Journal of Molluscan Studies 76: 1-10.

Kubešová S., Hradílek Z., Novotný I., Mudrová R., Dědečková M., Plaček J. (2009): Mechorosty vybraných lokalit Drahanské, Hornosvratecké a Zábřežské vrchoviny. - Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 10-11: 7-26 + 1 tab.

Kubešová S., Musil Z., Novotný I., Plášek V., Zmrhalová M. (2009): Mechorosty - součást naší přírody. - 88 p., ZO ČSOP Hořepník, Prostějov.

Kubešová S., Novotný I. (2009): Bryophytes on rock cliffs in the Bohemian-Moravian Highlands. - Nowellia bryologica numero special: 53-56.

Kubešová S., Tkačíková J., Dančák M. (2009): Bryoflóra vybraných pískovcových výchozů na Vsetínsku. - Bryonora 44: 13-20.

Kučera J., Cykowska B., Kubešová S., Kučerová V., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Vicherová E. (2009): Mechorosty zaznamenané během 16. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Svatošských skalách na Karlovarsku. - Bryonora 43: 3-11.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Plášek V. (2009): Nová bryologická literatura XXI. - Bryonora 43: 25-35.

Marková I., Kubešová S., Čížková P., Mikulášková E., Musil Z., Novotný I., Škvárová Š., Štechová T. (2009): Mechorosty zaznamenané v průběhu 22. podzimních bryologickolichenologických dnů v Železných horách. - Bryonora 44: 21-27.

Müller J., Sutorý K. (2009): Nová lokalita vzácné rzi Puccinia australis na Slovensku. -Mykologické listy 106: 20-24.

Novotný I. (2009): The Ceratodon Moss Genus in the Czech Republic and Slovakia. - Nowellia bryologica numero special: 67-75.

Ryoo R., Antonín V., Shin H. D. (2009): Phylogenetic analysis of Marasmius (Basidiomycota) in Korea based on morphological and molecular (ITS and LSU sequences) characteristics. - Asian Mycological Congress 2009, Taichuing, Taiwan, Abstract book, p. 25.

Ryoo R., Antonín V., Shin H.D. (2009): Correlation between basidiospores characteristics and molecular data in the genus Marasmius. - KMS (The Korean Society of Mycology) NewsLetter 21(5): 87. (abstrakt)

Ryoo R., Antonín V., Shin H.D. (2009): Marasmius sect. Globulares with smooth pileipellis cells in the Republic of Korea. - KMS (The Korean Society of Mycology) NewsLetter 21(5): 88. (abstrakt)

Sesli E., Antonín V., Denchev C.M. (2009): A new record of Chrysomphalina chrysophylla (Basidiomycota, Hygrophoraceae) for Turkey. - Biological Diversity and Conservation 2/3 (2009): 156-158.

Sutorý K. (2009): Taxa described by Joseph Freyn from the Istrian peninsula. - 5th Balcan Botanical Congress. Book of Abstracts, Belgrade, Serbia, p. 21- 22.

Sutorý K. (2009): Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. – Příroda 28: 225–245.

Sutorý K. (2009): Digitalisation of type specimens in Czech herbariums. – Muzeum a změna III., Praha, 17.–19. 2. 2009, Sborník z mezinárodní muzeologické konference, p. 192.

Sutorý K. (2009): Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 265.

Sutorý K. (2009): Király G. A magyarországi edényes flóra veszélyezett fajai. (recenze) – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 336–337.

Sutorý K. (2009): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 8. Bryophytes. – Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 94: 137–156.

2010

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Housenice Cordyceps nutans. - Houbař 7(1): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Chřapáč jalovcový. - Houbař 7(2): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Krásnoústka. - Houbař 7(8): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Liška konžská. - Houbař 7(4): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Penízovka Cyptotrama asprata. - Houbař 7(3): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Polnička topolová. - Houbař 7(7): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Ryzec atlantický. - Houbař 7(6): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Ryzec Heimův. - Houbař 7(9): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Suchohřib dubomilný. - Houbař 7(11): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Špička černovínová. - Houbař 7(5): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Tylopilus rubrocintctus. - Houbař 7(12): 7.

Antonín V. (2010): Houby na cestách. Závojenka Cettova. - Houbař 7(10): 7.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Bedla hřebenitá. - Houbař 7(7): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Helmovka Maireho. - Houbař 7(2): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Hlívička kožešinová. - Houbař 7(8): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Kalichovka Postova. - Houbař 7(9): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Kalichovka zlatolupenná. - Houbař 7(4): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Kržatka plodomilná. - Houbař 7(11): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Ohňovec tečkovaný. - Houbař 7(3): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Penízovka borová. - Houbař 7(5): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Penízovka dřípená. - Houbař 7(1): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Polnička lysá. - Houbař 7(6): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Ryzec Maireův. - Houbař 7(10): 6.

Antonín V. (2010): Houby pod lupou. Třepenitka hlíznatá. - Houbař 7(12): 6.

Antonín V. (2010): Revision of Myxomphalia, Delicatula, Oudemansiella, Xeromphalina, Collybia and Baeospora in Morocco. - in: Maire J.-C., Moreau P.-A., Robich G. (eds), Compléments ? la Flore des Champignons supérieurs du Maroc, CEMM, Nice, p. 531-545.

Antonín V. (2010): Velké houby (makromycety) a jejich význam pro les. - in: Knížek M. (ed.), Škodliví činitelé v lesích Česka 2009/2010, Sborn. Předn., p. 79-82.

Antonín V., Deckerová H., Jongepier J.W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) protected landscape area (Czech Republic). - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 95(1): 163-200.

Antonín V., Dvořák D. (2010): New, rare and lesser-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - IX. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 95(1): 143-162.

Antonín V., Noordeloos M.E. (2010): A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. - 480 p., IHW-Verlag, Eching.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2010): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 2. Marasmius sect. Globulares. - Persoonia 24: 49-59.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2010): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 3. Two new taxa of Marasmius sect. Sicci with caulocystidia and/or setae. - Mycotaxon 111: 369-377.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2010): Species of Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae) sect. Sicci from the Republic of Korea. - IX. International Mycological Congress, Edinburgh, Abstracts.

Antonín V., Ryoo R., Shin H.D. (2010): Two new marasmielloid fungi widely distributed in the Republic of Korea. - Mycotaxon 112: 189-199.

Antonín V., Tomšovský M. (2010): Klíč k určování našich druhů václavek (Armillaria) s poznámkami k jednotlivým druhům. - Mykol. Listy 110: 1-6.

Antonín V., Tomšovský M. (2010): Václavky - známé neznámé houby. - Živa 58(6): 254-255.

Buřival J., Novotný I. (2010): Vrbovkový mokřad, lokalita ohrožená výstavbou plánovaného obchvatu Vyškova. - Muzejní zpravodaj, Muzeum Vyškovska: 14-16.

Capelari M., Antonín V., Asai T., Costa H., Ventura J.A. (2010): A new pathogenic species of Marasmiellus from Brazil. - Cryptogamie, Mycologie 31(2): 137-142.

Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B.M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. (2010): Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. - Journal of Biogeography 2010: 1-13.

Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E.Z. (2010): Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. - Journal of Biogeography 37: 767-780.

Kubešová S. (2010): Environmental factors structuring bryophyte species composition inblock fields in south-western Moravia (Czech Republic). - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 95(2): 55-70.

Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L., Plášek V. (2010): Nová bryologická literatura XXII. - Bryonora 45: 63-84.

Kučera J., Kubešová S., Holá E., Mišíková K., Plášek V. (2010): Nová bryologická literatura XXIII. - Bryonora 46: 81-84.

Mulec J., Kubešová S. (2010): Diversity of bryophytes in show caves in Slovenia and relation to light intensities. - Acta Carsologica 39(3): 587-596.

Novotný I., Koval Š., Zmrhalová M. (2010): Acaulon triquetrum. - in: Kučera J. (ed.), Zajímavé bryofloristické nálezy XVI., Bryonora 46: 72.

Novotný I., Kubešová S. (2010): The moss Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H. Jameson in the Czech Republic and adjacent regions. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 95(1): 223-229.

Pivnička J., Antonín V. (2010): Mykologická vyšetření na ÚSL v Brně. - XVIII. Ostravské dny forenzních věd, Ostravice, 6.-8. 10. 2010, Abstrakty, p. 20-21.

Plášek V., Popelářová M., Kubešová S. (2010): Mech Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. v Moravsko-slezských Beskydech v kontextu recentních údajů z ČR a SR. - Bryonora 46: 34-37.

Sutorý K. (2010): Adventive occurrences of Hypericum annulatum Moris. in Europe with the first record in the Czech Republic. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 95(1): 137-142.

Sutorý K. (2010): Lectotypification of infraspecific taxa in Cortusa matthioli (Primulaceae) described by Josef Podpěra. - Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 95(2): 71-75.

Sutorý K. (2010): Lectotypification of some Freyn´s names from the Iberian Peninsula. - Anales del Jardin Botanico de Madrid 67(2): 97-102.

Sutorý K. (2010): Oncaglossum, a new genus of Boraginaceae, Tribe Cynoglosseae, from Mexico. - Novon 20: 463-469.

Sutorý K. (2010): Staněk, Stanislav. - in: Vozárová M., Šípošová H. a kol., Osobnosti botaniky na Slovensku, Veda, Bratislava, p. 483-484.

Sutorý K. (2010): Zajímavé neofyty na elektrárenské popílkové haldě v Oslavanech. - Acta rerum naturalium 9: 89-90.

Sutorý K., Vozárová M. (2010): Pospíšil, Valentin. - in: Vozárová M., Šípošová H. a kol., Osobnosti botaniky na Slovensku, Veda, Bratislava, p. 414-415.

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I., Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České republice. - Bryonora 45: 1-11.

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I., Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora 46: 24-33.


Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: