Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MENDELIANUM

Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia vývoje živých systémů z hlediska dědičnosti a proměnlivosti. Svou teorii podložil Mendel pokusy s hrachem a dalšími rostlinami, které prováděl v zahradě Augustiniánského kláštera na Starém Brně.

[Oddělení pro historii biologických věd]

Sídlo:
Hudcova 76
621 00 Brno
tel.: 549 211 703
Poštovní adresa:
Zelný trh 6
659 37 Brno
e-mail: genetika@mzm.cz

VÝSTAVY

Výstava Kód pro rozmanitost životů skončila k 30.4. 2008. Pracovníci Mendeliana nyní připravují novou výstavu v prostorách Moravského zemského muzea. Do doby její realizace a otevření nabízíme pro zájemce o lektorskou činnost Mendeliana možnost provádět mendelovské přednášky a výklady ve výstavě Genetika ve vývoji člověka v budově Anthroposu, kterou lze objednat na adrese: genetika@mzm.cz

KÓD PRO ROZMANITOST ŽIVOTŮ
Výstava byla kombinací několika vzájemně se překrývajících rovin problému evoluce od nejjednodušších živých struktur až po významné aspekty kulturní rozmanitosti lidských společenstev. Byla členěna na jednotlivé problémové okruhy a doplněna unikátní sbírkou fosilií vymřelých druhů fauny a flóry.
Od 7. ledna 2004 do 30. dubna 2008  (Fotografie z vernisáže výstavy 6. 1. 2004)  Katalog fotografií z výstavy ke stažení (PDF 4.4MB)

EXPOZICE

Virtualní expozice Mendel, Darwin a evoluce (2009)

KONFERENCE

MENDEL FORUM 2010, 19.-20. října 2010, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc.

Bezplatná registrace do 10. 10. 2010 (Ing. Dagmar Kopecká, mendel.forum2010@seznam.cz, tel. 585 634 054)

Informace a program Mendel Fora 2010 ke stažení zde

Projekt „Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe“ CZ.1.07/2.3.00/09.0219, který je prezentován v rámci konference Mendel Forum 2010, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

MENDEL FORUM 2009

MENDEL FORUM 2008

MENDEL FORUM 2007

PŘEDNÁŠKY

24. dubna 2008 - Odpoledne s DNA

EXKURZE

21. července 2007 - Procházka Mendelovým Brnem

SPOLUPRÁCE MZM, MENDELIANA A NADACE RODNÝ DŮM J. G. MENDELA V HYNČICÍCH

10. července 2009 proběhlo setkání zástupců Moravského zemského muzea, pana ředitele PhDr. Mgr. Martina Reissnera a Mendeliana MZM, PhDr. Jiřího Sekeráka, PhD. s představitelem Nadačního fondu Rodný dům J. G. Mendela, panem Ing. Vladimírem Nippertem, který je současně starostou obce Vražné - Hynčice, na jejímž katastru se rodná usedlost J. G. Mendela nachází:
www.mendelrodnydum.vrazne.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=133767
Odbornou expozici v tomto objektu spoluvytvářelo v r. 2007 Moravské zemské muzeum prostřednictvím svých pracovníků oddělení Mendeliana, Dr. A. Matalovou a Dr. J. Sekerákem. Na setkání, které proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, byly probírány a dohodnuty další formy budoucí spolupráce, zejména v oblasti vzájemné propagace a participace MZM na projektech Vražného, které budou mít vazbu k odkazu J. G. Mendela.

Johann Mendel se narodil v létě roku 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Tento kraj je známý pod názvem Kravařsko. V matrice fary v Dolním Vražné z let 1821-38 se uvádí, že je manželským synem Antona Mendela a jeho ženy Rosiny. Jako datum jeho narození udává 20. července 1822. Mendelův otec se narodil také v Hynčicích. Po návratu z vojenské služby v napoleonských válkách vybudoval na místě dřevěného stavení nový cihlový obytný dům. Zde se narodil a prožíval svá dětská léta Johann Mendel a jeho dvě sestry, Veronika (nar. 1820) a Terezie (nar. 1829).

Vesnice měla tehdy 72 stavení. Jeho rodiče hospodařili na středně velké selské usedlosti s povinností roboty. V zahradě pěstovali ovocné stromy, zeleninu a chovali včely. V maštali měli koně, ve stáji několik krav, ve chlívku prasata a na dvoře spoustu drůbeže.

Fotogalerie - rodný dům J. G. Mendela (PDF 9.4MB)
Anna Matalová, Mendelovo rodiště na kulturní mapě Evropy třetího tisíciletí (PDF 75kB)

Vladimír Nippert a Martin Reissner

GREGOR JOHAN MENDEL - POKUSY S HYBRIDY ROSTLIN


Gregor Johann Mendel: Pokusy s hybridy rostlin
Překlad a komentář: PhDr. Anna Matalová, Mendelianum
Úplný soubor Mendelova (1822-1884) díla z oblasti výzkumu hybridů a jejich potomků (2008). Z Mendelových objevů se za 150 let vyvinula dnešní genetika, která hluboce zasahuje do vývoje biologických věd. K již publikovaným pracím o hybridech hrachu (1965) a křížencích jestřábníku (1869) jsou zde poprvé v češtině připojeny jeho dopisy C. Nägelimu, které v mnohých ohledech obě práce doplňují.
www.kosmas.cz


Nový komentovaný překlad Mendelovy objevné práce vydané v roce 1866 připravený PhDr. Annou Matalovou vyšel v roce 2010 jako příloha českého překladu knihy Snustad, Simmons: Principles of Genetics, 5th Edition.
www.muni.cz

Poslední změna:

NAVRCHOLU.cz

Valid HTML 4.01 Transitional