Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Vzdělávací programy
OBJEDNÁVKY VÝKLADŮ PRO ŠKOLY V EXPOZICÍCH DIETRICHSTEINSKÉHO PALÁCE A BISKUPSKÉHO DVORA

Zaniklý život na Moravě Po dobu konání vzdělávacího programu Země pod palbou (každý čtvrtek od 9.30-13.00 hodin a středa 20. 10. 2010) je provoz v expozici omezen.533 435 221
  
Svět nerostů533 435 217
  
Pravěk Moravy, Velká Morava, Moravská vesnice ve středověku533 435 223, pokud se nedovoláte, objednejte se prosím na e-mail: galeta@sci.muni.cz
  
Fauna Moravy533 435 236, e-mail: mjanouskova@mzm.cz
  
Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství533 435 209
  
Houby našich lesů533 435 238

Objednávky výkladů v ostatních objektech MZM jsou přijímány na telefonních číslech uvedených u adres.
KOMPONOVANÉ PROGRAMY

GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

V Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno

Kámen
Co je to kámen? Jak vzniká? K čemu je dobrý? Odpovědi na tyto a podobné otázky najdeme společně v průběhu tohoto programu. Dozvíte se, jak se kameny rozdělují a seznámíte se s jejich základními typy.
Určeno: pro I. a II. stupeň ZŠ (60 min.). Vhodný především pro 9. třídu.

Nezrozený život
Jak vypadá zkamenělé dinosouří vejce, jak vzniklo a co může ukrývat? To vše uvidíte a uslyšíte v zábavném programu o dinosaurech, doplněném videosnímky, testy, skládačkami apod.
Určeno: předškolní věk (45 min.), I. a II. stupeň ZŠ (60 min.).

Vstupné pro školy (min. 10 žáků, pedagogický doprovod max. 2 osoby): 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Program je nutno předem objednat u dr. Hrdličkové, tel. č. 533 435 221

MINERALOGICKO-PETROGRAFICKÉ ODDĚLENÍ, GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ A HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM M. KOPERNÍKA V BRNĚ

V Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno

Země pod palbou
V rámci výukového programu budou prezentovány nejnovější poznatky o střetech planety Země s asteroidy a dalšími kosmickými tělesy v její geologické historii. Naše planeta byla již několikrát zasažena tělesy takové velikosti, že došlo k vyhynutí více než 80% všeho živého. Toto nebezpečí je zcela reálné i v relativně blízké budoucnosti. Přijďte se podívat nejen na populárně vědecký audiovizuální program věnovaný tomuto problému, ale i zhlédnout některé důkazy takových srážek, jako jsou populární vltavíny, šokově přeměněné horniny ale i meteority od nás i ze světa.
Školní rok 2010/2011, každý čtvrtek od 7. října 2010 (změna v 42. týdnu 2010 se program koná ve středu 20. října 2010)
Určeno: cílová skupina žáků 5. až 9. tříd ZŠ.

Počátek přednášek: 9.00, 10.00 a 11.00 hodin, délka programu (složeného ze tří přednášek – astronomie, mineralogie, paleontologie): 90 minut. Celková cena: 65 Kč za žáka. Kontaktní osoba pro objednávání prohlídek: Mgr. Eva Kocourková, tel. 533 435 217


ODDĚLENÍ DĚJIN HUDBY

V Památníku Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno

Říkadla
Komponovaný pořad pro nejmenší přibližuje srozumitelně a zábavně nejen Říkadla pomocí obrázků J. Lady, ale i operu Příhody lišky Bystroušky za pomoci videozáznamu.
Určeno pro: MŠ, I. stupeň ZŠ

Komponovaný program je nutno objednat u J. Buriánkové, tel. č. 541 212 811. O výši vstupného se laskavě informute při objednávce.

BOTANICKÉ ODDĚLENÍ

Hviezdoslavova 29a, Brno-Slatina

Herbáře - botanické sbírky
Jak sbírat a ukládat botanický materiál s praktickými ukázkami poznáte při návštěvě depozitáře botaniky. Prohlédnete si velkou profesionální sbírku a dozvíte se i řadu zajímavostí z historie botaniky, seznámíte se s vhodnou literaturou. Prohlídka trvá cca 1 vyučovací hodinu. Program probíhá na botanickém oddělení.
Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ

Cena programu 10 Kč za žáka. Program je nutno předem objednat na Botanickém oddělení MZM, tel. č. 545 217 322.

Mechorosty – seznámení s výběrem častých druhů
Ukázka vzorků mechorostů aktivní formou. Prostřednictvím pozorování a vyhledávání znaků je představena dvacítka druhů, které jsou snadno poznatelné a většinu jich můžete nalézt v širším okolí Brna. Program trvá cca 1 vyučovací hodinu a probíhá na botanickém oddělení.
Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ

Cena programu 10 Kč za žáka. Program je nutno předem objednat na Botanickém oddělení MZM, tel. č. 545 217 322.
EXKURZE A PORADENSTVÍ

GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Biskupský dvůr, Muzejní 1

Exkurze
V doprovodu odborného lektora je možno od dubna do října navštívit významnou brněnskou geologicko-paleontologickou lokalitu (Stránská skála) s ukázkami zkamenělin z depozitáře MZM.

Cena exkurze 300,- Kč za skupinu. Maximální počet účastníků 30 osob. Programy a exkurzi je nutno předem objednat u RNDr. Hrdličkové, tel. č.: 533 435 221, email: shrdlickova@mzm.cz

MINERALOGICKO-PETROGRAFICKÉ ODDĚLENÍ

Biskupský dvůr, Muzejní 1

Exkurze
Pracovníci odd. mineralogie mohou poskytnout odborný výklad na mineralogických lokalitách při jednodenních exkurzích pořádaných školami v rámci výuky.

Cena výkladu 400 Kč. Max. počet účastníků cca 40. Výklad na exkurzi je nutno objednat s dostatečným předstihem na tel. č.: 533 435 216

Poradenství
Žákům i pedagogům bezplatně určíme přinesené nerosty a horniny.

Návštěvu je nutno předem dohodnout na tel. č.: 533 435 216

HOUBAŘSKÁ PORADNA BOTANICKÉHO ODDĚLENÍ

Biskupský dvůr, Muzejní 1

Poradenství
Houbařská poradna poskytuje individuální konzultace a určení přinesených hub.

Provozní doba:
pondělí: 9-12, 13-18 hodin
úterý: 9-12, 13-16 hodin
Základní cena za určení do 5 druhů 5 Kč, dále se cena zvyšuje podle počtu druhů.

Poslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional