Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

BOTANICKÉ ODDĚLENÍ


 Pracovníci
 Knihovna
 Herbáře
 Publikace
 Zahraniční sběrné cesty, expedice
 Přednášky, exkurze
 Houbařská poradna

 Seznam herbářových sbírek v České republice

 Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem

Botanické oddělení se zabývá systematikou a fytogeografií vyšších rostlin, hub a mechorostů. Provádí dokumentaci těchto systematických skupin s důrazem na střední a jižní Evropu. Herbáře oddělení čítají 901 599 herbářových položek (2007), knihovna oddělení má 58 861 inventárních čísel (2007). Knihovna i herbář jsou přístupné odborné veřejnosti v pracovní době (nejlépe po předchozím ohlášení). Pro širší veřejnost jsou k dispozici služby Houbařské poradny.

Kontakt: Hviezdoslavova 29a,
627 00, Brno
tel.: 545 217 322
       545 217 003
e-mail: botanika@mzm.cz


 AKTUALITY


Pracovníci

Vedoucí:
 • RNDr. Karel Sutorý, CSc., systematika a fytogeografie vyšších rostlin, e-mail: ksutory@mzm.cz
Zaměstnanci:

Knihovna

Knihovna botanického oddělení MZM má 58 500 knihovních jednotek (stav k 30. 11. 2006).
Je přístupná odborné veřejnosti pouze po předchozí domluvě. Kontakt na knihovnu MZM.Přehled separátů (část): A, B, C/Č/CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P/Q, R/Ř, S/Š, T, U, V/W, Y/Z/Ž,


Herbáře

Herbářová sbírka má mezinárodní zkratku BRNM

Odhadované složení herbáře podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 450 000, Bryophyta 250 000, Fungi 100 000, Lichenes 30 000, Algae 10 000, cecidie 29 000
Provenience sbírkového fondu: Morava, méně Čechy a Slovensko, ještě méně

Jména hlavních sběratelů: P. Albrecht, E. Baudyš (cecidie), J. Bílý, J. Čáp, F. Černoch, R. Doležal, J. Duda, J. Dvořák , E. Formánek, J. Freyn, J. Horňanský, J. Hruby, J. Jedlička, V. Ježek, K. Kříž, J. Moravec, F. Mükusch, F. Petrak, R. Picbauer, J. Podpěra, L. Pokluda, V. Pospíšil, R. Řepka, J. Saul, F. Schenk, V. Skřivánek jun., S. Staněk, J. Šmarda, F. Šmarda, P. Švanda, F. Teuber, J. Tomášek, L. Vaněčková, E. Vítek, V. Vlach, F. Weber, A. Wildt, F. Zavřel, H. Zavřel, A. Zlatník.

Jména kustodů: A. Heinrich (geologie, 1836–1864), M. Trapp (1864–1895), K. Stohandl (1896–), K. Vandas (botanika, 1905–1909), J. Podpěra (bryologie, fytogeografie, taxonomie aj. 1909–1914), J. Macků (mykologie, 1914–1919), F. Skyva (mykologie, 1919–1945), J. Šmarda (bryologie, floristika, fytogeografie, 1945–1953), M. Součková-Tomková (mykologie, 1953–1959), V. Pospíšil (bryologie, fytogeografie, 1959–1977), K. Sutorý (taxonomie, fytogeografie, floristika, 1977–)

Typový materiál: je ve sbírce zastoupen hlavně kolekcích Freyn a Formánek.

Poznámky: Část sbírek (Fungi, Algae, Lichenes, Bryophyta, cecidie) je uložena v depositářích na zámku v Budišově u Třebíče.

Řada dalších sběratelů je zastoupena ve sbírce Münch-Bellinghausena (včetně asi 1000 položek autentického materiálu).

Algologické sbírky
V důsledku personálních redukcí došlo k ukončení činnosti „algologického pracoviště MZM“. Sbírky budou v nejbližších týdnech (únor, březen 2011) převezeny do prostor botanického oddělení. Po tuto dobu nebude tento materiál přístupný.

Publikace pracovníků botanického oddělení

Kubešová S., Novotný I., Musil Z., Plášek V. a Zmrhalová M.
Mechorosty - součást naší přírody
Vyšlo v roce 2010

Novotný I., Kubešová S.
Mechorosty známé neznámé
Vyšlo v roce 2004


Vydání katalogu k výstavě "Mechorosty známé neznámé" finančně podpořili
www.teplarny.cz


Zahraniční sběrné cesty, expedice

    
    
    
Expedice Turecko 1999
Přednášky, exkurze

5. BRYOLOGICKÝ VÍKEND, 16.-18. 4. 2010

 • v průběhu akce jsme podnikli exkurzi na Hády, krátkou exkurzi do arboreta Mendelovy univerzity a v neděli celodenní exkurzi do Moravského krasu, na Lysou horu a do Kamennného žlíbku
 • Určovali jsme sebrané mechorosty a demonstrovali znaky v praktiku Mendelovy univerzity
 • Víkend jsme pořádali ve spolupráci s Ústavem biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity

Seznam mechorostů z exkurzíformát PDF
Fotografie mechorostů z exkurzí (foto: P. Daněk, J. Procházka, S. Kubešová)
Fotografie z exkurze: http://kasandra.mzm.cz/~skubesova/Bryo_vikend_2010/index.htm


Přednáška ing. Ivana Jablonského "Léčivé houby, jejich použití a pěstování" (Brno, 27. ledna 2009) ke stažení zde formát PDF (11MB)


4. BRYOLOGICKÝ VÍKEND, 25.-27. 4. 2008

 • během bryologického víkendu jsme navštívili herbáře Botanického oddělení MZM, podnikli exkurze na NPP Stránská skála, do arboreta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a celodenní exkurzi do Chřibů (Střílky - Střílecký hrad - Koryčany)
 • determinovali jsme sebrané mechorosty v praktiku MZLU
 • akci jsme uspořádali ve spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie MZLU

  Seznam mechorostů z exkurzí formát PDF
  Fotografie z bryologického víkendu


Exkurze za houbami na Velkou Babu, 2007

 • v sobotu 15. 9. 2007 proběhla mykologická exkurze pod vedením A. Vágnera. Tato exkurze byla součástí doprovodného programu k výstavě Houby a ovoce v modelech
 • fotografie z exkurze

Exkurze pro okresní výbor českého svazu včelařů 12. 5. 2007 klikni pro zvětšení


Vycházka za mechorosty, Znojmo, 2006

 • v sobotu 1. 7. 2006 jsme uskutečnili ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě (L. Bravencová) a za pomoci Z. Musila z NP Podyjí krátkou exkurzi pro veřejnost do Gránického údolí ve Znojmě
 • seznam mechorostů a obrázky vybraných druhů

Bryologický víkend 2006

 • v sobotu 29. 4. 2006 jsme navštívili arboretum MZLU a poté v odpoledních hodinách určovali mechorosty;
  v neděli 30. 4. 2006 jsme na trase: údolí Ochozského potoka - údolí Říčky pozorovali (většinou za mírného deště) další druhy játrovek a mechů.
 • akci bylo možné upořádat díky laskavé spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie MZLU
 • seznam mechorostů z nedělní exkurze (.pdf 64 kB)
 • obrázky z nedělní exkurze

Bryologický víkend 2005
 • konal se ve spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU. V sobotu 30. 4. 2005 dopoledne jsme navštívili lokalitu PP Kavky v prostoru bývalého vápencového lomu Hády a odpoledne pozorovali vybrané druhy s mikroskopy. V neděli 1. 5. 2005 jsme pozorovali mechorosty v hadcovém lomu u Věžné a v jeho okolí.

Určovací kurz mechorostů:
 • 27. 9. 2003 jsme uspořádali ve spoluprácí s MZLU pro veřejnost určovací kurz mechorostů s exkurzí
  (demonstrované druhy).
klikni pro zvětšení
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional