Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

VÝZKUM A VÝVOJ

Výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředku ČR:

  • Přehled probíhajících výzkumných záměrů

Název grantového projektuŘešitelDoba řešení projektuAgenturaKód
Vytváření pramenné báze a studium přírodních procesů probíhajících v širší oblasti styků karpatské, hercynské a panonské oblastiRNDr. Karel Sutorý, CSc.2005-2011MK ČRMK00009486201
Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextuPhDr. Luděk Galuška, CSc.2005-2011MK ČRMK00009486202

  • Přehled probíhajících projektů

Název grantového projektuOdděleníŘešitelDoba řešení projektuAgenturaKód
Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČRCITeMMgr. Zdeněk Lenhart
Mgr. David Cigánek
RNDr. Jarmila Podolníková
2007-2011MK ČRDC07P02OUK002
Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzeaOddělení dějin divadlaMgr. Jaroslav Blecha2007-2010MK ČRDE07P04OMG012
Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v BrněArcheologický ústavPhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.2007-2010MK ČRDE07P04OMG014
Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona, uložených ve sbírkách MZM v BrněÚstav AnthroposMgr. Petr Kostrhun
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.
2007-2010MK ČRDE07P04OMG021
Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a MoravyOddělení dějin hudbyDalší účastník
PhDr. František Malý
2006-2011MK ČRDD06P03OUK006
Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední EvropyÚstav AnthroposMgr. Petr Neruda, Ph.D.2009-2011GA ČRGA404/09/0499
Výšinné sakrální centrum mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny - digitální katalog a analýzy pramenůArcheologický ústavPhDr. Milan Salaš, DSc.2009-2012GA ČRGA404/09/0585
Mincovní a měnový vývoj na Moravě ve 2. polovině 13. stoletíNumismatické odděleníMgr. Dagmar Grossmannová2009-2011GA ČRGA404/09/1193
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III)Botanické odděleníDalší účastník
RNDr. Karel Sutorý, CSc.
2007-2010GA ČRGA206/07/1555
Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.Oddělení dějin hudbyMgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
PhDr. František Malý, Ph.D.
2007-2011GA ČRGA408/07/0536

  • Konference, sympozia, semináře
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: