Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV

Kontakt:

Kapucínské náměstí 8,
659 37, Brno
tel.: 533 435 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 252 / 253 / 254
e-mail: archeologie@mzm.cz


Pracovníci:

Vedoucí:
 • PhDr. Ludvík Belcredi
  PhDr. Ludvík Belcredi, středověká archeologie, tel. kl. 245, e-mail: lbelcredi@mzm.cz
Zaměstnanci:


Charakteristika ústavu:

 • uchovává komplexní archeologické sbírky moravského pravěku a středověku
 • provádí výzkumy dlouhodobějšího charakteru na lokalitách Blučina, Vedrovice, Staré Město, Bystřec, Mstěnice a záchranné výzkumy v regionu Moravy
Výzkumná činnost:
 • "Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně", projekt MK ČR DE07P04OMG014 - Zdeňka Měchurová
 • "Výšinné sakrální centrum mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny - digitální katalog a analýzy pramenů", projekt GA ČR č. 404/09/0585 - Milan Salaš
Trvalé aktivity:
 • knihovna - úterý: 9-11, 14-16 hod.
 • jiné - udělování atestů pro vývoz památek archeologického charakteru do zahraničí
Publikace a periodika, ve kterých publikují pracovníci oddělení:
 • Jana Čižmářová: Keltská pohřebiště z Holubic a Křenovic. Pravěk - Supplementum 19. Brno 2009. www.uapp.cz
 • L. Galuška, P. Kouřil, J. Mitáček - editoři: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno 2008.
 • Milan Salaš: Rohovští z Tasova. Nejstarší žijící selský rod v českých zemích. Brno 2006.
 • Ludvík Belcredi: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno 2006.
 • Jana Čižmářová: Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích, Pravěk - Supplementum 14. Brno 2005. www.uapp.cz
 • Milan Salaš: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezku. Brno 2005.
 • Jana Čižmářová: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004. www.libri.cz
 • Luděk Galuška: Slované - doteky předků. Brno 2004.
 • Hana Palátová - Milan Salaš: Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích. Pravěk - Supplementum 9. Brno 2002. www.uapp.cz
 • Zdena Měchurová: Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese. Brno 1997.
 • Jana Čižmářová: Keltové na Moravě. Brno 2001.
 • Luděk Galuška: Uherské Hradiště Sady – křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno 1996.
 • Luděk Galuška: Velká Morava. Brno 1991.
 • Vladimír Ondruš, Milan Salaš, Jana Čižmářová, Jaroslav Tejral: Pravěk Moravy. Brno 1996.
 • Milan Salaš: Der urnenfelderzeitliche Hortfund von Polešovice. Brno 1997.
 • ACTA MUSEI MORAVIAE – SCIENTIAE SOCIALES
Stálé expozice: Prezentované předměty:Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional