Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře doby barokní na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614-1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Domněnka, že pro stavbu zhotovil plány italský architekt Giovanni Giacomo Tencalla, se dnes považuje za málo pravděpodobnou. Důkladnou přestavbu paláce z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul.
Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále“ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska.
Adaptace paláce pro potřeby justičních úřadů v roce 1837 a další postupné úpravy znehodnocující jeho barokní podobu, vyvrcholily roku 1928 provedením nástavby třetího patra na hlavním křídle do Zelného trhu. To už Dietrichsteinský palác sloužil převážně výstavním účelům Moravského zemského muzea, pro které byl zakoupen roku 1911. Při památkové rekonstrukci paláce v 80. letech 20. století byla nástavba snesena, exteriér stavby připodobněn baroknímu stavu a její vnitřní dispozice přizpůsobena modernímu muzejnímu provozu, který mohla veřejnost zhlédnout od října roku 1991.

Adresa:
Dietrichsteinský palác,
Zelný trh 8, 659 37, Brno
telefon: 533 435 280
fax: 542 212 474

bezbariérový vstup   

Otevírací doba, vstupné
Plánek Dietrichsteinského paláce

Jak se k nám dostanete? z placeného parkoviště ul. Benešova naproti hotelu Grand, z vlakové stanice Brno Hlavní nádraží, z tramvajové zastávky Hlavní nádraží směr Masarykova ulice, Kapucínské náměstí, Zelný trh. Z tramvajové zastávky Šilingrovo náměstí směr Starobrněnská ulice, Zelný trh mapa centra města

VÝSTAVY


Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!
Karel Hynek Mácha, kníže české poezie
Výstava provádí básníkovým životem a dílem i jeho přijetím v běhu času (inspirace pro českou literaturu, film a divadlo, literárněvědné hodnocení) a současně i popisuje léta hledání básníkovy podoby až do současnosti, kdy spojení vědy a umělecké fantazie dalo vzniknout dvěma variantám Máchovy busty. Od ledna bude výstava obohacena o část věnovanou máchovským ilustracím a také moravikům, výtvarným dílům s máchovskou tematikou, která jsou ve sbírkách Moravského zemského muzea. Výstava je pořádána ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Národním muzeem.
Od 25. října 2011 do 31. března 2012


BEATLEMÁNIE
Beatlemánie! přibližuje osudy liverpoolské skupiny i to, jak její hudbu a poselství vnímala československá mládež. Tato unikátní výstava připomíná vlnu beatlemánie i rozpad skupiny. Věnuje se tvůrčím i životním osudům jednotlivých Brouku. Nezapomíná ani na kulturní fenomény 60. let 20. století, které Beatles přímo či nepřímo ovlivňovali. Paralelně sleduje život mládeže v tehdejším Československu, oficiální i neoficiální stránku tehdejší kultury či módu. Více www.beatlemanie.cz  (fotografie z vernisáže výstavy)
Od 25. května 2011 do 20. ledna 2012

 • Doprovodný program k výstavě Beatlemánie!
  22. září 2011 - Beatlesovské hudební ozvěny na naší hudební scéně
  Přednáší: Petr Gratias
  Petr Gratias, který se beatlesovskou tématikou zabývá více než čtyřicet let, jako bývalý hudební redaktor na Rádiu Hey 96,8 FM uvedl před několika lety unikátní dvacetidílný seriál o historii skupiny The Beatles, v němž zazněla převážná většina jejich skladeb, ale i zajímavých zahraničních a domácích coververzí.
  Přednáška s hudebními záznamy seznámí posluchače s coververzními skladbami, které vznikly v našem prostředí od první poloviny 60. let do současnosti, s cílem poukázat na to, jak se naši interpreti vyrovnali se zahraničními originály.

  Dietrichsteinský palác, přednáškový sál, začátek v 17.00 hodin.

 • Doprovodný program k výstavě Beatlemánie!
  2. září 2011 - KONCERT SKUPIN THE GLASS ONION A SAVOY TROUBLE
  Biskupský dvůr
  19.00-19.30 hod. Savoy trouble Beatles Revival acoustic set (předkapela)
  19.30-22.00 hod. The Glass Onion Beatles Revival

  Vstupné:
  předprodej 200 Kč / na místě 230 Kč
  Předprodej:
  BKC (Běhounská 17), Indies (Poštovská 2), Dům pánů z Lipé (náměstí Svobody 17), Dietrichsteinský palác (Zelný trh 8) . Hodinu před začátkem koncertu prodej vstupenek na pokladně Dietrichsteinského paláce. Akce se koná za každého počasí. V případě neuskutečnění koncertu a vracení vstupného bude účtován manipulační poplatek 30 Kč. Pro majitele vstupenek bude připraven v den koncertu volný vstup na výstavu Beatlemánie od 18 do 19 hodn. 
  Storno podmínky:
  Pořadatel má právo na zrušení koncertu, je-li to nutné zejména s ohledem na počasí. A to i v průběhu koncertu. Návštěvníci mají nárok na vrácení vstupného, pokud dojde ke zrušení koncertu před jeho oficiálním začátkem nebo do 30 minut po jeho zahájení. Po odehrání min. 30 minut koncertu se vstupné nevrací. Vrácení vstupného je možné u pana Pavla Uretšlégra, oddělení komunikace a marketingu, (Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno, puretslegr@mzm.cz, 533 435 260), nejpozději do 16. 9. 2011 oproti předložení originálu vstupenky.

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

RODINNÁ LOUTKOVÁ DIVADÉLKA - SKROMNÉ STÁNKY MÚZ
Výstava připomene význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. Koncentruje se hlavně na průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových divadel a dekorací české provenience, z nichž představí publiku nejatraktivnější a výtvarně hodnotné předměty ze sbírky Moravského zemského muzea.  (Fotografie z vernisáže výstavy)
Od 8. prosince 2010 do 18. září 2011

 • Doprovodný program k výstavě
  17. září 2011 - Tvůrčí dílna pro děti a rodiče
  - výroba papírového loutkového divadla s plošnými loutkami, které si účastníci budou moci odnést domů
  - komentovaná prohlídka výstavy
  Dílna se uskuteční od 10–13 hodin v předsálí Dietrichsteinského paláce. Akce je vhodná pro děti ve věku 5-12 let v doprovodu dospělé osoby.
  Kapacita akce je limitována počtem dvaceti dětí. Vstupné 40 Kč/dítě, dospělý doprovod vstup zdarma.
  Na tvůrčí dílnu je nutné se objednat, objednávky přijímá Mgr. Jaroslav Blecha, tel.: 533 435 256, e-mail:
  jblecha@mzm.cz

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení


NOVINKY Z MINERALOGICKÉHO DEPOZITÁŘE
Bohatství moravskoslezských nerostů, již mnoho desítek let přitahuje zájem sběratelů nerostů, mineralogů i muzejních pracovníků. Rozsáhlá stálá expozice Svět nerostů, sestavená z minerálů a hornin mineralogického-petrografického oddělení Moravského zemského muzea, obsahuje řadu efektních ukázek minerálů našich i světových lokalit. Přesto většina z minerálů zůstává takřka trvale ukryta v depozitářích muzea.
V letošním roce pracovníci mineralogicko-petrografického oddělení doplnili výstavu i o atraktivní materiál tektitů, včetně našich známých vltavínů, přírodních skel zrozených velkolepou přírodní katastrofou při srážce Země s asteroidem. Poprvé jsou v prostorách MZM také vystaveny horniny z meteoritových (impaktových) kráterů.
Od 26. ledna 2010 - 31. ledna 2011, předsálí expozice Svět nerostů

STÁLÉ EXPOZICE

 1. Zaniklý život na Moravě - expozice je věnována vývoji života v jednotlivých geologických érách, které návštěvníka přenesou do atmosféry pravěkých moří a souší především na území Moravy. Tak jako kluci z Cesty do pravěku, se můžete i Vy ocitnout v prvohorách a seznámit se s nejznámějšími moravskými zkamenělinami, jako jsou např. devonští koráli Moravského krasu, pradávné přesličky a plavuně rosicko-oslavanské pánve, unikátní permští krytolebci a ryby boskovické brázdy. V druhohorách Vás jistě zaujmou spirálně stočené schránky amonitů a další zkameněliny např. ze Stránské skály či vrchu Kotouče u Štramberku. Třetihory nás zavedou do mořských hloubek prostřednictvím otisků hlubinných ryb se světelnými orgány či zbytků velryby nebo mořské sirény. Kromě originálních nálezů zkamenělin expozice presentuje i modely, dioramata a rekonstrukce vyhynulých organizmů. Oživením pro návštěvníky expozice je možnost zhlédnout tematicky zaměřené populárně naučné videosnímky. Školní skupiny mají navíc k dispozici různé testy, hry a kvízy. Po dobu konání vzdělávacího programu Země pod palbou (každý čtvrtek od 9.30-13.00 hodin a středa 20. 10. 2010) je provoz v expozici omezen.   Foto z expozice
  Lektorská služba: 533 435 221. [Geologicko-paleontologické oddělení]

 2. Pravěk Moravy - expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l. Exponáty jsou prezentovány jednak v chronologickém sledu ve vitrinách věnovaných jednotlivým vývojovým etapám a kulturám, jednak v tématických celcích, umožňujících představu o lidských činnostech a způsobu života v tom kterém období. Kromě těchto větších celků a skupin jsou některé významné nálezy prezentovány jako solitéry (depot měděných hřiven z Blučiny, nálezy zlatých předmětů z různých lokalit, bronzové kování konvice z Brna-Maloměřic).   Foto z expozice
  Lektorská služba: 533 435 223, pokud se nedovoláte, objednejte se prosím na e-mail: galeta@sci.muni.cz [Archeologický ústav]

 3. Velká Morava - expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až 10. století. V úvodní části je rekonstrukce žárového hrobu s popelnicemi pražského typu pod mohylovým náspem. V centru expozice je klenotnice s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště, z Mikulčic a Břeclavi - Pohanska. Vedle drobných nálezů seznamujících návštěvníka s každodenním životem starých Moravanů, s vyspělostí řemeslné výroby, se způsobem obživy a úrovní vojenství si dále pozornost zaslouží velký model hradiska v Mikulčicích, rekonstrukce klenotnické dílny ze Starého Města a z téže lokality originální dřevěné bednění studny. Zájem poutají také modely velkomoravských kostelů. Expozici uzavírá symbolický odkaz Velké Moravy, dobové písemné prameny o příchodu byzantské mise na Moravu r. 863 i známé napomenutí krále Svatopluka svým synům, hovořící o nutnosti soudržnosti a svornosti mezi nimi.   Foto z expozice
  Lektorská služba: 533 435 223, pokud se nedovoláte, objednejte se prosím na e-mail: galeta@sci.muni.cz [Archeologický ústav]

 4. Morava ve středověku - expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše. Druhá část podává základní charakteristiku období 14.-15. století. Dominanty v této části tvoří interiér jizby venkovského domu, interiér zemanské tvrze a inventář venkovské domácnosti včetně stavebního vybavení, řemeslnických nástrojů a zemědělského nářadí. Šlechtické prostředí charakterizují předměty spojené s výstrojí a výzbrojí šlechtice a vybavení panských sídel.   Foto z expozice
  Lektorská služba: 533 435 223, pokud se nedovoláte, objednejte se prosím na e-mail: galeta@sci.muni.cz [Archeologický ústav]

 5. Svět nerostů - expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Úvod je věnován fyzikálním a chemickým vlastnostem nerostů a je zakončen informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě. Hlavní část expozice seznamuje se vznikem jednotlivých hornin a na ně vázaných nerostů. Zde můžeme obdivovat bohatství nerostné přírody Moravy a Slezska. V této části je umístěn trezor s drahými kameny a v následujícím prostoru ukázky praktického využití nerostných surovin naší oblasti. V závěru expozice jsou systematicky řazeny nerosty a horniny včetně zajímavých přírodních skel - tektitů a vltavínů.   Foto z expozice

  Lektorská služba: 533 435 217. [Mineralogicko-petrografické oddělení]

 6. Památník Prof. Karla Absolona - památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze. Hlavní část památníku tvoří jeho rekonstruovaná pracovna.   Foto z expozice
  [ Život a dílo prof. K. Absolona - text, foto]
  [ Ústav Anthropos ]Poslední změna:

NAVRCHOLU.cz

Valid HTML 4.01 Transitional