Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kontakt:

Zelný trh 6,
659 37, Brno
tel.: 533 435 219 / 221 / 222 /
e-mail:
geologie@mzm.cz

úřední hodiny: pondělí 9.00-12.00 hod., středa 9.00-12.00 hod. a 13.00-15.00 hod.

 

Pracovníci:

Vedoucí:
 • RNDr. Růžena Gregorová
  RNDr. Růžena Gregorová - kurátor sbírky terciéru, studium terciérní rybí fauny Západních Karpat, tel. kl. 222, e-mail: rgregorova@mzm.cz
Zaměstnanci:
 • RNDr. Stanislava Hrdličková - lektor, kurátor sbírky paleozoika, tel. kl. 221, e-mail: shrdlickova@mzm.cz
 • RNDr. Zdeněk Minařík - kurátor sbírek zahraničního materiálu a mesozoika, tel. kl. 219, e-mail: zminarik@mzm.cz
 • Olga Zouharová - knihovník-dokumentátor, tel. kl. 221, e-mail: ozouharova@mzm.cz
 • Karel Diviš - preparátor, tel. kl. 221, e-mail: kdivis@mzm.cz
Charakteristika oddělení:

        Činnost oddělení zahrnuje výzkum a dokumentaci moravských paleontologických a geologických lokalit a především správu rozsáhlých sbírek. Sbírky oddělení obsahují zkameněliny z více než 1000 českých i moravských lokalit a z více než 850 zahraničních lokalit. V depozitářích je uloženo množství unikátních předmětů z oblasti fytopaleontologie, zoopaleontologie i geologie.  K nejvýznamnějším akvizicím patří kolekce prvohorních zkamenělin z Barrandienu, devonské fauny z Čelechovic,  karbonské flory Rosicko-oslavanské a Ostravsko-karvinské pánve, kolekce  krytolebců z  permu boskovické brázdy, druhohorních zkamenělin z Brna  a Štramberka, fosilních ryb z třetihorních lokalit Západních Karpat. Rozsáhlá  je kolekce fosilních stop z karpatského flyše. Ze zahraničních fondů  lze jmenovat italskou lokalitu fosilních ryb Monte Bolca či slavnou  německou lokalitu Solenhofen. Sbírku dynamické geologie představují horniny všech geologických období od prvohor až po čtvrtohory (sopečné pumy, petrografické vzorky hornin, hrance, krasové vzorky), z nichž sopečné pumy lze považovat za akvizici nejvýznamnější. 

Základ sbírky obrazů tvoří světoznámé paleontologické rekonstrukce akademického malíře Zdeňka Buriana. Jde o nejúplnější kolekci tohoto druhu v České republice.

Paleontologické sbírky patří k nejstarším sbírkám MZM, které stály u zrodu tehdy vznikajícího Františkova muzea v roce 1817. Mezi těmi, kdo kladli základní kameny sbírky, zaujímali přední místo příslušníci moravské aristokracie František Hugo Salm, hrabě Josef Auersperg a hrabě Antonín Bedřich Mitrovský.

Oddělení vyvíjí populárně-vědeckou činnost a spolupráci se školami všech stupňů a s veřejností.

Ze sbírek oddělení:

amonit Dactyloceras sp. - Německo - stáří: jura fosilní lilijice Cyathocrinus pinnatus - Gerolstein, stáří: devon fosilní hvězdice Saccocoma sp. - Solenhofen, stáří: jura fosilní přeslička Annularia sp. - Ostrava, stáří: karbon fosilní ryba Capris sp. - Vážany nad Litavou, stáří: terciér
fosilní žába Palaeobatrachus sp. - Bechlejovice, stáří: terciér krytolebec Discosauriscus sp. - Boskovická brázda, stáří: permokarbon trilobit Conocoryphe sulzeri - Jince, stáří: kambrium zub fosilního žraloka Heptranchias sp. - Bystřice nad Olší, stáří: terciér zub fosilní ryby Lepidotus sp. - Štramberk,stáří: jura

Výzkumná činnost:

 • Ichtyofauna terciéru Západních Karpat, RNDr. Růžena Gregorová
 • Dokumentace historicky významných zkamenělin v Evropě, RNDr. Růžena Gregorová
 • Paleontologie Boskovické brázdy
 • Dokumentace moravských paleontologických a geologických lokalit
Trvalé aktivity:
 • knihovna - pro veřejnost, pondělí: 9-12 hod., středa: 9-12, 13-15 hod.
 • poradenství - odborné konzultace a determinace materiálu, pondělí 9-12 hod., středa 9-12, 13-15 hod.
 • studijní možnosti - pouze pro odborníky a studenty

Programy pro školy:

 • Kámen - Co je to kámen? Jak vzniká? K čemu je dobrý? Odpovědi na tyto a podobné otázky najdeme společně v průběhu tohoto programu. Dozvíte se, jak se kameny rozdělují a seznámíte se s jejich základními typy. Určeno pro I. a II. stupeň ZŠ (60 min.), vhodný především pro 9. třídu ZŠ.

 • Exkurze - V doprovodu odborného lektora je možno od dubna do října navštívit významnou brněnskou geologicko-paleontologickou lokalitu (Stránská skála) s ukázkami zkamenělin z depozitáře MZM.
  Cena exkurze 300,- Kč za skupinu. Maximální počet účastníků 30 osob. Programy a exkurzi je nutno předem objednat u RNDr. Hrdličkové, tel. č.: 533 435 221, email: shrdlickova@mzm.cz

Publikace:

 • Růžena Gregorová, PŘÍBĚHY ZKAMENĚLIN O ropuším kameni, hadím vejci a tajemném jednorožci
 • Jaroslav Říha, Jiřina Uhrová: ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ,  katalog výstavy (i v angličtině "THE EXTINCT LIFE IN MORAVIA")
 • Martin Ivanov, Stanislava Hrdličková, Růžena Gregorová: ENCYKLOPEDIE ZKAMENĚLIN
 • Růžena Gregorová, Danuše Tomášová: GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI MĚSTA BRNA
Stálá expozice:

Výstavy:

 • DARWIN - Výstavní projekt připomíná dvousté výročí narození tohoto geniálního přírodovědce a zakladatele evoluční teorie a zároveň stopadesáté výročí vydání slavného díla O původu druhů přírodním výběrem. Výstava má za cíl ukázat široké veřejnosti, kdo byl Darwin, jeho životní příběh, jeho předchůdce, následovníky, obdivovatele, ale i odpůrce. Mezi doprovodné akce jsou zařazeny projekce filmů a přednáškový cyklus. Výstava je zařazena ke kulturním projektům v rámci Předsednictví ČR v EU v roce 2009.
  Od 8. května 2009 do 7. ledna 2010
 • ZKAMENĚLINY VE VĚDECKÉ GRAFICE 19. STOLETÍ - Výstava unikátního souboru velkoplošných grafik představujících paleontologické rekonstrukce vytvořené významnými německými paleontology druhé poloviny 19. století prof. K. A. Zittelem a prof. K. Haushoferem a používané pro výuku geologie.
  Od 21. října 2009 do 31. ledna 2010
Zpět na hlavní stránku
 
Poslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional