Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ODDĚLENÍ KNIHOVNICKÝCH A DOKUMENTAČNÍCH SLUŽEB

Kontakt:

Kapucínské náměstí 8,
659 37, Brno
tel.: 533 435 264 / 265 - ústřední knihovna, 533 435 214, 533 435 266 - archiv, muzeologická knihovna

Knihovna MZMPracovníci:

Vedoucí:
 • Mgr. Renata Pilátová
  Mgr. Renata Pilátová - koncepce, koordinace a metodika práce ústřední knihovny, tvorba automatizovaného systému knihovních a informačních služeb pro muzeum i širší odbornou veřejnost, tel. kl. 264, e-mail: rpilatova@mzm.cz
Zaměstnanci:
 • Ivona Spilková - knihovnice, katalogizace periodik, výpůjční služba, dokumentace činnosti MZM, tel. kl. 264, e-mail: ispilkova@mzm.cz
 • PhDr. Pavla Seitlová - muzeologická knihovna, překladatelské a tlumočnické práce, tel. kl. 214, e-mail: pseitlova@mzm.cz
 • Mgr. Jan Obrovský - archiv, tel. kl. 266, e-mail: jobrovsky@mzm.cz
 • Dana Konečná - knihovnice, knihovna oddělení dějin divadla (kl. 259), knihovna oddělení mineralogie (kl. 218), knihovna oddělení zoologie (kl. 235), e-mail: dkonecna@mzm.cz
 • Jana Sixtová - knihovnice Ústavu Etnografie, e-mail: jsixtova@mzm.cz, tel. 542 422 369
 • Irena Rozsypalová - knihovnice Ústavu Antropos, e-mail: irozsypalova@mzm.cz, kl 225
 • Lenka Klapalová, DiS. - knihovnice botanického oddělení MZM, e-mail: lklapalova@mzm.cz, tel 545 217 322
 • Helena Šoustarová - knihovnice archeologického oddělení MZM, e-mail: hsoustarova@mzm.cz, kl. 254


Charakteristika oddělení:

 • předmětová a systematická katalogizace knižních fondů v rámci automatizovaného centrálního katalogu muzea
 • agenda meziknihovní výpůjční služby
 • poskytování specializovaných bibliografických, informačních a rešeršních služeb pro odborné pracovníky MZM i širší veřejnost
 • dokumentace činnosti MZM, výstřižková služba
 • sběr, ukládání a vyhodnocování informací o muzeích a muzejnictví, sledování vývoje muzeologie
 • vytváření, správa a ochrana muzejních archivních fondů
Trvalé aktivity:
 • knihovna - dle dohody
 • konzervátorská dokumentace
 • poradenství - z oblasti archivní služby, muzejnictví, konzervátorství - výběrově
Publikace:
 • Bulletin o novinkách muzeologické knihovny
Knihovní řád knihovny Moravského zemského muzea v BrněZpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional