Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ARCHIVNÍ DOKUMENTY

Titulní dvoustrana válečného deníku plk. Otty Wagnera z roku 1940

Dopis prezidenta T. G. Masaryka divadelnímu zpravodaji Lidových novin Edmondu Konrádovi z 20. 3. 1932. Opis, pořízený prezidentskou kanceláří, s Masarykovými poznámkami (91 KB).

Jeden z posledních dopisů divizního generála Bohuslava Všetičky, zemského velitele ilegální odbojové organizace OBRANA NÁRODA na Moravě, z nacistického vězení v Berlíně-Plötzensee své manželce. Byl popraven 19. 8. 1942. (79, 75 kB).

Falešná občanská legitimace čs. parašutisty Karla Niemczyka, člena paraskupiny CALCIUM, vysazené na naše území v dubnu 1944 (46 KB).

Vojenský identifikační průkaz npor. Jaroslava Jurka, příslušníka čs. zahraničního vojska na Středním Východě, Velké Británii a SSSR. Padl 23. 11. 1944 v prostoru Dukelského průsmyku (38 KB).

Pečetí hlavního registračního úřadu v Londýně ověřená kopie úmrtního listu příslušníka 310. čs. stíhací perutě Jana Chalupy z 13. 7. 1944. (125 kB).

Velitelé mezinárodních vojenských misí u 21.skupiny armád maršála Montgomeryho 1945.

Dopis gen. Sergeje Ingra mjr. Antonínu Bartošovi z 23.1.1952 ve věci čs. strážní jednotky v západním Berlíně

[Historické oddělení]
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: