Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

HISTORICKÉ ODDĚLENÍ

Kontakt:

Kapucínské náměstí 8,
659 37, Brno
tel.: 533 435 240 / 241 / 242 / 243
e-mail: historicke@mzm.cz

pracoviště dějin literatury
Hviezdoslavova 29a,
627 00, Brno
tel.: 548 217 571, 545 217 228Pracovníci:

Vedoucí:
 • Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
  Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. - historik, správní vývoj země v době povelkomoravské, církevní dějiny českých zemí v předhusitském období, zejména rytířské duchovní řády, Morava a Jednota bratrská; správce Památníku Bible kralické, tel. kl. 243, e-mail: jmitacek@mzm.cz
Zaměstnanci:
 • PhDr. Jan Břečka - historik, československý domácí a zahraniční odboj 1914 -20 a 1939–45, regionální dějiny měst a obcí po roce 1945, události 21. srpna 1968 a 1969 v Brně, tel. kl. 240, e-mail: jbrecka@mzm.cz
 • Mgr. Robert Kupsa - historik, československý domácí a zahraniční odboj 1939-45, tel. kl. 241, e-mail: rkupsa@mzm.cz
 • PhDr. Zdeněk Fišer - historik, české dějiny 1815–1948, biografie osobností, tel. kl. 241, e-mail: zfiser@mzm.cz
 • Bc. Sekeráková Martina - dokumentátor, knihovnice, tel. kl. 241, e-mail: msekerakova@mzm.cz
 • Vlastimil Schildberger - konzervátor: palné ruční zbraně, tel. kl. 240, e-mail: vschildberger@mzm.cz
 • Monika Doležalová - průvodkyně - pokladní v Památníku Bible kralické, 568 643 619, e-mail: kralice.pamatnik@seznam.cz
 • Jindřiška Pubrdlová- průvodkyně - pokladní v Památníku Bible kralické, e-mail: kralice.pamatnik@seznam.cz
 • Marie Fraňková- uklízečka v Památníku Bible kralické
 • Mgr. Hana Kraflová - kurátorka, drama, divadelní kritika a publicistika, literatura 19. a 20. století, e-mail: hkraflova@mzm.cz
 • Petra Schildbergerová - konzervování papírových dokumentů, knihařské práce, e-mail: pschildbergerova@mzm.cz
 • Eva Nováková - uklízečka


Charakteristika oddělení:

 • studium a dokumentace dějin Moravy od 16. století do současnosti
 • těžiště sbírkového fondu tvoří ikonografický materiál a fondy fotografií, pohlednic a grafiky, mimořádnou hodnotu má sbírka převážně čs. řádů a dekorací, zvláštní pozornost je věnována zkvalitňování sbírky militárií, uniformovaných složek armády, policie aj. a souboru vzpomínek a dokumentů k dějinám I. a II. světové války
 • výzkum a dokumentace vývoje české literatury od nejstarší doby do současnosti se zvláštním zaměřením na teritorium historické Moravy
 • historie knihtisku
Výzkumná činnost:
 • Církevní a správní dějiny zemí koruny české, s důrazem na Moravu, Jiří Mitáček
 • Výzkum a dokumentace čs. domácího a zahraničního odboje 1914-1920 a 1939 - 45, Jan Břečka
 • Moravská historiografie, národní obrození na Moravě ,vývoj vesnic a malých měst v 19. stol., Zdeněk Fišer
 • Česká literatura od nejstarší doby do současnosti, Hana Kraflová
Trvalé aktivity:
 • Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou
 • knihovna - prezenční studium, denně: 9 - 12 hod. nebo dle domluvy
 • studijní možnosti - prezenční studium sbírkových fondů
 • jiné - vystavování osvědčení k vývozu zbraní, vojenské výzbroje a výstroje
 • obrazová dokumentace - do publikací, TV pořadů ..., dle domluvy
Odborné společnosti při oddělení:
 • Klub vojenské historie Brno - 1. a 2. světová válka
Publikace a periodika, ve kterých publikují pracovníci oddělení: Prezentované předměty:
 • Nález motoru německé stíhačky Messerschmitt Bf 109 K na poli u obce Telnice, o. Brno-venkov, dne 6. 8. 2011
  V sobotu 6. srpna 2011 se podařilo pracovníkům historického oddělení MZM ve spolupráci s amatérskými leteckými badateli z Moravy a ze Slovenska nalézt a vyprostit zbytky německé stíhačky Messerschmitt Bf 109, která byla pravděpodobně, podle dobového četnického hlášení, sestřelena (nebo se zřítila) dne 11. dubna 1945 na poli u obce Telnice v okrese Brno-venkov, přičemž pilot se zachránil padákem. Tuto informaci podal telnický kronikář a pamětník celé události pan Ladislav Kořalník (83), který se také na jaře letošního roku zúčastnil společně s pracovníky MZM průzkumu za použití magnetometrického měření, které na jím určeném místě odhalilo přítomnost většího kovového předmětu. Po domluvě s majiteli pozemku a za spolupráce s místními občany, včetně starosty Telnice Františka Kroutila, pak byly 6. srpna zahájeny výkopové práce – za necelou půlhodinu se v minimální hloubce do dvou metrů podařil skutečně odhalit letecký dvanáctiválcový motor Daimler Benz 9-605 DB (výrobní číslo 17/01493), který byl později téhož dne za pomoci těžké techniky z telnického zemědělského družstva vytažen na povrch. Společně s ním byl nalezen také motorový reduktor a velké množství drobných reliktů letounu (části rychloměru, výškoměru, spínače magneta, potahové plechy se zbytky kamufláže apod.). Podle nalezených muničních pásů byl letoun vyzbrojen dvěma kulomety MG 131, ráže 13mm a kanonem MK 108, ráže 30mm – ty se ovšem na místě nálezu nenacházely, neboť byly patrně odstraněny již po pádu letounu v roce 1945. Na základě všech objevených součástek je možno s jistotou určit, že se jednalo o jednomístný stíhací letoun Messerschmitt Bf 109 typu G-10/U 4, náležící patrně k německé stíhací jednotce JG 53, která byla v dubnu 1945 dislokována na letišti v Brně-Tuřanech. Motor a další zbytky budou převezeny k očištění a uskladnění do depozitáře MZM do Rebešovic.

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

 • Nález nábojnic z německé dělostřelecké munice v České
  V úterý 8. února 2011 provedli pracovníci historického odd. MZM průzkum lesní lokality v katastru obce Česká, v místech, kde na sklonku 2. světové války probíhala druhá obranná linie německé armády během bojů o Brno. Dodnes jsou zde patrné zbytky pěchotních okopů a palebných postavení pro děla nebo lehké obrněnce. Během pátrání s pomocí detektoru bylo nalezeno 18 kusů nábojnic německé dělostřelecké munice ráže 88 mm, která se používala pro protitankový kanon vz. 43 nebo také do těžkého tanku Panzerkampfwagen VI Tiger II Ausf B, přezdívaného Königstiger (královský tigr).

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

 • Po předchozím pátrání a zaměřování provedli 18. května 2010 pracovníci historického odd. MZM s dalšími dobrovolníky a za přítomnosti štábu České televize vyproštění letounu z 2. druhé světové války na pozemku v ulici Popelova na pomezí Brněnských Ivanovic, Holásek a Tuřan. Jednalo se o trosky německého stíhacího letounu Messerschmitt Bf 109 G-10, sestřeleného v leteckém souboji krátce před osvobozením Brna. Jeden z možných adeptů na vítěze nad tímto německým strojem byl mohl být sovětský pilot kpt. Andrej F. Plechanov ze sestavy 73. gardového stíhacího leteckého pluku /GIAP/, nositel Zlaté hvězdy hrdiny SSSR, který ve svém bojovém hlášení z 25. dubna 1945 uvádí sestřel jednoho Focke-wulfu 190 (nikoliv tedy Bf 109) v prostoru Brna - tato událost bude předmětem dalšího zkoumání.
  Při výkopových pracech za použití těžké techniky byly vedle množství drobných úlomků trupu a munice vyzvednuty také letecký motor DB 605 s reduktorem a palubní zbraně, tedy kanon MG 151/20, ráže 20 mm a dva kulomety MG 131, ráže 13 mm. Všechny předměty z letounu Bf 190 G-10 byly převezeny do depozitárních prostor MZM v Rebešovicích k očištění a další konzervaci.
  Fotogalerie
 • V letošním roce uplyne 40 od brutálního potlačení demonstrací, které v rámci prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa proběhly ve dnech 20. až 22. srpna 1969 v mnoha českých a moravských městech. Srpnové protestní akce roku 1969 se staly největším aktivním vystoupením československé veřejnosti proti komunistickému režimu před listopadem 1989. Šlo o poslední symbolické gesto vzdoru části naší společnosti, která se nechtěla smířit s postupující normalizací. Vedle Prahy a Liberce měly demonstrace nejdramatičtější průběh v Brně, kde byly během brutálního zásahu bezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti, armády a Lidových milicí, zastřeleny dvě osoby - Danuše Muzikářová a Stanislav Valehrach.
  U příležitosti tohoto výročí připravil Ústav pro studium totalitních režimů panelovou výstavu s názvem BRNO V SRPNU 1969, která bude slavnostně zahájena 20. srpna 2009 na náměstí Svobody. Vedle dalších institucí (Archiv bezpečnostních složek, Magistrát města Brna, Muzeum Policie ČR) se na této akci zásadním způsobem podílí také Moravské zemské muzeum: odborný pracovník historického oddělení PhDr. Jan Břečka je spoluautorem textové části výstavy a 28 dobových fotografií z celkového počtu 56 snímků, zobrazených na 12 panelech, pochází ze sbírek tohoto oddělení MZM.
  Fotogalerie
 • Dne 30. dubna 2009 se pracovníci historického odd. MZM PhDr. Jan Břečka a Mgr. Jiří Mitáček, PhD. zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky bývalému příslušníkovi čs. paraskupiny CLAY pplk. v. v. Jiřímu Štokmanovi na jeho rodném domě v Buchlovicích. Šlo o vyvrcholení dlouhodobé spolupráce s iniciátorem celé akce Janem Štokmanem, který již na jaře 2008 oslovil historické odd. MZM s prosbou o pomoc při realizaci svého záměru - připomenout památku svého strýce válečného parašutisty.
       Za velkého zájmu obyvatel Buchlovic zahájil v 17 hodin 30. dubna 2009 Jan Štokman jako hlavní moderátor hlavní slavnostní akt, po něm PhDr. Jan Břečka z MZM v krátkém projevu přehlédl životní osudy pplk. v. v. Jiřího Štokmana, dále vystoupil veterán 2. světové války a bývalý příslušník týlové sekce Zvláštní skupiny D ve Velké Británii plk. Vladimír Maděra (92 let) a nakonec poslanec PČR Karel Šebek. Poté následovalo slavnostní odhalení desky, čestná salva, hymny Slovenské a České republiky. Akce pokračovala u pomníku padlých v I. a II. světové válce a zájemci si mohli také prohlédnout stálou expozici Muzea Podhradí Buchlovice, která je věnována historickému a národopisnému vývoji tohoto regionu. Nově byla připravena výstava o II. světové válce, protektorátním životě a odboji v Buchlovicích, o místních zahraničních vojácích, o vězních v koncentračních táborech apod.
       Na přípravě celé zdařilé akce se vedle historického odd. MZM podíleli Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Uherské Hradiště, Spolek podporovatelů historie Buchlovice, Veteran Car Club Zlín, Klub vojenské historie Army park Slavičín, Klub vojenské historie, Hraničářský pluk 19, Armáda ČR - Krajské vojenské velitelství Zlín, Klub válečných veteránů Brno, Příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi a Městys Buchlovice.
  fotogalerie
 • V pondělí 11. února 2008 zorganizovali pracovníci historického oddělení s dalšími kolegy průzkum obnaženého dna u břehu vypuštěné brněnské přehrady v prostoru Rokle. Pomocí bagru, zapůjčeného Povodím Moravy s. p., byly při tomto výzkumu vyzdviženy trosky německého stihače tanků Jagdpanzer 38 (t) Hetzer z 2. světové války. Podle dochovaných zpráv a vzpomínek pamětníků se večer 26. dubna 1945 kolem přehrady přesouvala kolona německých tanků a obrněnců z hradu Veveří k Brnu a byla napadena a rozprášena sovětskými kozáky 8. jezdecké gardové divize genmjr. D. N. Pavlova. Údajně bylo tehdy zničeno (zřejmě pancéřovými pěstmi) 14 německých obrněnců, jejichž trosky zůstaly v příkopech podél silnice. Z jednoho takového zničeného tanku pocházely i nalezené trosky, které byly poprvé zaměřeny a vyfotografovány v roce 1996, když kus ocelového plátu vyčníval nad hladinou. Nyní po 12 letech využili pracovníci MZM vypuštění přehrady a ve spolupráci s Povodím Moravy vyzdvihli velký, pokroucený, zhruba 300 kg vážící válečný artefakt, který byl převezen k očištění a uložení do depozitárních prostor MZM v Rebešovicích.
  fotogalerie
 • Na začátku června 2006 navštívili pracovníci historického odd. holandská muzea v Groesbeeku a Oosterbeeku poblíž Arnhemu, mapující největší výsadkovou operaci 2. světové války, známou pod názvem MARKET-GARDEN. S Airborne Museum Hartenstein v Oosterbeeku pojí historické odd. MZM dlouholetá spolupráce (která byla např. zúročena výstavou "Id invaze k Ardenám" v roce 1994).
  fotogalerie
 • Na sklonku srpna 2006 se pracovníci historického odd. zúčastnili vyprošťování trosek německého stíhacího letounu Focke-wulf 190 G-2 v prostoru lesíku u Bobravy nad dnešním katastrálním územím Želešic. Pátrání za pomocí magnetometru, detektoru kovu a malého bagru bylo úspěšné. Kromě reduktoru, části motoru a mnoha desítek drobných či větších hliníkových součástek stroje, byl nejcennějším nálezem palubní kanon ráže 20 mm.
  Dalším zkoumáním v materiálech Moravského zemského archivu bylo zjištěno, že stíhací letoun, pilotovaný Feldwebelem Johanem Müllerem z jednotky I/ SG (Schlachtgeschwader - bitevní eskadra) 101 Brno, se zřítil na tomto místě v důsledku poruchy na stroji 28. července 1944 v 10 hodin dopoledne. Pilot se zachránil padákem.
  fotogalerie
 • Na konci srpna 2006 navštívili pracovníci historického odd. paní Boženu Tůmovou, žíjící ve švédském městečku Löddeköpinge. Tato pozoruhodná 93-letá žena se rozhodla věnovat do MZM písemnou a fotografickou pozůstalost svého otce mjr. Sylvestra Vody, významné osobnosti města Brna (první vojenský velitel města po převratu v říjnu 1918, čelní představitel Sokola a Svazu čs. důstojnictva, politický vězeň nacistického režimu - na následky věznění zemřel v lednu 1945). Jeho jméno nese ulice v Brně-Králově Poli a v jeho rodinné vilce (na níž je umístěna pamětní deska) dnes sídlí Generální konzulát Slovenské republiky.
  fotogalerie
 • Na začátku března 2007 se vydali pracovníci historického odd. po stopách sestřeleného amerického stíhacího letounu Mustang P-51 B, který se 11. října 1944 po zásahu nepřátelského protiletadlového dělostřelectva 11. října 1944 zřítil na rozhraní katastrů dvou současných městských částí Brno-Slatina a Brno-Tuřany, v prostoru poblíž dnešního tuřanského letiště. Pilot stroje, poručík leteckých sil USA William A. Kiggins při havárii zahynul a stal se jediným padlým Američanem v Brně za 2. světové války. Při pátrání s pomocí detektoru kovu bylo neuvěřitelnou náhodou nalezeno místo dopadu a provedena první sonda, při níž pracovníci historického odd. nalezli drobné hliníkové úlomky z letounu a nevystřelený náboj z leteckého kulometu ráže 12,7 mm.
  fotogalerie
  Po tomto zjištění byla v polovině dubna 2007 zorganizovaná druhá záchranná akce již s pomocí bagru a za účasti dalších dobrovolníků. Ze země byly vyzdviženy nejen další desítky drobných reliktů, ale zejména reduktor motoru a drobné úlomky kostí nohy amerického pilota.
  fotogalerie
 • Vědecká konference Morava v boji proti fašismu
  Již na počátku roku 2006 přišlo historické odd. MZM se záměrem navázat na aktivitivy svých předchůdců (někdejšího oddělení nových dějin Moravského muzea) na sklonku 80. let 20. století a připomenout vydání dvou úspěšných sborníků Morava v boji proti fašismu I. a II. Tuto ideu se podařilo realizovat v dubnu 2007 zorganizováním dvoudenní vědecké konference pod stejným názvem. Na celé akci, která proběhla ve dnech 25. a 26. dubna v prostorách Univerzitního klubu Masarykovy univerzity /MU/ na Žerotínově nám., se podílel také Historický ústav Filozofické fakulty MU a Katedra sociálních věd a práva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Obsahem celé řady referátů bylo zejména připomenout úlohu Moravanů v protinacistickém odboji v letech 1939-1945.
  fotogalerie
 • Dne 13. října 2007 byl v Brně-Slatině odhalen pomník jedinému americkému vojákovi, který zahynul během 2. světové války v Brně - pilotovi USAAF 2/Lt Williamu L. Kigginsovi. Na nalezení a vyzdvižení trosek jeho letounu P-51 B Mustang se v březnu a dubnu 2007 rozhodující měrou podíleli pracovníci historického odd. MZM V. Schildberger ml., Mgr. R. Kupsa a PhDr. J. Břečka. Tito tři také autorsky připravili výstavu "Bílé hvězdy na moravském nebi" ve Slunečním dvoře ve Slatině, která byla doplňující akcí v rámci slavnostního odhalení pomníku. Výstava měla návštěvníkům přiblížit okolnosti sestřelu amerického letce v říjnu 1944 (výstroj amerických pilotů, modely letadel, nálezy z terénního výzkumu apod.) a také jiné havárie spojeneckých letadel v okolí Brna za 2. světové války.
  fotogalerie • Zpět na hlavní stránku  Poslední změna:

  Valid HTML 4.01 Transitional