Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM


VÝSTAVY

VIDEOGALERIE
VSTUPNÉ
OTEVÍRACÍ DOBA
ARCHIV VÝSTAV

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC


Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!
Karel Hynek Mácha, kníže české poezie
Výstava provádí básníkovým životem a dílem i jeho přijetím v běhu času (inspirace pro českou literaturu, film a divadlo, literárněvědné hodnocení) a současně i popisuje léta hledání básníkovy podoby až do současnosti, kdy spojení vědy a umělecké fantazie dalo vzniknout dvěma variantám Máchovy busty. Od ledna bude výstava obohacena o část věnovanou máchovským ilustracím a také moravikům, výtvarným dílům s máchovskou tematikou, která jsou ve sbírkách Moravského zemského muzea. Výstava je pořádána ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Národním muzeem.
Od 9. listopadu 2011 do 31. března 2012


BEATLEMÁNIE
Beatlemánie! přibližuje osudy liverpoolské skupiny i to, jak její hudbu a poselství vnímala československá mládež. Tato unikátní výstava připomíná vlnu beatlemánie i rozpad skupiny. Věnuje se tvůrčím i životním osudům jednotlivých Brouku. Nezapomíná ani na kulturní fenomény 60. let 20. století, které Beatles přímo či nepřímo ovlivňovali. Paralelně sleduje život mládeže v tehdejším Československu, oficiální i neoficiální stránku tehdejší kultury či módu. Více www.beatlemanie.cz  (fotografie z vernisáže výstavy)
Od 25. května 2011 do 20. ledna 2012

 • Doprovodný program k výstavě Beatlemánie!
  22. září 2011 - Beatlesovské hudební ozvěny na naší hudební scéně
  Přednáší: Petr Gratias
  Petr Gratias, který se beatlesovskou tématikou zabývá více než čtyřicet let, jako bývalý hudební redaktor na Rádiu Hey 96,8 FM uvedl před několika lety unikátní dvacetidílný seriál o historii skupiny The Beatles, v němž zazněla převážná většina jejich skladeb, ale i zajímavých zahraničních a domácích coververzí.
  Přednáška s hudebními záznamy seznámí posluchače s coververzními skladbami, které vznikly v našem prostředí od první poloviny 60. let do současnosti, s cílem poukázat na to, jak se naši interpreti vyrovnali se zahraničními originály.

  Dietrichsteinský palác, přednáškový sál, začátek v 17.00 hodin.

 • Doprovodný program k výstavě Beatlemánie!
  2. září 2011 - KONCERT SKUPIN THE GLASS ONION A SAVOY TROUBLE
  Biskupský dvůr
  19.00-19.30 hod. Savoy trouble Beatles Revival acoustic set (předkapela)
  19.30-22.00 hod. The Glass Onion Beatles Revival

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

NOVINKY Z MINERALOGICKÉHO DEPOZITÁŘE
Bohatství moravskoslezských nerostů, již mnoho desítek let přitahuje zájem sběratelů nerostů, mineralogů i muzejních pracovníků. Rozsáhlá stálá expozice Svět nerostů, sestavená z minerálů a hornin mineralogického-petrografického oddělení Moravského zemského muzea, obsahuje řadu efektních ukázek minerálů našich i světových lokalit. Přesto většina z minerálů zůstává takřka trvale ukryta v depozitářích muzea.
V letošním roce pracovníci mineralogicko-petrografického oddělení doplnili výstavu i o atraktivní materiál tektitů, včetně našich známých vltavínů, přírodních skel zrozených velkolepou přírodní katastrofou při srážce Země s asteroidem. Poprvé jsou v prostorách MZM také vystaveny horniny z meteoritových (impaktových) kráterů.
Od 26. ledna 2010 - 31. prosince 2011, předsálí expozice Svět nerostů

BISKUPSKÝ DVŮR

SUBRETY A HEROINY
Výstava je zaměřena na prezentaci významných i dávno zapomenutých žen-umělkyň, které ve své době (konec 19. a první polovina 20. století) neudávaly jen společenský a mravní kodex, ale zároveň významně ovlivňovaly také módní trendy. Těžištěm jsou především reprodukce fotografií ze sbírky oddělení dějin divadla MZM, doplněné o divadelní kostýmy, kostýmní návrhy, rekvizity, dobové módní doplňky a další exponáty dokládající rozsah umělecké tvorby vytčených dam, a to v interiéru stylizovaném v salónním duchu. Cílem projektu je přiblížit estetiku uměleckého projevu daného období, připomenout půvab a šarm divadelní fotografie a rozšířit povědomí o mnohdy zapomenutých českých divadelních umělkyních.
Od 29. června 2011 do 31. prosince 2011 pozvánka na vernisáž výstavy  leták k výstavě  fotografie z vernisáže výstavy

 • Doprovodný program k výstavě - přednáška

  23. září 2011 - Hvězdná vzpomínka aneb Představitelky milovnických postav českého filmu 30. a 40. let

  Přednáška představí pětici nejobsazovanějších mladých hereček českého filmu první republiky a doby Protektorátu; načrtne vývoj jejich umělecké kariéry, pokusí se o definici hereckého typu každé z nich, včetně stručné dobové kritické a divácké reflexe jejich tvorby.

  Přednáší: Mgr. Jiří Bartoň

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna
logo_brno (4K)

PAVILON ANTHROPOS

Nová stálá expozice
ZDENĚK BURIAN: VIDĚL SVĚTY DÁVNO MINULÉ…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum opatruje ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií, kterou v podobě nově instalované galerie prezentuje při příležitosti připomenutí 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981). Z velkého množství Burianových děl, obsahujících jak pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let, je vybráno padesát reprezentativních olejů. K výstavě je vydána doprovodná publikace.
Od 11. května 2011  (fotografie z vernisáže výstavy)

KÁHIRA - SKRYTÝ PŮVAB ISLÁMSKÉ ARCHITEKTURY
Výstavu Káhira – skrytý půvab islámské architektury, pořádá MZM ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK. Černobílé fotografie velkých formátů ukazují architektonické bohatství Káhiry, jež často zůstává běžnému návštěvníkovi egyptské metropole skryto. Tematicky členěná výstava ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci; v centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období.
15. února 2011 – 2. října 2011  (fotografie z vernisáže výstavy)


PALÁC ŠLECHTIČEN

Připravujeme:
ERWIN RAUPP - MORAVSKÁ HELLAS 1904
Výstava představí signované pozitivy Erwina Rauppa ze sbírek Moravského zemského muzea, Národního muzea a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Od 7. října 2011 do 21. ledna 2012

 • Doprovodný program k výstavě
  Fotografická soutěž Zastavte čas
  Téma soutěže: Život na venkově ve všední den i ve svátek. Zkuste zachytit svým objektivem ojedinělé okamžiky života na venkově, typické prostředí, pozoruhodné momenty ze života jeho obyvatel, zajímavé činnosti a tradice. Termín soutěže: 1. 7. 2011–30. 11. 2011. Soutěžní kategorie: reportážní fotografie, umělecká fotografie. Věkové kategorie: 1. děti (do 15 let), 2. dospělí. Oceněni budou autoři umístění na 1. - 3. místě. Ceny: „Dárkový poukaz“ v hodnotě 5000 Kč na libovolný kurz z nabídky Fotoškoly Brno, „Dárkový poukaz“ v hodnotě 5000 Kč na libovolný kurz z nabídky společnosti Nicom, fotografické publikace ERWIN RAUPP / MORAVSKÁ HELLAS 1904, publikace z produkce Moravského zemského muzea, volné vstupenky Moravského zemského muzea. Všechny fotografie budou v termínu 15. 12. 2011 – 15. 1. 2012 vystaveny v Moravském zemském muzeu.
  Pravidla Leták k akci ke stažení

 • Vyhlášení výsledků a zahájení výstavy nejlepších prací ze soutěže Zastavte čas, čtvrtek 15. prosince 2011, 17 hodin
 • EXKURZE zrušena
  Moravské inspirace ve fotografiích Erwina Rauppa (poutní místa Sv. Antonínek a Velehrad, Hroznová Lhota, přírodní rezervace Čertoryje…)
  Sobota 8. října 2011, cena 450 Kč
  Přihlášky a podrobný program: Dana Schnirchová, tel. 533 435 370, dschnirchova@mzm.cz
 • FILMOVÝ PODVEČER
  Film režiséra Karla Vachka Moravská Hellas (1963), uvede doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Ústav evropské etnologie FF MU Brno
  Čtvrtek 20. října 2011, 17 hodin
 • BAREVNÝ PODVEČER
  Souvislosti tvorby fotografa Erwina Rauppa a malíře Joži Uprky – přednáší doc. Jaroslav Bárta, Katedra fotografie Filmové akademie múzických umění Praha
  Kolorované diapozitivy z fotografií Erwina Rauppa uvede PhDr. Helena Beránková
  Čtvrtek 3. listopadu 2011, 17 hodin
 • HUDEBNÍ PODVEČER
  Horňáčtí muzikanti na fotografiích Erwina Rauppa – přednáší a hudební ukázky komentuje prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc., Ústav evropské etnologie FF MU Brno
  Čtvrtek 10. listopadu, 17 hodin
 • DERNIÉROVÝ KONCERT
  Magdalena Múčková
  Čtvrtek 19. ledna 2012, 19 hodin, vstupné 100 Kč

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

O'Hara: Záznamy
Morgan O´Hara patří již po desetiletí k nepřehlédnutelným výtvarným umělcům Spojených států amerických a dnes je zastoupena v předních světových galeriích. Svým přístupem "záznamů" reality a její interpretace se staví po bok např. naší Olgy Králíkové a jejího výtvarného záznamu ptactva, ale i Leoše Janáčka s notovým zápisem lidské mluvy. Morgan O'Hara totiž zaznamenává kresbou pohyb lidí.
Její záznamy mají široký záběr, např. od záznamu porodu, přes řemeslné práce, přednášející osobnosti až po tanec a divadlo. Na výstavě v Památníku Leoše Janáčka, kde si připomeneme sedmdesáté narozeniny této umělkyně, budou prezentovány záznamy spojené se světem hudby a hudebního divadla. Na výstavě můžeme spatřit např. záznam provedení Její pastorkyně v Metropolitní opeře v New Yorku v roce 1998.
Od 20. října 2011 do 10. prosince 2011  

PRACOVIŠTĚ MZM – BRNO-SLATINA

OBRÁZKY MORAVY POČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ
Brno- kopec Hády, Brno - Stránská skála, Mikulov, Pouzdřany - dnešní rezervace, Štramberk, Tišnov.
Návštěva je možná pouze po předchozí domluvě na tel. 545217322.

ARCHIV VÝSTAV
VSTUPNÉ
OTEVÍRACÍ DOBA

Poslední změna:

NAVRCHOLU.cz

Valid HTML 4.01 Transitional