Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Archiv výstav

2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004

2011

RODINNÁ LOUTKOVÁ DIVADÉLKA - SKROMNÉ STÁNKY MÚZ
Výstava připomene význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. Koncentruje se hlavně na průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových divadel a dekorací české provenience, z nichž představí publiku nejatraktivnější a výtvarně hodnotné předměty ze sbírky Moravského zemského muzea.  (fotografie z vernisáže výstavy)
Od 8. prosince 2010 do 18. září 2011

 • Doprovodný program k výstavě
  17. září 2011 - Tvůrčí dílna pro děti a rodiče
  - výroba papírového loutkového divadla s plošnými loutkami, které si účastníci budou moci odnést domů
  - komentovaná prohlídka výstavy
  Dílna se uskuteční od 10–13 hodin v předsálí Dietrichsteinského paláce. Akce je vhodná pro děti ve věku 5-12 let v doprovodu dospělé osoby.
  Kapacita akce je limitována počtem dvaceti dětí. Vstupné 40 Kč/dítě, dospělý doprovod vstup zdarma.
  Na tvůrčí dílnu je nutné se objednat, objednávky přijímá Mgr. Jaroslav Blecha, tel.: 533 435 256, e-mail: jblecha@mzm.cz

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

 

KOLONIÁL U PANA BAJZY
ANEB HISTORIE OBCHODU A OBCHODOVÁNÍ

Snad všichni známe knížku Karla Poláčka "Bylo nás pět". Výstava, kterou nás provedou postavy obchodníka Bajzy, cukráře Svobody, strýce Vařeky a řezníka Čtveráka, představí unikátní kolekci historických obchodů, jejich vybavení a zboží. Kromě historických krámků návštěvníky čeká například jarmark, sbírka reklamních cedulí a plakátů či historických platidel. Pro dnešní děti budou jistě zajímavé i ukázky zboží a reklam z období socialismu. Připravena bude velká herna s dobovým hokynářstvím a pro porovnání pak i zmenšená verze soudobého obchodu s hračkami včetně vybraného zboží. U výstavy nebude chybět ani tvůrčí dílna s řadou programů pro školní skupiny i návštěvníky ve volném čase. Pro studenty středních škol pak bude probíhat soutěž na téma "Století s reklamou".
Záštitu nad výstavním projektem převzal velvyslanec Slovenské republiky J.E. pan Peter Brňo.
Od 3. listopadu 2010 do 18. 9. 2011 (výstava prodloužena)  (Fotografie z vernisáže výstavy)

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

Poděkování patří Wiky, společnosti s.r.o. a společnosti Hračky Barvíř, za jejichž podpory mohla výstava vzniknout.

 

MONOGRAMISTA T.D: REPARTITURY
Výstava představuje jednoho z nejvýznamnějších slovenských výtvarných umělců Monogramistu T.D, který od počátku své tvorby inklinuje ke konceptuálnímu způsobu vyjadřování. Pro výstavu v Památníku Leoše Janáčka je vybrána "hudební" část jeho tvorby. Jedná se o cyklus 27 partitur, které vznikly v 70. letech minulého století. Autor v nich reagoval na klasickou notovou osnovu zcela uvolněným konceptuálním přístupem, od bodových systémů přes pojmy až k visuálním metaforám.
Od 10. června 2011 do 10. září 2011(fotografie z vernisáže výstavy)

SOUSEDÉ NA TALÍŘI
Výstava se zaměřuje na představení kulinárního fenoménu jihomoravské a dolnorakouské kuchyně. Projekt se snaží novou rovinou prezentace přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva po obou stranách hranice. Cílem je ukázat jak odlišnosti, tak i společné v oblasti tradiční lidové stejně jako městské kuchyně. Téma je zachyceno v časovém průřezu od druhé poloviny 19. století až po současnost. Škála témat je široká - od základního nasycení po hojnost, od primitivní přípravy pokrmů po kulinářské umění nejvyšší kvality.
Od 16. června 2011 do 30. srpna 2011  (fotografie z vernisáže výstavy)  (doprovodný program k výstavě PDF)  (fotoreportáž - press trip 21. a 22. 6. 2011)

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ - STUDIE A KONCEPCE
výstava prací studentů II. ročníku oboru Zahradní a krajinářská architektura ZF MENDELU v Brně.
Od 13. května 2011 do 3. června 2011

BÁLY, PLESY, MASOPUSTY....
Nejen samou prací živ je člověk…
Klasický citát odráží náplň výstavy zaměřené na sváteční chvíle v životě člověka spojené s tancem. V této souvislosti je představeno celé sociální spektrum společnosti, tj. prostředí šlechty, města a venkova. Projekt ukáže taneční příležitosti, které se odehrávaly ve stejném časovém úseku, při stejné příležitosti, přičemž jejich aktéry byly dvě různé sociální skupiny - obyvatelé venkova a města, a pro srovnání dá nahlédnout do aktivit šlechtických kruhů. V centru pozornosti je tak volný čas a příležitost, při nichž fungoval tanec jako prostředek společenské komunikace. Komunikace, která je v hluku současné techno párty téměř nemožná.
Od 30. listopadu 2010 do 31. května 2011  (Fotografie z vernisáže výstavy)

Mimořádná instalace ve foyer Dietrichsteinského paláce
Moravské zemské muzeum se zcela jedinečným způsobem připojuje k letošním oslavám Mezinárodního dne muzeí. Hlavní téma letošního roku Muzeum a paměť se orientuje na africký kontinent. Moravské zemské muzeum má ve svých sbírkách řadu vzácných exponátů, které pocházejí z tohoto kontinentu, jehož kulturní přínos světu zůstává často neznámý. Část z těchto předmětů představuje v těchto dnech ve foyer Dietrichsteinského paláce. Miniexpozici vévodí pár lvů afrických, lev a lvice. Součástí "africké" expozice ve foyer Dietrichsteinského paláce je i představení pomocí obrazové prezentace dalších zajímavých exponátů z afrického kontinentu, které má Moravské zemské muzeum v depozitářích.
Do 18. května 2011

MALOVANÉ VEJCE
kraslice ze sbírek Moravského zemského muzea

Výstava představí živou tradici zdobení velikonočního vejce, ukáže toto umění v rozmanitosti technik a ornamentu i v souvislostech obřadních a obyčejových. Těžiště výstavy bude v prezentaci kraslic české a moravské provenience, ale seznámí návštěvníka rovněž s kraslicemi z řady dalších evropských zemí - slovenskými, polskými, lužickosrbskými, bulharskými, maďarskými, slovinskými, chorvatskými. Ve výběru cca 300 exponátů výstava představí rozsáhlou sbírku kraslic Moravského zemského muzea, největší v České republice (8800 exponátů), budovanou od konce 19.století.
Od 2. března do 28. května 2011  Pozvánka na vernisáž výstavy  Leták k výstavě  (fotografie z vernisáže výstavy)

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

DALIBOR CHATRNÝ. PRÁCE Z ROKU 2010
Výstava prací brněnského výtvarníka Dalibora Chatrného z roku 2010 je koncipována jako gratulace k jeho minuloročnímu výročí 85. narozenin, které nebylo brněnskými výtvarnými institucemi nijak nereflektováno. Profesor Dalibor Chatrný je jedním z nejdůležitějších protagonistů abstraktního umění v České republice a patří k nejvýznamnějším výtvarníkům žijícím v Brně.   Jako jeden z mála českých umělců si stále udržuje schopnost hledat a objevovat nové tvůrčí postupy, což dokazuje svou tvorbou i v letošním roce. Za své celoživotní dílo obdržel v roce 2006 Cenu města Brna a v roce 2007 státní Cenu ministerstva kultury České republiky. Výstava bude prezentovat práce z roku 2010. Dalibor Chatrný se v posledních letech věnoval převážně pracem na papíře a teprve nedávno se vrátil k tvorbě obrazů.
Od 11. března do 30. dubna 2011  Pozvánka na vernisáž výstavy  Leták k výstavě  (fotografie z vernisáže výstavy)

klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

MORAVSKÝ KRAS ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
Výstava seznamuje s historií objevování a zpřístupňování krasového podzemí. Samostatná kapitola se zaměřuje na živou přírodu této oblasti - faunu i flóru. Zvláštní pozornost je věnována místům, která nejsou návštěvníkům přístupná, ale která hrála významnou roli v historii pravěkého osídlení, jako např. jeskyně Býčí skála nebo Kůlna.
Od 5. května 2010 - prodloužena do 26. března 2011  (fotografie z vernisáže výstavy)

 • Lektorský výklad ve výstavě: objednávky škol přijímá Dětské muzeum, telefon: 533 435 274
  Lektorky Dětského muzea provádí lektorský výklad u základních škol. Pokud máte zájem o specializovaný výklad v některé části výstavy (zoologie, botanika, entomologie, archeologie - pravěká i paleolitická, paleontologie, mineralogie) požádejte lektorky DM o zajištění přítomnosti odborného lektora.
 • Fotosoutěž Moravský kras neznámý - 10. 5. 2010-31. 12. 2010 Pravidla soutěže
  Sběr fotografií do fotosoutěže byl ukončen 31. 12. 2010 a od začátku letošního roku si můžete fotografie prohlédnout a pro nejlepší hlasovat na webové stránce fotosoutez.mzm.cz do 30. 4. 2011, kde jsou fotografie zveřejněny. Hlasovat je možné pouze 5x.
 • Doprovodná výstavka od 30. června 2010 ve foyer Dietrichsteinského paláce doprovodná výstavka k výstavě


KAREL ABSOLON - FOTOGRAFIE
Výstava představí Karla Absolona, legendárního objevitele, prostřednictvím fotografií z jeho archívu a doprovodných trojrozměrných exponátů - osobních Absolonových věcí.
Od 19. října 2010 do 13. března 2011   (fotografie z vernisáže výstavy)


POKLADNICE DRAHOKAMŮ – PEGMATITY
Pegmatity jsou horniny, které v sobě hromadí vzácné prvky jako lithium, berylium, cesium, tantal nebo niob. Dodnes jsou vydatným zdrojem drahých kamenů, ale i strategicky důležitých surovin, které jsou nepostradatelné v moderních technologiích. Výstava představí unikátní drahé kameny i vzácné minerály ze sbírek MZM.
Od 14. července 2010 do 31. ledna 2011  (Fotografie z vernisáže výstavy)

 

DRUHOTVARY II
Výstava se zabývá problematikou současné interpretace Janáčkových partitur významnými výtvarníky. Na dané téma vytvořily objekty, obrazy a partitury Jiří Kovanda, Dalibor Chatrný, Olga Čechová, Jiří David, Václav Malina, Tomáš Hlavenka, Vladimír Havlík, Petr Veselý, Stanislav Diviš, Martin Kolář a Libor Jaroš.
Od 27. listopadu 2010 do 22. ledna 2011 (Pozvánka na vernisáž výstavy ke stažení zde)  (Fotografie z vernisáže výstavy)

JSI BYTOST POZEMSKÁ ČI NEBESKÁ? ŽENA V INDICKÉ VÝTVARNÉ TRADICI
Vnímání ženy v indické kultuře v nejširších souvislostech: ženy jako bohyně lásky ale i krutosti, polobožské bytosti i ženy z dvorského prostředí - manželky, milostnice, služebné, tanečnice a hudebnice. Více než 350 originálních zobrazení žen ze sbírek Národní galerie a Národního muzea. Běžný svět žen představí ukázky indické miniatury a mimořádné doklady uměleckého řemesla i předměty, které ženy v domácnostech běžně užívaly.
Od 19. května 2010 do 16. ledna 2011  (fotografie z vernisáže výstavy)2010

ROSTISLAV POSPÍŠIL
BLUES A JINÉ KRAJINY

Kresba, grafika, malba.
Od 11. listopadu do 11. prosince 2010

ADRIENA ŠIMOTOVÁ - RUCE
Výstava prezentuje tvorbu Adrieny Šimotové z období roku 2010.
Od 3. října 2010 do 20. listopadu 2010  (Fotografie z vernisáže výstavy)  (Pozvánka na výstavu.PDF)

HIROŠIMA - NAGASAKI. 1945-2010
Jak už název napovídá, výstavní projekt připomene 65. výročí svržení atomových bomb na dvě výše uvedená japonská města. Základem výstavy jsou autentické artefakty a záběry z výbuchu atomových bomb nad Hirošimou a Nagasaki i z událostí hodin a dnů, které následovaly. Panely s černobílými fotografiemi a vysvětlujícími texty rozebírají jednotlivé dopady výbuchu na města a jejich obyvatele.
15. října do 6. listopadu 2010

ĎÁBEL, SMRT A SCHWARZENEGGER / AFRICKÝ POULIČNÍ FILMOVÝ PLAKÁT
Ze sbírky Wolganga Stäblera
Výstava představí zcela neznámou oblast současné neprofesionální tvorby z oblasti Ghany a Senegalu, a to prostřednictvím malovaných reklamních poutačů na program pouličních kin.Po Holywoodu a Indii zaujímá filmová produkce Ghany třetí místo v rámci světové výroby filmů. Snímky jsou určeny místnímu publiku a upřednostňují především zápas dobra a zla, kde reflektují obecně známé náměty z africké mytologie. Projekční sály zastupují pouliční kina pod širým nebem a do stejné „primitivní“ roviny je položena i jejich propagace. Ta spočívá v příležitostném výlepu plakátů jednorázově zhotovených místními neprofesionálními malíři. Malba je provedena na rubovou stranu pytlů od cukru a mouky, přičemž obsahově se zde mísí prvky domorodé magie spolu s inspirací Hollywoodem. Tuto tvorbu, na níž následně staví i současné oficiální umění, lze zařadit do okruhu naivního umění. Kolekce plakátů je součástí sbírky afrického umění dr. Wolfganga Stäblera z Mnichova a bude v České republice vystavena poprvé. Výstava je přidruženou akcí Bienále Brno 2010.
d 23. června 2010 do 30. října 2010

ADRESÁT OLDŘICH MIKULÁŠEK
26. května 2010 uplynulo 100 let od narození Oldřicha Mikuláška. Básník jako adresát ve všech smyslech toho slova: jako adresát korespondence, ale i rozhodnutí nakladatelů, příjemce obdivných dopisů i redakčních honorářů, člověk - adresát životních událostí.
Od 2. června 2010 do 25. září 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)

 

PŘÍBĚHY VĚCÍ KOLEM NÁS
Interaktivní výstava vám představí předměty denní potřeby ze zcela nového úhlu pohledu, jako exponáty s pozoruhodnou historií. Věci, které nás od narození obklopují a které bereme jako samozřejmé služebníky, vystupují ze své všední role. Jaká byla jejich původní podoba, kdy vznikaly a z čeho, jak dlouhá byla jejich cesta k současné technické úrovni, používaným materiálům i designu. Hravě pojatá výstava je pro lepší představivost dětí rozdělena do čtyř částí. První tři celky představují samotné věci jako věci nezbytné, užitečné a nadstandardní. Čtvrtá část se pak věnuje osudu těchto předmětů poté co nám doslouží a nabízí řadu užitečných informací o ekologii. Součástí výstavy budou kromě kolekce historických exponátů z nejrůznějších materiálů i tématické didaktické hry a rukodělné činnosti, jako je např. rozdělávání ohně, práce s hlínou i na hrnčířském kruhu, šití kostěnou jehlou, psaní různými technikami či atraktivní ekologické třídění "odpadu". Vše bude možné si vyzkoušet. Pro základní a střední školy i zájmové skupiny je připraven netradičně pojatý vzdělávací program.
Od 14. dubna 2010 do 18. září 2010  (Fotografie z vernisáže výstavy)

Pracovní listy ke stažení:
Pracovní list pro nejmenší trosečníky (MŠ) - PDF 562 kB
Pracovní list pro malé trosečníky (1. stupeň ZŠ) - PDF 579 kB
Pracovní list pro velké trosečníky (2. stupeň ZŠ) - PDF 1 237 kB

JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ - STUDIE A KONCEPCE
Výstava prací studentů II. ročníku oboru zahradní a krajinářská architektura (Ústav zahradní a krajinářské architektury MENDELU). Studenti se ve svých pracech zaměřili na Janáčkovo náměstí včetně zahrady L. Janáčka (Památník L. Janáčka).
Od 17. června do 17. července 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)

DORA MÜLLER – BRNĚNSKÁ NĚMKA
DORA MÜLLEROVÁ – EINE BRÜNNER DEUTSCHE
Cesta k česko-německému porozumění

Výstava prezentuje rodinné a společenské kořeny, životní osudy a dílo nepřehlédnutelné brněnské osobnosti paní Theodory Müller (1920-2009), držitelky Ceny města Brna a ocenění Zlaté srdce pro Evropu. Tato brněnská německá sociální demokratka a antifašistka zasvětila své celoživotní dílo snahám o lepší soužití Němců a Čechů.
Od 2. dubna 2010 do 19. června 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)


ROK V LIDOVÝCH OBYČEJÍCH A SLAVNOSTECH
Ojedinělá výstava představuje tradici rozmanitých lidových obyčejů, které se váží k různým svátkům a významným dnům celého kalendářního roku. Většina obřadních předmětů ze sbírky Moravského zemského muzea je prezentována poprvé.
Od 7. října 2009 do 29. května 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)


SKALNÍ UMĚNÍ A ŽIVOT KOČOVNÍKŮ STŘEDNÍ ASIE VE FOTOGRAFIÍCH PAVLA LISÉHO
Výstava fotografa a cestovatele Pavla Lisého (*1960) zachycuje neznámý svět nejstaršího dochovaného umění z oblasti centrální Asie. Petroglyfy – do kamene vyryté lidské postavy, zvířata a další komplikovaná vyobrazení (scény lovců, rituálních tanců, kult slunce, erotické scény...) pocházejí z mladší doby kamenné, doby bronzové a železné (3000–1000 let př. n. l.).
Od 17. února 2010 do 16. května 2010  (Fotografie z vernisáže výstavy)   (Fotografie z vernisáže na stránkách WORLD WEBPHOTO GALLERY)


JOSEF ŠÍMA - SBĚRATEL, KRESLÍŘ, FOTOGRAF
Výstava je připomenutím zakladatelské činnosti českého národopisu Josefa Šímy. Těžištěm výstavy jsou fotografie lidového oděvu, protipólem žánrové fotografie ze soukromého života Šímovy rodiny. Výstavu doplňují výšivky, které byly celoživotním předmětem odborného zájmu J. Šímy.
Od 2. prosince 2009 do 15. května 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)

Doprovodné programy k výstavě

 • Středa 3. března 2010 - Filmový podvečer II
  Mizející svět
  Filmovou klasiku Vladimíra Úlehly (z filmotéky Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno) uvede PhDr. Hana Dvořáková.
  Film trvá 83 minut.
  Začátek v 17 hodin, salonek Paláce šlechtičen. Vstupné 20,- Kč.
 • Sobota 24. dubna 2010 - Exkurze Moravsko-slovenské pomezí
  Návštěva míst, kde se Češi a Slováci na konci 19. století setkávali:
  evangelická fara v Zemianském Podhradí, vrchol Javořiny, Filipovské údolí (a památky lidového stavitelství, přírodní rezervace).
  Vede: PhDr. Helena Beránková, Etnografický ústav

  Program:
  7.45 hodin - odjezd z Brna od Janáčkova divadla
  9.15 hodin - Uherský Ostroh - exteriér renesančního zámku, památková zóna (náměstí), hygienická zastávka
  10.15 hodin - odjezd směr Strání - Březová - Zemianské Podhradie: zde komentovaná prohlídka místní pí učitelkou na faře J. Ľ. Holubyho (vstupné 0,5 euro), empírový evangelický kostel (event. milodar), komentovaná prohlídka hospodářské usedlosti (vstupné 0,5 euro).
  13.00 hodin - odjezd směr Javořina (969 metrů nad mořem): od Holubyho chaty pěšky na vrchol Javořiny (ca 600 délkových metrů) a po hřebeni k patníku "Tu Česi a Slováci sa vždy stretať budú" (ca dohromady 4 km tam i zpět), méně zdatní nebo kunsthistoricky založení mohou zůstat v restauraci Holubyho chaty (interiér zařízený v klasických 70ies a dosud beze změn). Na Javořině přípitek a recitace.
  15.45 hodin - odjezd přes Starou Turou a Myjavu na moravskou stranu - Javorník (nově zbudovaná rozhledna)
  17.30 hodin - Velká nad Veličkou - přírodovědná přednáška dr. Ivany Jongepierové v genofondovém sadu
  18.30 hodin - Hrubá Vrbka: vesnická památková zóna (kamenné stodoly a samostatně stojící komory)
  Návrat okolo 21.00 hodin

  Časy jsou orientační a i v programu mohou nastat drobnější změny.
  Výstup na Javořinu je spíše procházkou, z nezalesněného vrcholu jsou krásné výhledy na Slovensko i na Moravu. Leitmotivem exkurze je putování po stopách národopisných badatelů Josefa Šímy st. a Josefa Klvani (osmdesátá léta 19. století) a připomenutí kulturních kontaktů Čechů a Slováků od 19. století po dnešek.
  Doporučené vybavení: doklady (občanský průkaz nebo pas), zodpovědnější i cestovní pojištění, sportovní a pohodlná obuv, oděv odpovídající roční době (na Javořině vždy fouká), jídlo a pití na celý den (občerstvení bude možné zakoupit v Uherském Ostrohu za koruny, na Holubyho chatě za eura).
  Za organizátory: Helena Beránková (hberankova@mzm.cz) Účastnický poplatek 400 Kč (doprava) + 25 Kč (odborný výklad).

  Účastnický poplatek nutno uhradit týden před odjezdem, po tomto termínu budou zařazováni náhradníci.
  Přihlášky: Dana Schnirchová, 533 435 370, 605 910 896, e-mail: dschnirchova@mzm.cz


MORAVŠTÍ CHARVÁTI OBJEKTIVEM OTHMARA RUZICKY
Tradiční oděv na počátku 20. století. Výstava představí kolekci fotografií z počátku 20. století. Jejich autorem je malíř - vídeňský rodák - Othmar Ruzicka, kterému fotografie sloužily jako předloha při malování obrazů. Zachycují život obyvatel bývalé charvátské obce Jevišovka, (dříve Frélichov), na Mikulovsku v době, kdy se zde kroj ještě běžně nosil, všední i sváteční, mužů, žen i dětí. Fotografie doplní vybrané charvátské krojové součásti z druhé poloviny 19. století.
Od 14. října 2009 do 15. května 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)


ŠPICBERKY VE FOTOGRAFII PETRA VOLFA
Fotografie z archívu kameramana Krátkého filmu P. Volfa z výpravných expedic na soustroví Špicberky z let 1985-1988. Fotografie jsou doplněny stručnými texty autora o souvislostech a faktech, o polárnících, medvědech a sovětských ambicích.
Autor Petr Volf, kameraman Krátkého filmu Československé televize, se v letech 1985-88 účastnil spolu s Milanem Maryškou několika expedic na Špicberky. Fotografie převedl do digitální podoby a zrestauroval, samostatnou výstavu měl v Jičíně v roce 2009. V MZM bude vystaven výběr.
Od 13. ledna 2010 do 23. března 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)

Doprovodný program k výstavě

 • Úterý 23. března 2010 - Večer dokumentárních filmů na téma Špicberky v dokumentech Milana Maryšky a Petra Volfa
  akce k zakončení výstavy "Špicberky z archívu kameramana Petra Volfa"

  Špicberky - cestopisný film pro Československou televizi 1986 (20min)
  Člověk a Špicberky - 1988 (14 min)
  Na okraji života - ekologický film pro Akademii věd 1988 (29 min)
  Flora Špicberků - pro Akademiin věd.
  Svalbard - studené pobřeží - dokument o lovci medvědů a jeho chatě1986 (11 min)


  Začátek v 17 hodin, Biskupský dvůr, Historický sál. Vstup volný.


DARWIN
Výstavní projekt připomíná dvousté výročí narození tohoto geniálního přírodovědce a zakladatele evoluční teorie a zároveň stopadesáté výročí vydání slavného díla O původu druhů přírodním výběrem. Výstava má za cíl ukázat široké veřejnosti, kdo byl Darwin, jeho životní příběh, jeho předchůdce, následovníky, obdivovatele, ale i odpůrce. Mezi doprovodné akce jsou zařazeny projekce filmů a přednáškový cyklus. Výstava je zařazena ke kulturním projektům v rámci Předsednictví ČR v EU v roce 2009.
Výstava je prodloužena do 14. března 2010  
(Vyjádření vedoucího Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, RNDr. Jiřího Žalmana)  
(fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)
EU2009.CZ  Hlavní mediální partner výstavy: Česká televize   Mediální partner výstavy: Český rozhlas Brno

PROMĚNY
Výstava představuje otevřeně genderový pohled na tvorbu soudobých českých divadelních výtvarnic. Na malém prostoru se setkají scénické, kostýmní a loutkářské návrhy dvanácti žen, jejichž oborem se stala donedávna výlučně mužská disciplína - scénografie.
Webová prezentace výstavy je dostupná na: http://www.divadlo.cz/promeny
Od 20. listopadu 2009 do 13. března 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)


ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
S přicházející zimou, když se dny krátí a mráz zalézá za nehty, trávíme stále více času v teple domova. Ale jak to bývalo dřív? Co dělali lidé v zimě, když neměli televizi a dokonce ani elektrické světlo? Dlouhé zimní večery byly věnovány domácím pracem, ale také odpočinku a zábavě. Opravovalo se nářadí a vyráběly drobné věci do domácnosti i na prodej, tkalo se, šilo, zašívalo i vyšívalo nebo třeba dralo peří. U mnohých z těchto činností pomáhaly i děti. Naše výstava vám proto představí řemesla a činnosti, kterým se lidé v zimě věnovali, jako např. šindelářství, výrobu provazů, svíček, předení, tkaní či draní peří. Seznámíte se také se starými zvyky a obyčeji zimního období a dozvíte se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti i dospělí bavili. A jako vždy v Dětském muzeu si můžete řadu činností sami vyzkoušet.
Od 11. listopadu 2009 do 6. března 2010  Fotografie z vernisáže výstavy

Pracovní listy ke ztažení
(Ne)zapomenutá slova
Najdi 10 rozdílů
Omalovánka


2009

EXPEDICE STŘEDOVĚK
Výstava umožní tentokrát návštěvníkům výlet do období středověku. Dozvědí se zde řadu zajímavostí z tohoto rozporuplného historického období a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jak se asi žilo na hradě, v podhradí a na bitevním poli. Pro malé i velké jsou zde k dispozici repliky dobových oděvů, šperků, nářadí a náčiní, hudebních nástrojů a her, pomůcek útrpného práva a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment husitské vozové hradby. Výstava je připravena ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Polička a je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě i pro handicapované návštěvníky všeho věku.
Od 13. května 2009 do 17. října 2009  (fotografie z vernisáže výstavy)  (více .doc 41 kB)


Pracovní list pro I. stupeň ZŠ ke stažení: pracovní list1 (.pdf 1 MB)
Pracovní listy pro II. stupeň ZŠ ke stažení: pracovní list2 (.pdf 1 MB), pracovní list3 (.pdf 1 MB)
Odpověděli jste správně?(správné odpovědi ke stažení .doc 20 kB)

PRVNÍ ZEMĚDĚLCI
ŽIVOT A SMRT V MLADŠÍ DOBĚ KAMENNÉ, VEDROVICE

Výstava zachycuje období vzniku zemědělské a pastevecké kultury, přičemž tato kultura se šířila z několika center na území ČR dále do západní Evropy, výstava prezentuje i výsledky analýzy pohřebiště ve Vedrovicích. Projekt využívá mimořádně bohaté sbírky z období tzv. malované keramiky z moravských muzeí. Výstava je realizována v rámci Předsednictví ČR v EU v roce 2009.
Od 1. dubna 2009 do 10. října 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)
EU2009.CZ  Mediální partner výstavy: Český rozhlas Brno


PRVNÍ ZEMĚDĚLCI
VÍTE-LI PAK, JAK SEDLÁČEK OBILÍČKO SEJE
Historické formy českého zemědělství

Výstava podává přehled o obdělávání půdy, setí, sklizni a zpracování zemědělských plodin, vinohradnictví, chovu dobytka, včelařství a přípravě některých pokrmů. Navazuje na části instalované v Dietrichsteinském paláci s důrazem na zemědělskou výrobu v 19. a první polovině 20. století. Vystaven bude také unikátní pluh, s nímž v roce 1769 oral císař Josef II. Výstava je realizována v rámci Předsednictví ČR v EU v roce 2009.
EU2009.CZ  Mediální partner výstavy: Český rozhlas Brno


Od 1. dubna 2009 do 10. října 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (fotografie z doprovodné akce Kouzlo tradice)

BAZAR ART
Posedlost "bazarovým uměním" přivedla mecenáše a sběratele k založení ojedinělé sbírky obrazů a artefaktů, které stojí na druhé straně hranice mezi kýčem a uvedenými okruhy. Představí se zde výtvarné aktivity, nacházející se stranou zájmu odborníků, aktivity dokládající estetické cítění dané doby, tedy estetický názor nikoliv elitních vrstev, ale většinové populace.


Od 28. dubna do 19. září 2009  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

JAPONSKO, MÁ LÁSKA
Výstava představuje osobnost Joe Hlouchy (1891-1957), spisovatele, japanofila a hlavně sběratele mimoevropského umění a jeho sbírku, jejíž podstatnou část věnoval Náprstkovu muzeu v Praze. Součástí prezentace jsou černobílé, ručně kolorované fotografie, osobní předměty, apod. Výstava se koná ve spolupráci s Náprstkovým muzeem.

Od 25. března 2009 do 5. září 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

NEJSTARŠÍ UMĚNÍ STŘEDNÍ EVROPY
Jedinečná výstava originálů uměleckých předmětů (ženských sošek tzv. Venuší, zvířecích plastik i rytin lidských a zvířecích postav na kosti, mamutovině a břidličných ploténkách), starých 35 000 - 10 000 let. Tyto artefakty pocházejí z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Ukrajiny a z Francie. Podobná výstava se dosud u nás ani v sousedních zemích ještě nikdy nekonala. Výstava je realizována v rámci Předsednictví ČR v EU v roce 2009.
Od 8. dubna 2009 do 30. června 2009  (tisková zpráva)(napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)
  (Mezinárodní konference "Prehistorické umění ve Střední Evropě")
EU2009.CZ  Mediální partner výstavy: Český rozhlas Brno

  Eurokomisař Vladimír Špidla uvidí Venuši

Poslední dny výstavy Nejstarší umění střední Evropy budou obohaceny o originál ještě jednoho předmětu, který zapůjčilo muzeum v Mohuči.

Dolní Věstonice na jižní Moravě jsou proslulé tím, že na tamním tábořišti lovců mamutů nalezl v r. 1925 prof. Karel Absolon keramickou sošku ženy, Věstonickou Venuši (DV I). Dnes je již dávno zapomenuto, že koncem 20. let se objevila tzv. Druhá Věstonická Venuše (DV II), vyřezaná z mamutoviny, o jejíž pravosti se rozpoutaly dlouhé polemiky, až byla nakonec Absolonem prohlášena za padělek. Její majitel, místní rolník, ji pak koncem třicátých let vyvezl do Německa, kde se pravděpodobně během války ztratila. Na výstavě je prezentován její jediný odlitek, jenž se ve sbírkách ústavu Anthropos zachoval. Teprve před několika málo lety se však objevila ještě další ženská figurka, údajně původem z Dolních Věstonic (DV III), již získalo v r. 1966 museum v Mohuči (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz), kde byla téměř 40 roků ukryta, aniž o ni kdo projevil zájem. Na podnět brněnských archeologů, pátrajících po osudu figurky DV II, zjistili kolegové z výzkumného ústavu Monrepos v Neuwiedu existenci figurky ve sbírkách mohučského muzea. Po tomto jejím znovuobjevení v muzejních sbírkách posloužila jako téma magisterské práce studentce archeologie na univerzitě v Mohuči. Z muzejních záznamů se dozvěděla, že figurku předal do muzea jistý V. Dolleschal, původem snad z Prahy(?) a tehdy bytem v jedné obci poblíž Heidelbergu. Bližší údaje se jí zjistit nepodařilo. Předmět byl v muzejních sbírkách zaevidován jako originál paleolitické ženské sošky původem z Dolních Věstonic.

V magisterské práci byla soška, jež je vyřezaná z mamutoviny, podrobně studována a srovnána se všemi známými ženskými soškami z údobí mladého paleolitu. Autorka dospěla k závěru, že soška skutečně může být autentický originál. I když se svými rysy odlišuje jak od DV I tak i od DV II, svou celkovou koncepcí se nevymyká z rámce ženských figurek mladého paleolitu.

DOKUMENTY K ŽIVOTU A DÍLU BOHUSLAVA MARTINŮ A JEHO ŽÁKŮ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ A JANA NOVÁKA
Výstava ukazuje zejména dokumenty (programy, autografy...atd.) a fotografie uložené převážně v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, ale i další materiály např. scénické a kostýmní návrhy (Oddělení dějin divadla MZM) nebo fotografie z premiér baletů a oper B. Marinů v Brně (z archivu Národního divadla v Brně). Další materiály poskytly: Památník B. Martinů v Poličce, Institut Martinů Praha, České muzeum hudby, Archiv města Brna, archiv Českého rozhlasu Brno, archiv ND Praha.
10.-30. dubna 2009 a 17.-31. května 2009, foyer Besedního domu, Husova ul., Brno  (tisková zpráva)  (pozvánka na výstavu ke stažení - JPEG 172 kB)

ZAPOMENUTÝ PŮVAB / Historické památníky ze sbírky Henri Noubela
Výstava si bere za cíl představit v době, která upřednostňuje lidskou komunikaci prostřednictvím sms či e-mailů, půvab psané vzpomínkové kultury v podobě památníků.

Od 11. března 2009 do 30. května 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

CO SE DĚJE NAD/POD HLADINOU
Výstava představuje život v potocích, řekách a mokřadech. Prostřednictvím preparátů, modelů i živých exponátů sezmanuje s rostlinami a živočichy, kteří žijí ve vodě a jejím okolí, s jejich vzájemnými vztahy i s významem vody pro přírodu a krajinu. V oddíle věnovaném rybníkům a rybnikářství si návštěvníci mohou prohlédnout nejen modely chovaných ryb ale i zajímavé nástroje a nářadí, které rybníkáři používají. Pro mladé návštěvníky jsou připraveny hádanky, hry a kvízy, pro návštěvníky s vadami zraku pak haptické exponáty.
Od 26. listopadu 2008 do 11. dubna 2009  leták ke staženíformát PDF (2734kB)  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)


JAK SE ŽIJE V OKUPOVANÉ PALESTINĚ
Fotografická výstava Miluše Tůmové zachycuje život na palestinských autonomních územích.
Od 4. února 2009 do 4. dubna 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

2008

NA ÚPATÍ EVROPY
Fotografická výstava autorů Petra Barana, Petra Francána a Gero Fischera, kteří dokumentární formou zaznamenávají sociální a ekologickou tematiku především v zemích střední, jihovýchodní a východní Evropy.
Od 17. prosince 2008 do 28. března 2009  (tisková zpráva)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

 • Etnografický ústav MZM a fotografové Petr Baran a Petr Francán si Vás dovolují pozvat na odpolední besedu ve výstavě Na úpatí Evropy s promítnutím filmů ve čtvrtek 12. února 2009 v 16.30 hodin. V programu budou promítnuty filmy Petra Barana: Daragije stariky, Thrácké kameny, Boga

OD KOSTI K OBRAZU II - VÝSTAVA OBRAZŮ PETRA MODLITBY A KRESEB KRISTÝNY POJEROVÉ
Petr Modlitba se v tvorbě snaží navázat na nezapomenutelné obrazy Mistra Zdeňka Buriana k jehož odkazu se otevřeně hlásí, Kristýna Pojerová ve svých detailních kresbách uhlem precizně zachycuje reálný svět zkamenělin.
Od 28. ledna 2009 do 15. března 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

AFRICKÉ LOUTKY – OŽIVLÍ DUCHOVÉ AFRIKY
Výstava unikátní kolekce dřevěných rituálních loutek z francouzské sbírky O. Darkowske. Vystavený soubor bude prezentovat většinu kulturních oblastí afrického kontinentu. Sbírka byla zapůjčena Národním muzeem v Polském Štětíně. Výstavu doprovází haptická instalace a fotografie Výstava se koná pod záštitou j.e. Milana Šarapatky, velvyslance ČR v Alžírsku a Mali.
Od 15. října 2008 do 8. března 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z veznisáže výstavy)

MALOVANÉ NEBE
Lidové obrazy na skle ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně

Výstava představuje téměř po čtyřiceti letech jedinečnou sbírku maleb na skle, uloženou v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea, a podává ucelený pohled na lidové malířství na skle v jižní části Moravy.
Od 10. prosince 2008 do 1. března 2008  (tisková zpráva)  (Fotografie z vernisáže výstavy)

BOJNÁ - Raně středověké mocenské centrum mezi Nitrou a Moravou/Nové archeologické objevy
Výstava představuje nejnovější výsledky archeologického výzkumu momentálně zřejmě nejsledovanějšího hradiště z období raného středověku na území Slovenska. Pocházejí odsud unikátní pozlacené plakety s figurálními výjevy, tzv. "oranty", z výzdoby přenosného oltáře, kostelní zvon a celá řada dokladů života představitelů společenských špiček i obyčejných lidí z období těsně před vznikem Velké Moravy a z období jejího konce (přelom 8. a 9. století a začátek 10. století)
Od 31. října 2008 do 16. února 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

LÉTA ZKÁZY A NADĚJE
Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR

Výstava je dedikována 90. výročí ukončení 1. světové války, ve své době nejstrašnějšího válečného konfliktu 20. století, který zapříčinil mimo jiné bolševickou revoluci v Rusku a uspíšil rozpad habsburské monarchie. V letech 1914–1918 bylo jenom z českých zemí mobilizováno do rakouské armády na 1 200 000 mužů. Na konci války Rakousko-Uherská říše zanikla a z jejích trosek vznikla řada nástupnických států, včetně Československa. O jeho vznik se kromě politiků zasloužili i českoslovenští zahraniční vojáci-legionáři, kteří bojovali mimo jiné v Rusku, Francii a Itálii.
Od 28. května 2008 do 14. února 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

EGYPT - TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A PYRAMID
EGYPT - PROMĚNY

Dvě putovní fotografické výstavy k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu FF UK. První část výstavy představí 50 let práce českých egyptologů v zemi na Nilu, druhá část představí fotografie přírodovědce D. J. Osborna pořízené v Egyptě v 60. letech minulého století a fotografie Kamila Voděry, jednoho z fotografů Českého egyptologického ústavu (1990-1996, 2000-2006), věnované konfrontacím tradičního a současného Egypta.
Od 30. září 2008 do 13. ledna 2009  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

DRUHOTVARY
Interpretace partitur Leoše Janáčka

Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Pavel Hayek, Jiří H. Kocman, Jiří Kubový, Eduard Ovčáček, Pavel Rudolf, Václav Stratil, Dezider Tóth, Inez Tuschnerová, Jiří Valoch.
Výstava je součástí festivalu JANÁČEK BRNO 2008.
Od 14. listopadu 2008 do 22. prosince 2008  (fotografie z veznisáže výstavy)

PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA
O životě moravského dobrodruha a cestovatele po dalekém severu.
Od 17. září 2008 do 6. prosince 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

Sponzoři výstavy:

ČESKÝ ROZHLAS BRNO GENERAL STORE Kožešnictví MARTES STUDENT AGENCY

NEZNÁMÍ EVROPANÉ
Výstava fotografií rakouského fotografa Kurta Kaindla.
Od 24. září 2008 do 22. listopadu 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

MOKŘADY A VODA V KRAJINĚ
Výstava přibližuje zajímavý, světově důležitý biotop z mnoha pohledů.
Od 29. srpna 2008 do 22. listopadu 2008, foyer  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)

JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM
aneb Poznat znamená porozumět

Ojedinělý interaktivní výstavní projekt přibližuje dětem i dospělým návštěvníkům zajímavou formou svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti - jejich běžné denní povinnosti, starosti, ale i radosti. Mnozí z nich dosáhli vynikajících úspěchů v oblasti hudby, sportu, vědy atd. Vystavena je řada historických i moderních školních pomůcek, nejrůznější kompenzační pomůcky až po řadu drobností, které postiženým lidem usnadňují běžný život. Návštěvníci se dozvědí, jak účelně pomoci, pokud to postižený člověk potřebuje. Aby si ujasnili, jaké překážky způsobují postiženým lidem největší problémy, je zde připravena řada aktivit, při kterých se mohou v roli postiženého sami přesvědčit, jak složitými se mohou stát i věci zdánlivě jednoduché. Výstava vznikla ve spolupráci s řadou odborníků, specializovaných firem i samotnými handicapovanými a jejich rodinnými příslušníky.
Od 7. května 2008 do 28. října 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)


JÁ ROSTL PRO BOLEST
Mnoho tváří Rudolfa Těsnohlídka (1882–1928)

Básník, prozaik, dramatik, překladatel, všímavý reportér, brilantní soudničkář, propagátor Sokola, speleolog, tvůrce tradice vánočních stromů republiky v Československu, autor Lišky Bystroušky. Tím vším byl R. Těsnohlídek, osobnost, která výrazně poznamenala brněnský kulturní a společenský život počátku 20. století.
Od 11. června 2008 do 27. září 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

AJ TO SÚ MALÉŘI OD BOHA SAMÉHO
Lidoví malíři z rodu Hánů z Blatnice pod svatým Antonínkem.
Od 25. června do 6. září 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

SAHARA - PŘÍBĚH VELKÉ POUŠTĚ
Mezinárodní výstava mapující bohatou přírodní a kulturní mozaiku Sahary. Přírodní a kulturní dědictví bude prezentováno více jak 600 exponáty (minerály, zkameněliny, archeologické nálezy, pravěké sklaní umění, etnografický materiál, šperky, kroje...) a nebude chybět ani instalace velkého tuarežského stanu s originální výbavou.
Od 17. října 2007 do 31. srpna 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

LIDÉ TŘÍ SVĚTADÍLŮ
Fotografie Miroslava Myšky

Retrospektivní výstava představí autorovu tvorbu z let 1970-2007 a soustředí se především na jeho dokumentární fotografie z cest po třech světadílech.
I. od 9. dubna 2008 do 18. května 2008  II. od 21. května do 23. srpna 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy I.)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy II.)

KOCIÁNKA - práce dětí
Centrum tvořivé činnosti při ÚSP Kociánka vystavuje práce, které děti tvořily v průběhu celého školního roku. Představíme vám různé výtvarné techniky a keramiku.
Od 7. května 2008 do 16. srpna 2008, foyer

LEGO - HRAČKA I HOBBY 2008.
Po loňském úspěšném vystoupení ve Svitavách pokračují sběratelé a stavitelé lega sdružení kolem serveru http://www.kostky.org/brno2008.htm v prezentaci svých výtvorů v Brně. Vedle originálních setů se představí především tzv. MOCi - jakási volná tvorba - vlaky, hrady, vesmírná stanice, atd.
Od 12. března 2008 do 7. června 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

"ZUZANA V LÁZNI" A JINÉ
Výstava majolikových plastik Vladimíra Groše.
Od 6. února 2008 do 24. května 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

Spadla do jámy...Lež - máš krátké nohyVýrazná jazyková převaha Francka Bobkového nad prof. Lingvistiky

MOUCHY V KRESBÁCH FRANTIŠKA GREGORA
Dvoukřídlí - mouchy a jejich příbuzní - jsou druhově nejpočetnějším řádem hmyzu v České republice. Jejich tvarová a barevná rozmanitost je věrně zachycena v kresbách jednoho z našich nejlepších vědeckých ilustrátorů a zároveň odborníků na tuto skupinu, Dr. Františka Gregora.
Od 23. ledna 2008 do 26. dubna 2008  (tisková zpráva)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)
(pozvánka ke stažení.pdf - 1505 kB)  

SEVER A JIH…
české polární výzkumy

Globální oteplování a s tím související změny probíhající v Antarktidě jsou v současnosti nejvýraznějším procesem na Zeměkouli přinášejícím závažné přírodní i sociologické důsledky. Výstava zpřístupní popularizační formou poznatky objevené českými vědci v Arktidě. V rámci doprovodného programu k výstavě budou promítány filmy o Arktidě natočené českými dokumentaristy a proběhne přednáškový cyklus o různých aspektech života v polárních oblastech.
Od 7. listopadu 2007 do 26. dubna 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

KÓD PRO ROZMANITOST ŽIVOTŮ
Výstava je kombinací několika vzájemně se překrývajících rovin problému evoluce od nejjednodušších živých struktur až po významné aspekty kulturní rozmanitosti lidských společenstev. Je členěna na jednotlivé problémové okruhy a doplněna unikátní sbírkou fosilií vymřelých druhů fauny a flóry.
Od 7. ledna 2004  (fotografie z vernisáže výstavy 6. 1. 2004)

STROMY JAKO DOMY
Život na stromě, ve stromě a pod stromem

Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána řada hub i rostlin. Podívejte se s námi, komu poskytuje zázemí smrk v lese, jabloň na venkově, vrba u rybníka či strom v městském parku. Výstava je přizpůsobena i zrakově postižený návštěvníkům.
Od 21. listopadu 2007 do 12. dubna 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)


ZKAMENĚLINY EVROPY
Výstava mapuje nejvýznamnější paleontologické lokality na území Evropy a představí nejzajímavější vzorky fosílií z těchto lokalit uložené v depozitářích Geologicko-paleontologického oddělení MZM v Brně.
Od 15. února 2006  (více)

OKNO DO ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ
Výstava přibližuje mimořádnou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do současnosti. Představuje podstatné charakteristické vývojové trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní - divadlo kočovných marionetářů, tzv. rodinné loutkové divadlo, spolkové loutkářství se svébytným projevem umělců české moderny a nakonec tvorbu institucionálních loutkových scén.
Od 21. prosince 2007 do 22. března 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)  (katalog k výstavě)

SVETOM, MOJE, SVETOM… O slovenských drátenících
Výstava podává stručný přehled historie slovenského drátenictví od prvních písemných svědectví přes rozšíření a rozkvět koncem 19. století až do postupného zániku.
Od 12. prosince 2007 do 16. února 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

SLOVANSKÉ KLÁŠTERY NA SVATÉ HOŘE ATHOS
Fotografie Ivana Janošíka.
Od 4. prosince 2007 do 2. února 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

ZDENĚK PŘIKRYL – Plastiky, medaile, kresby
MILOSLAV STIBOR – Fotografie

Od 10. října 2007 do 19. ledna 2008  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

2007

MENDELOVO BRNO
Po Mendelových stopách v Brně s fotodokumentací a komentářem. G. J. Mendel je prezentován jako všestranně angažovaná osobnost v souvislosti s místy, kde v Brně působil.
Od 1. července 2007 do 21. prosince 2007

Biskupský dvůr - bývalé Františkovo zemské muzeum byl sídlem c.k. Moravskoslezské hospodářské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, kde Mendel pracoval jako člen výboru a odborník v několika sekcích.Pamětní deska na budově bývalé vyšší státní reálky v Brně. V popředí nositel Nobelovy ceny za rozluštění genetického kódu profesor M. W. Nirenberg s chotí, který tak dále rozvíjí Mendelovu vědeckou práci.První strana rukopisu Mendelovy přednášky o pokusech s hybridy rostlin z roku 1865.

LIDÉ A JEJICH SVĚT
Výstava fotografií Ladislava Steinhausera.
Výstava je prodloužena do 1. prosince 2007  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

DCERÁM ČESKÝM… Brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870-1920
Výstava osvětluje historii a význam spolku a představuje ukázky Vesniných sbírek textilu a keramiky.
Od 6. června 2007 do 24. listopadu 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

Sponzoři výstavy:
www.kr-jihomoravsky.cz  www.sundrive.cz  www.emko.cz

JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Jak to, že film se skládá ze spousty obrázků? A víte, kolik to dá práce, než se na filmovém plátně nebo v televizi začnou pohybovat vaše oblíbené postavičky? Výstava vám přinese spoustu zajímavostí o výrobě kreslených a loutkových pohádek. A kromě toho, jako vždycky v Dětském muzeu, vás čekají další zajímavé činnosti a ty nejmenší i pohádka.
Od 16. května 2007 do 27. října 2007  (průvodce výstavou)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

PLANKTON
Výstava fotografií RNDr. Petra Znachora, Ph.D.
Od 26. června 2007 do 13. října 2007 - foyer DP  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

KDE OBLAKA BÍLÁ PLUJÍ...
Součástí výstavy "Kde bílá oblaka plují..." je herna U 13 bobříků. Zde si jak děti, tak dospělí návštěvníci mohou formou her ověřit své znalosti, důležité pro pobyt v přírodě, vyzkoušet si vázání uzlů či přípravu táborového ohniště. Nejmladší návštěvníky určitě potěší možnost pobytu v opravdovém táborovém stanu a posílání zpráv Morseovou abecedou baterkami. Kromě řady dalších aktivit a her si zájemci vyzkouší řešení hlavolamu, který ve svých románech proslavil právě Jaroslav Foglar – ježka v kleci.
Prohlídka výstavy je možná i bez objednání. Komponovaný program pro školy ve výstavě v úterý-pátek 9-14 hodin na objednávku. Telefon 542 214 438.
Od 4. května 2007 do 6. října 2007.  (více)  (pracovní list pro děti - formát MS WORD - 22 kB)


KDE OBLAKA BÍLÁ PLUJÍ...
Výstava je věnována 100. výročí narození spisovatele a organizátora skautského hnutí Jaroslava Foglara, který dnes patří k nejvýznamějším českým autorům dětské literatury 20. století. Kromě řady originálních kreseb, táborových kronik či starých časopisů bude možné zhlédnout i filmy Jestřáb od Bobří řeky a Návraty Rychlých šípů. Součástí výstavy je herna U 13 bobříků, kterou připravilo Dětské muzeum. Výstava je připravena ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara.
Od 4. května 2007 do 6. října 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

ONA. Krása arabské ženy ze Středomoří
Tradiční a moderní role ženy v eurostředomořské společnosti.
Od 20. června do 29. září 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU
Co vše se skrývá za vaší ranní kávou, čokoládou, či nábytkem z tropického dřeva? Jak získáte jistotu, že kvůli vaší čokoládě někdo nenutil děti pracovat v nelidských podmínkách, a nebo že při nezákonné těžbě dřeva se neporušovala práva místních obyvatel?
Fotografie Pavly Začalové, Evy Fraňkové a Petry Krylové vám ukážou, jak lze férově pěstovat kakao (Dominikánská republika), kávu (Kolumbie) a banány (Kostarika). Zdeněk Hrubý navíc poodhalí tajemství tropických pralesů...
Od 12. září do 30. září 2007

HOUBY A OVOCE V MODELECH JOSEFA RULÍŠKA
Od 13. června 2007 do 22. září 2007  (více)  (doprovodný program k výstavě)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

Houbařská poradna - každé úterý 13.00–16.00 hod. při vstupu do výstavy.

Leták k výstavě ke stažení (formát PDF - 154 kB)
Katalog k výstavě (formát PDF - 1.4 MB)
Katalog k výstavě pro tisk (formát PDF - 1.4 MB)
Pracovní list pro děti, str.1 (formát PDF - 205 kB)
Pracovní list pro děti, str.2 (formát PDF - 1.4 MB)
Houby - malá kuchařka ke stažení (formát PDF - 322 kB)
Ovoce - malá kuchařka ke stažení (formát PDF - 209 kB)

ŠAMANI A ČARODĚJOVÉ
O šamanech v Severní Americe a na Sibiři, návštěvníci se mohou seznámit i s archeologickými doklady o šamanismu v našich zemích.
Od 28. února 2007 do 26. srpna 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

LUŽIČTÍ SRBOVÉ – HISTORIE, KULTURA, TRADICE
Výstava o historii a kulturních dějinách Lužických Srbů a jejich propojení s českým prostředím, doplněná o etnografické materiály z muzea v Budyšíně, historické nahrávky lidové hudby i sondu do aktuálního života lužicko-srbské menšiny.
Od 21. února 2007 do 16. srpna 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

OŽIVLÝ PŮVAB DIVADELNÍHO DOKUMENTU
Výstava připomene 50. výročí založení oddělení dějin divadla MZM. Seznámí návštěvníky s historií tohoto pracoviště, s genezí jeho sbírky a vážně i nevážně představí charakteristické divadelní dokumenty.
Od 7. února 2007 do 26. května 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

PO STOPÁCH PORTUGALSKÝCH MOŘEPLAVCŮ
Tato výstava je výsledkem fotografické eseje, v níž autor sleduje stopy kulturního odkazu, který po sobě zanechali Portugalci v dobách slavných zámořských objevů v 15.-17. století. Obrazový materiál zachycuje na 270 000 km napříč 30 různými zeměmi, scenérie, tváře a hmotné dědictví a zrcadlí onen historický okamžik kulturního křížení k němuž došlo zásluhou objevitelského a dobrodružného ducha národa mořeplavců. Vzhůru na plavbu za objevy portugalského kulturního odkazu. Autor výstavy: Michael Teague.
Od 12. dubna 2007 do 26. května 2007  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

Ve spolupráci s Východočeským muzeem Pardubice
60. LÉTA. MÓDA, DESIGN, ŽIVOTNÍ STYL.
Životní styl "sixties" v oděvu, oděvních doplňcích, nábytku, užitkovém porcelánu a skle, vybavení domácnosti.
Od 23. března 2007 do 19. května 2007  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

Výstava fotografií francouzských výtvarníků Anne–Lise Broyer a Nicolase Commenta ve spolupráci s Aliance Francaise
FADING aneb pokus o citovou topografii…
Oba autory inspiroval dopis z roku 1927, ve kterém francouzský básník Roger Vailland psal o svém záměru vydat citový plán Prahy. Zůstalo však pouze u záměru. Anne-Lise a Nicolas postupně zaznamenávali v Čechách a na Moravě místa spojená s Rogerem Vaillandem a jeho přítelem Josefem Šímou. Cesta je vedla podél břehů Úpy, Vltavy, do Prahy, Náchoda, Brna… (Fading, angl.: proces mizení a vytrácení.)
Od 21. března 2007 do 28. dubna 2007  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
Hry a hračky jsou nedílnou součástí života dítěte od útlého věku až do dospělosti. Mnohé lidi neopouští hravost po celý život. Výstava se zaměří na didaktický význam jednotlivých typů hraček a představí hračky od historických až po výběr ze současné české a zahraniční produkce. Vystaveny budou i kolekce specializovaných hraček pro děti s nejrůznějším typem postižení. Výstavou budou prolínat tématické hrací boxy, kde si děti budou moci pohrát.


Od 8. listopadu 2006 do 31. března 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

BARVY INDIE
Výstava autorských fotografií Petra Daniela.

Od 10. ledna 2007 do 24. února 2007  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

2006

SVĚT POD SKLEM - PODOBY VOSKU
Výstava souboru ceroplatik s církevnímy i světskými náměty, který doposud nebyl v ČR prezentován.
Od 13. prosince 2006 do 24. února 2007  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)
Doprovodná akce k výstavě:
UKÁZKA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KVĚTINOVÉ VAZBY
14. a 15. prosince 2006 mezi 16.00-18.00 hod.

NA STOPĚ
Výstava prací dětí žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Práce vznikly v azylových zařízeních SUZ MV ČR ve spolupráci se studenty katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Výstava je součástí projektu "Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin", který je podporován Evropským sociálním fondem.
Od 30. listopadu 2006 do 28. ledna 2007  (fotografie z vernisáže výstavy)

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH MRAMORU
Žádný obdivovatel krásných kamenů nemůže opomenout výstavu, představující mnoho podob uhličitanu vápenatého. Setkáme se s ním v podobě ulit mořských živočichů, krásných krystalů kalcitu a aragonitu, tajemného "železného květu", barevných vápenců, leštěných mramorů, krápníků i podivných konkrecí. Na příkladech budeme sledovat věčný koloběh uhlíku a vápníku v přírodě, od oceánů přes hlubiny Země až k kamenolomům na vápenec. Výklad pro skupiny je nutno předem objednat na tel. č.: 542 321 205 kl. 217, 216

Od 4. října 2006 do 20. ledna 2007  (více)  (víte, že...)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)
Sponzoři výstavy: ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, TĚŽEBNÍ UNIE, GRAFEX, SNIP&CO, MINERALS&FOSSILS, www.mineral.cz

NA HRDLE KRÁSA
Výstava představí rozsáhlý soubor náhrdelníků z perel a korálků získaných v Africe, Severní i Jižní Americe, Indii a Dálného východu obsažený v rozsáhlé německé sbírce paní Renate Hoffmannové. Cenné exponáty (na výstavě v celkové ceně 3 milónů korun) pocházejí z různých časových období - od pravěku (5000 let př.n.l.), přes středověk až po současnost. Sbírka nebyla nikdy jako celek vystavena a v ČR nebyla podobná výstava v takovém rozsahu dosud instalována. Na fotografiích a figurínách bude znázorněno jejich nošení na unikátních nálezech i staré výrobní technologie.
Od 30. června 2006 do 7. ledna 2007 (Pavilon Anthropos)

REGION WIELKOPOLSKA - CENTRUM POLSKÉHO DUDÁCTVÍ
Výstava je převzata z Muzea hudebních nástrojů v Poznani a je otevřena v rámci poznaňských dnů v Brně.
foto z výstavyfoto z výstavyfoto z výstavy
Od 15. září 2006 do 18. prosince 2006  (fotografie z vernisáže výstavy)

LEGRACE S FREUDEM. FREUDOVY KARIKATURY VLADIMIRA JIRÁNKA
Od 1. listopadu 2006 do 26. listopadu 2006

ZA HUMNY ANEB POCTA MORAVSKÉMU POLI
Ve výstavních prostorách Paláce šlechtičen představuje emocionálně laděné krajinářské fotografie brněnská fotografka Irena Armutidisová, která působí jako vedoucí Kabinetu fotografie na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.
Od 13. října 2006 do 19. listopadu 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

BOSNA 1905 NA FOTOGRAFIÍCH RUDOLFA BRUNERA-DVOŘÁKA
Návštěvník si bude moci poprvé prohlédnout zcela unikátní soubor fotografií z počátku 20. stol., od zakladatele naší reportážní fotografie (a mj. i dvorního fotografa Ferdinanda d'Este z oblasti islámské (turecké) Bosny, které zde pořizoval na cestách od roku 1904. Výstava bude doplněna autentickými trojrozměrnými předměty - nábytek, kroje, zbroj, hudební nástroje apod., pocházejících z etnografických sběrů. Výstavní sál bude i ozvučen dobovou bosenskou hudbou.
Od 30. června 2006 do 12. listopadu 2006

BRNĚNSKÁ RŮŽE
11. ročník výstavy v aranžování květin. Utkají se zde floristé z celé republiky, profesionálové a studenti středních a vysokých zahradnických škol. Téma pro tento ročník je vázaná kytice, přízdoba dárku a dekorace do vstupní haly firmy.
11. - 12. listopadu 2006 (neděle otevřeno)  (fotografie z výstavy)

TO TU JEŠTĚ NEBYLO ANEB VÍTE ČI NEVÍTE, K ČEMU CO SLOUŽILO?
Vzpomínáte si na záhadné předměty z televizního pořadu Kufr? Řada takových věcí se najde i v muzejních sbírkách. I vy si budete moci některé z nich prohlédnout, ohmatat či vyzkoušet. Že nevíte, co to je, nebo k čemu který předmět sloužil? Pomůžeme Vám v pátrání. Užijete si při tom spoustu legrace a dozvíte se, co jste dosud nevěděli.
    
Od 20. 5. 2006 do 7. 10. 2006 (Dietrichsteinský palác)  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

A TA KRÁVA MLÉKO DÁVÁ
Výstava přibližuje význam chovu hovězího dobytka na venkově, jeho využití, zpracování mléka a mléčných produktů, obchod s nimi, vznik mlékáren a mlékárenství, léčení dobytka, ohlas ve folklóru. Představuje například vyřezávané formy na máslo, ale i staré odstředivky na mléko, potřeby k výrobě tvarohu či historické nástroje zvěrolékařů.
Od 28. června 2006 do 30. září 2006, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno  (více)  (napsali o výstavě)  (fotografie z vernisáže výstavy)

FRANTIŠEK ROMAN DRAGOUN - OBRAZY
Průřez dílem význačného českého portrétisty.
Od 4. července 2006 do 16. září 2006  (fotografie z vernisáže výstavy)

POTĚŠ PÁMBŮ, PANE GRÜNBAUM!
Výstava přibližuje život a dílo brněnského rodáka Fritze Grünbauma (1880-1941), pozdějšího vídeňského kabaretiéra, herce, tanečníka, režiséra a spisovatele, který s Karlem Farkasem ve 20. a 30. letech 20. století vytvořil dvojici komentující dění ve společnosti, nikoliv nepodobnou našim V+W. Výstava je součástí akce Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze.
  
Od 22. března 2006 do 9. září 2006  (více)  (životopis)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

SVÁTOSTKA – UPOMÍNKA A TALISMAN
Svátostky jsou malé medaile s náboženskými motivy, které byly raženy jako upomínka na svatou pouť a také jako ochranný talisman. Na výstavě budou prezentovány exponáty související s územím Moravy a nejvýznamnějšími moravskými poutními místy.
Od 19. dubna 2006 do 2. září 2006, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÝCH PACIENTŮ KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE V BRNĚ
Výstava je prodejní a její výtěžek bude použit na ozdravné pobyty pro děti a jejich rodiny.
Od 7. června 2006 do 30. června 2006, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno  (více)  (pozvánka na vernisáž .pdf)  (fotografie z vernisáže výstavy)

POVĚŠENÉ OBRAZY VLASTY TŘEŠŇÁKA
Výstava představí výtvarná díla známého exilového písničkáře.
  
Od 12. 4. 2006 do 17. 6. 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

JEHLA, PŘÍZE, POKLIČKY, HRAČKY KAŽDÉ BABIČKY
aneb Co všechno se učily a znaly ženy v nedávné minulosti

Výstava si všímá počátku ženské emancipace v českých zemích, zakládání ženských spolků a dívčích škol. Cílem výstavy je představit celou šíři znalostí a dovedností, které ženy dříve běžně ovládaly.
Od 8. 3. 2006 do 3. 6. 2006. Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)  (napsali o výstavě)

MUZEJNÍ NOC - 19. května 2006
(fotografie z muzejní noci)  (program muzejní noci)

SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ ANEB CHYTRÉ HLAVIČKY Z ČECH A MORAVY
Často ani nevíme, že v našich zemích se zrodila řada objevů a vynálezů, z nichž mnohé posunuly lidstvo o kousek dál v nejrůznějších oborech - astronomii, fyzice či technice, ale i lékařství, pedagogice či historii a dalších. Někteří jejich autoři se stali slavnými, mnozí však předběhli dobu natolik, že jejich vynálezy nenašly uplatnění a upadly v zapomenutí, aby pak mnohem později byly objeveny či vynalezeny znovu někým úplně jiným. Seznamte se s námi alespoň s některými z nich a vyzkoušejte si sami, jak fungují! A víte vůbec, jaký je rozdíl mezi objevem a vynálezem?
  
Od 7. 12. 2005 do 22. 4. 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

FRANTIŠEK ŘEHOŘEK - OBRAZY Z BOSKOVICKA
Výstava obrazů akad. malíře Františka Řehořka (1890-1982) v Mramorových sálech Moravského zemského muzea přibližuje poprvé v Brně výběr z díla výtvarníka, který většinu života prožil na Kořenci obci na Boskovicku. Odtud čerpal své náměty, které pojímal v realistickém vidění, ať to byly krajinné záběry, život lidí (ženy v místních krojích), květiny. Svěží barvy, klid a spokojenost, živost a stálost ve svém přístupu k tvorbě charakterizují dílo malířovo.
Od 18. 1. 2006 do 1. 4. 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

ZDENĚK BURIAN - MISTR PALETY NEZNÁMÝCH SVĚTŮ
Interaktivní dílna, která je součástí výstavy ZDENĚK BURIAN, je využita jako herna pro děti k individuálnímu sestavování velkých stavebnic tří pravěkých zvířat. Součástí je i kreslírna pro děti a školní tabule s reprodukcemi vědeckých rekonstrukcí Z. Buriana.
  
Od 26. 10. 2005 do 31. 3. 2006. Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno  (test k výstavě)

ZDENĚK BURIAN - MISTR PALETY NEZNÁMÝCH SVĚTŮ
Výstava je poctou ke 100. výročí narození nejznámějšího ilustrátora dobrodružné literatury a mistra paleonologických obrazových rekonstrukcí. Díky malířově obrazotvornosti nahlédneme do příběhů našich románových hrdinů a podob dávno zavátého života a světa. Součástí výstavy je interaktivní dílna Dětského muzea, která je určena jak pro školní výpravy, tak pro jednotlivé zájemce. Rezervace pro školy (program s výkladem) na tel.: 542 214 438, 542 321 205/271, 274.
  
Od 26. 10. 2005 do 31. 3. 2006 (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

JIŘÍ HLUŠIČKA - FOTOGRAFIE Z LET 1994/2004
Okruh fotografova zájmu zahrnuje jak výjevy z domácího prostředí, tak i ze zemí starověkých mýtů popřípadě světových metropolí.
Od 1. 2. 2006 do 25. 3. 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

MEZINÁRODNÍ EXPEDICE V SAKKÁŘE - EGYPT
Výstava fotografií RNDr. Ladislavy Horáčkové, Ph.D. Výstava nabízí zajímavý pohled antropologa na výzkumnou činnost v jedné z nejstarších egyptských nekropolí.
Od 8. 2. 2006 do 31. 3. 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

HISTORICKÉ BRNO NA PŘELOMU TISÍCILETÍ
Výstava kreseb brněnského malíře Oldřicha Rejnuše.
Dne 21. 2. 2006 navštívil primátor města Brna PhDr. Richard Svoboda výstavu kreseb. Vzácnou návštěvu doprovodil autor a dále ředitel MZM PhDr. Petr Šuleř.
Od 30. 11. 2005 do 25. 2. 2006  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

SLEZSKÉ BETLÉMY
Výstava betlémů ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě představuje soubor volně stavěných jesliček, skříňkových betlémů i volně stavěných figurek z oblasti českého Slezska a severní Moravy a to od počátku 19. století do současnosti. Jedná se o první prezentaci betlémů z této oblasti v Brně.
  
Od 16. 12. 2005 do 18. 2. 2006 (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

Z HLUBIN MINERALOGICKÉHO DEPOZITÁŘE
Výstava minerálů Moravy a Slezka, které v přepočtu nálezů pěkných minerálů na km2 náležejí k nejbohatším mineralogickým pokladnicím Evropy.
Od 1. 4. 2005 do 4. 2. 2006

SVATÁ HORA ATHOS
Fotografie Ivana Jánošíka ze Svaté hory Athos v Řecku.
Od 9. 11. 2005 do 31. 1. 2006  (fotografie z vernisáže výstavy)

2005

KAREL ZEMAN - MEDAILÉR A GRAFIK
Průřez autorovou dosavadní tvorbou dospěje až k nejnovějším realizacím na "napoleonské téma", které je v popředí jeho zájmu. Významnou část expozice tvoří také medaile zaměřené na moravské dějiny a osobnosti.
  
Od 21. 9. 2005 do 31. 12. 2005 (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

kniha o páté ROSTISLAV POSPÍŠIL - VÝSTAVA
Ve čtyřech přízemních místnostech Paláce šlechtičen bude Rostislav Pospíšil vystavovat své práce z poslední doby - malbu, grafiku, užitou grafiku a objekty. Součástí výstavy budou i dva koncerty v prostorách kaple.
Od 12. 10. 2005 do 19. 11. 2005

TAJEMNÝ JEDNOROŽEC
Hravá výzkumná dílna, která je součástí výstavy Tajemný jednorožec. Zvídaví návštěvníci, děti i dospělí, zde mohou zkusit rozpoznat pravou zkamenělinu od podvrhu, seřadit živočichy podle stáří na geologické časové ose či poskládat kostru jednorožce. Která zvířata a jejich pozůstatky stála u zrodu představ o bájných bytostech jim napoví živé exponáty v teráriích i plošné překlápěcí loutky, návštěvníci si mohou několika výtvarnými technikami namalovat zkameněliny nebo bájné bytosti podle inspirace z výstavy či vlastních představ. Mimo dalších překvapení a her zde mají děti k dispozici i netradiční loutkovou scénu.
  
Od 18. 5. 2005 do 5. 11. 2005 (Dětské muzeum)

TAJEMNÝ JEDNOROŽEC - zkameněliny v legendách a mýtech
Historické prameny ukazují, jak významnou úlohu sehrály zkameněliny v mytologii, filozofii, náboženství, umění i vědě a kolik významných osobností se jimi zabývalo (např. Aristoteles, Leonardo da Vinci, Voltaire, Darwin a další). Tyto nálezy byly vysvětlovány způsoby, které odpovídaly tehdejšímu filozofickému chápání světa. Prostřednictvím autentických exponátů je výstava představí jako hříčky přírody, rituální předměty a medikamenty, svědky biblické potopy, ostatky obrů, draků či jednorožců, ba dokonce i svatých. Podklady k výstavě jsou shromážděny z celé Evropy. Mnohé nálezy se projevily i v lidové slovesnosti a staly se zdrojem nejrůznějších pověstí. Jako nejzajímavější exponáty zazáří strašidelný bazilišek z kabinetu kuriozit Strahovského kláštera, roh jednorožce z Přírodovědného muzea v Karlsruhe a ostatky obrů z Košického dómu. Výstava je pořádána pod záštitou Ministerstva kultury. Součástí výstavy bude hravá výzkumná dílna, kterou pro zvídavé návštěvníky připravilo Dětské muzeum.
  
Od 18. 5. 2005 do 5. 11. 2005 (Dietrichsteinský palác)  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

UČENÍ–MUČENÍ... aneb Pradědeček po škole II.
Vycházka do historie školního vybavení, vyučovacích pomůcek, učebnic…. Představíme Vám školní třídu z dob Rakouska-Uherska, I. republiky a 50. let 20. století. Dozvíte se řadu zajímavostí o tom, jak se v různých dobách učilo a podíváte se, z jakého slabikáře se učil číst třeba i váš pradědeček.
  
Od 16. 2. 2005 do 29. 10. 2005 (Dětské muzeum)  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

JOSEF WEISER - GRAFIKA
Výstava přibližuje průřez grafickým dílem malíře Josefa Weisera (1914-1993) - Ex libris, krajiny, květiny, ženy, historické a známe osobnosti.
Od 28. 6. 2005 - 15. 10. 2005  (více)

PRÁVO NA KRAJINU
Projekt je koncipován do tří rovnocenných bloků. V prvním se představí čtyři velká jména současné české fotografie: Dagmar Hochová, Karel Cudlín, Tono Stano, Jindřich Štreit a krajina jejich objektivem. Druhý bude autorské čtení s názvem "Krajina poezie", kdy se v době od 1. 7. do 31. 7. v kapli Etn. ústavu vystřídá 31 českých, moravských a slezských básníků. Do třetího bloku jsou zahrnuty panelové diskuse z oboru ekologie, urbanismu, sociologie, tradiční kultury. Projekt vznikl ve spolupráci s nadací Veronica, Etnografickým ústavem MZM a Domem umění města Brna.
Od 7. 6. 2005 do 17. 9. 2005 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

BRNĚNSKÉ JARO 1945
Výstava historického oddělení MZM připomíná 60. výročí bratislavsko-brněnské operace, která v závěrečném období 2. světové války vedla k osvobození města Brna vojsky 2. ukrajinského frontu maršála SSSR R. J. Malinovského. Jsou zde prezentovány desítky dobových předmětů, historických fotografií, letáků, vyhlášek, map, zbraní, uniforem a výstrojních součástek všech armád, bojujících v dubnu 1945 u Brna.
  
Od 27. 4. 2005 do 3. 9. 2005 (Biskupský dvůr)  (více)  (fotografie z vernisáže výstavy)

NÁRODNÍ PARKY SEVERNÍ AMERIKY
Barevné fotografie ing. Jiřího Lazebníčka 13 přírodních parků západní části USA.
Od 11. 3. 2003 - červenec 2005 (Hviezdoslavova 29a, Brno-Slatina)

8. ČERVEN - SVĚTOVÝ DEN OCEÁNŮ
Výstava představuje aktivity hlavních světových výzkumných a výukových center, která se zabývají vzděláváním veřejnosti a osvětovou činností směřující k poznání a ochraně mořského života: mořské akvárium Oceanario v portugalském Lisabonu, bretaňské centrum Nausicaa a kalifornské Monterey Bay Aquarium, zabývající se programem "Jezte ryby citlivě" - tedy s takovým výběrem, aby nebyla dále poškozována dnes již vážně narušená rovnováha života v oceánech. Krásu světových moří představují fotografie brněnských cestovatelů a fotografů ing. M. Brunnera a ing. J. Kolbaby.
Od 8. 6. 2005 - 18. 6. 2005 (Dietrichsteinský palác)  (fotografie z vernisáže výstavy)

MUZEJNÍ NOC
20. 5. 2005  (program)  (fotogalerie z muzejní noci)

KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ...
Výstava prezentuje svatební oděv a svatební fotografie ze sbírek etnografického ústavu MZM 1880-1970.
Od 16. 3. 2005 do 21. 5. 2005 (Palác šlechtičen)  (více)  (doprovodné programy)  (fotografie z vernisáže)

VODA - UČME SE JÍ ROZUMĚT
UNDERSTANDING WATER

O vodě, jak ji neznáme.
Od 2. 3. 2005 do 9. 5. 2005 (Dietrichsteinský palác)  (více)  (fotografie z vernisáže)

TOULKY ZA FOLKÓREM - akvarely Růženy Krčmařové
Autorská výstava výtvarnice, která se zabývá folklórní tématikou.
Od 23. 3. 2005 do 7. 5. 2005 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z vernisáže)

SRBSKÁ CÍRKEVNÍ GRAFIKA
Výstava představuje kolekci srbských církevních grafik ze 18.-19. století, z nichž část pochází z kláštera Chilandar ze svaté hory Athos v Řecku. Majitelem souboru je muzeum srbské pravoslavné církve v Bělehradě.
Od 3. 3. 2005 do 16. 4. 2005 (Dietrichsteinský palác)

HISTORICKÝ NÁBYTEK Z LIDOVÉHO PROSTŘEDÍ
na mezinárodní výstavě MOBITEX na brněnském výstavišti (16. 3. -20. 3. 2005)

V areálu pavilonu A představil Etnografický ústav Moravského zemského muzea výběr zajímavých exponátů ze své rozsáhlé sbírky nábytku (téměř 600 kusů), která vznikala už koncem 19. století a je průběžně doplňována o nové artefakty. Výstava vznikla ve spolupráci pracovníků Brněnských veletrhů a výstav a Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
(fotografie z výstavy)

BÝT ČTENÁŘEM V MĚSTĚ BRNĚ...
Projděme se společně naším městem v době první Československé republiky, a to z hlediska milovníků a tvůrců psaného slova. Nejprve se zastavíme v redakci a nahlédneme do tiskárny, poté oceníme práci na zřízení městské knihovny. V dalším oddílu zjistíme, nakolik brněnští spisovatelé spolupracovali s rozhlasem a naše cesta se završí v knihkupectví, kde se setkáme s členy místních literárních sdružení a ukázkami jejich díla. V kavárně nám k četbě novin a časopisů tehdy v Brně vycházejících bude hrát dobová hudba.
  
Od 5. 11. 2004 do 16. 4. 2005 (Dietrichsteinský palác) (více) (fotografie z vernisáže)

ROZUMÍME ZVÍŘATŮM?
To, že zvířata spolu komunikují, všichni víme. Ale jak? Jak se poznají jedinci stejného druhu? Přoč žijí některá zvířata ve skupinách? Dokážeme poznat, kdy je zvíře jenom zvědavé a kdy nám naopak od něj hrozí nebezpečí? Připravená výstava odpoví na tyto, ale i řadu dalších otázek. Sami si můžete mnohé ověřit pozorováním chování vystavených živých zvířat a hmyzu. Pro nevidomé budou připraveny speciální preparáty a nahrávky hlasů zvířat. Dozvíte se také, co máme my, lidé, se zvířaty společného, proč je nám někdo příjemný a jiný ne, nebo podle čeho dokáže zkušený pozorovatel poznat, co si doopravdy myslíme.
  
Od 3. 12. 2004 do 2. 4. 2005 (Dětské muzeum) (více)  (fotografie z vernisáže)

ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
Erich Wolfgang Korngold
Zázračné dítě a vynikající skladatel Erich Wolfgang Korngold patří k významné skupině moravských Němců, kteří až do druhé světové války hráli velmi důležitou roli v kulturním životě celé naší společnosti. Narodil se roku 1897 v rodině významného hudebního kritika, publicisty a brněnského měšťana Juliuse Korngolda. Ještě jako malý chlapec odchází sice Erich Wolfgang s otcem do Vídně, jeho rodištěm a místem, kde získává první kontakty se světem však zůstává Brno. Ve Vídni se Korngold propracovává na přední pozice mezi světovými skladateli. Snad největší popularity však Korngold dosahuje až ve svém posledním působišti v americkém Hollywoodu. Tam odchází roku 1934, aby se stal jednou z přelomových osobností filmové hudby. Za dvě filmové partitury dokonce získává dodnes vysoce uznávanou - Oscara. Ačkoliv původně odjel do Spojených států, aby zde spolupracoval pouze na jednom filmu, z důvodů zhoršující se situace v Evropě zde nakonec zůstává až do své smrti v roce 1957.
  
Od 7. 12. 2004 do 2. 4. 2005 (Biskupský dvůr)  (fotografie ze slavnostního zahájení)

MINERÁLY EVROPSKÝCH ZEMÍ
Menší výstava v předsálí expozice Svět nerostů představí význačné ukázky nerostů z geneticky rozličných výskytů v Evropě.
Od 30. 3. 2004 do ledna 2005 (Dietrichsteinský palác) (více)

DÍLA DOVEDNOSTI
Výstava "děl dovednosti" - skládanek v lahvích - je součástí cyklu prezentace okrajových oborů zlidovělého umění, které zatím nebyly v ucelenější podobě veřejnosti představeny a které se vyznačují většinou náboženským obsahem (např. voskové plastiky pod skleněným poklopem, klášterní práce). Skládanky v lahvích, zhotovované od konce 18. století až do 20. věku, dokumentují dovednost a trpělivost svých tvůrců. Pomocí jehel, pinzety, kleští, drátu a provázku sestavovali jejich autoři uvnitř lahví montáže drobných dřevořezeb a dalších prvků z jiných materiálů (papíru, textilu, kovu apod.). Nejčastěji představují scénu Ukřižování Krista či Narození Páně, ale objevují se světské náměty ze života horníků nebo pastýřů. V případě těchto předmětů se jednalo o práci na památku pro okruh blízkých nebo na zakázku pro zájemce (například tímto způsobem si přivydělávali na Příbramsku horníci, kteří už nemohli ze zdravotních důvodů vykonávat svou práci).
Od 15. 12. 2004 do 26. 2. 2005 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z vernisáže)

JIŘÍ NETÍK – DŘEVĚNÉ SOCHY
Výstava Jiřího Netíka provede diváky 25 lety sochařovy tvorby ve dřevě, bronzu a skle. Společně s ním vystavuje jeho žena Martina, stále více se profilující osobnost českého řezbářství.
Od 19. 1. 2005 do 26. 2. 2005 (Palác šlechtičen)  (fotografie z vernisáže a výstavy)  (web stránky autora)

STARÉ STEZKY A CO S NIMI SOUVISÍ
Výstava seznámí s historií obchodních stezek od pravěku přes starověk a středověk až po jejich zánik vlivem rozšiřující se sítě císařských silnic a železnic v novověku. Seznámí s vlivem krajiny na trasy stezek a naopak, vlivem stezek na život a krajinu kolem nich, na vznik a rozvoj tržních osad a měst.
Od 16. 11. 2004 - únor 2005 (Dietrichsteinský palác)

STARÉ CESTY
Výstava brněnského výtvarníka Pavla Čecha představuje obrazy inspirované malířovými cestami do krajin jeho fantazie, dětství, snů a příběhů z knih, stejně jako cestami do míst skutečných - do přírody nebo do tajemných zákoutí starých městských čtvrtí.
    
Od 10. 11. 2004 do 12. 2. 2005 (Dietrichsteinský palác) (více) (zahajovací řeč Mirka Dušína) (fotografie z vernisáže)

TŘI SEVERY Život a kultura v Laponsku
Pod tímto názvem se skrývá kolekce více něž šedesáti snímků pěti finských fotografů o životě a kultuře severského národa Laponců, která je doplněna o soubor předmětů každodenního života (oděv, nože, atd.). Pro objednané školní skupiny připravil kolektiv Dětského muzea tvůrčí dílnu, kde je pro děti připravena řada aktivit.
  
Od 8. 10. 2004 do 9. 1. 2005 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z vernisáže)  (programy Dětského muzea pro školy)


2004

ČERNÉ ŘEMESLO ANEB NENÍ MUŽE NAD KOVÁŘE
Výstava seznamuje návštěvníky se životem a prací kovářů, zejména v 19. a 20. století. Ukázky výrobků, nářadí a technologií doplňují práce současných uměleckých kovářů a předvádění kovářské výroby.
  
Od 22. 9. 2004 do 30. 12. 2004 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z vernisáže)

V JANTARU ZAKLETO
Sochař a brusič jantaru Otto Potsch, který vlastní sbírku surového a přírodního jantaru, z této sbírky vybral ty nejkrásnější exempláře a za pomoci profesionálních a velice specializovaných fotografických přístrojů je začal "zviditelňovat". Tisíckrát zvětšeny - až na velikost jednoho metru - se stávají tyto přeludy z pravěku dějin naší Země výstavními exponáty.
  
Od 20. 10. 2004 do 20. 11. 2004 (Biskupský dvůr)  (více)  (fotografie z vernisáže)

SLAVNOSTI V NÁS
Fotografie J. Pulicara. Jaroslav Pulicar fotografuje při svých cestách všude, kam ho nohy přinesou, ale nejčastěji jsou to slavnosti v tom nejširším slova smyslu - hody a fašanky, folklorní festivaly, církevní poutě.
Od 7. 9. 2004 do 13. 11. 2004 (Palác šlechtičen)

KDE VČERA ANI ZÍTRA NEBYLO
aneb putování za posledními lovci a sběrači

     Výstava je věnována posledním kulturám lovců a sběračů, které se téměř do současnosti zachovaly na naší Zemi. Tito lidé neznali zemědělství, neuměli vyrábět keramiku a jejich nástroje byly vyrobeny jen z kamene, dřeva a kůže.
     Ve výstavě se seznámíte s přírodními národy, které si dosud uchovaly stejný styl života již po mnoho staletí - žijí tak, jak žili jejich předkové už od doby kamenné. Na rozdíl od pokročilejších zemědělských a průmyslových civilizací však uměli dokonale využívat všech zdrojů, které jim příroda nabízela.
     Máte tedy jedinečnou možnost nahlédnout do světa těchto lidí, přiblížit si způsoby lovu domorodých Australanů, Pygmejů, Křováků, Tasmánců či Eskymáků nebo Aleutů. Prohlédnete si domorodá obydlí, typické oděvy pro jednotlivé oblasti ale i ozdoby či hudební nástroje.
     A jak je již v Dětském muzeu zvykem, většina exponátů přímo vybízí k osahání a vyzkoušení. Mimo to jsou ke každé části připraveny různé aktivity: počítačový program - lov bumerangem, malování na dřevo, zkoušení sněžnic, lov ryb v jezírku a mnohé další.
  

Od 14. května 2004 do 30. října 2004 (Dietrichsteinský palác) (více) (fotografie z vernisáže)

BAREVNÝ SVĚT NEROSTŮ
Výstava představí grafické listy prof. Fuksy a minerály ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení MZM.
Od 25. 6. 2004 do 9. 10. 2004 (Biskupský dvůr)  (fotografie z vernisáže)

DOBRÁ TREFA
Z historie střeleckých spolků na Moravě a ve Slezsku
Jednou ze zajímavých společenských aktivit, se kterými se setkáváme od středověku po novověk, byly střelecké spolky a společnosti. Původně sloužily jako domobrana, později se přeměnily na zájmové organizace měšťanského stavu. Jen v 19. století jich působilo na Moravě asi sedmdesát. Budou vystaveny nejen zajímavé archivní dokumenty, vyznamenání, uniformy, spolkové prapory a střelné zbraně, ale zejména bohatá kolekce ručně malovaných střeleckých terčů.
Dne 17. května 2005 byla v Pantheonu Národního muzea v Praze vyhlášena ocenění ve všech soutěžních kategoriích III. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004. V kategorii Muzejní výstava roku 2004 získala výstava 3. místo (celkem bylo přihlášeno 27 výstav).
  
Od 21. 4. 2004 do 2. 10. 2004 (Dietrichsteinský palác)  (více)  (fotografie z vernisáže)  (výtvarná soutěž k výstavě)  (video z výstavy)

JESKYNNÍ SVĚTY
Výstava fotografií Ferdinanda Altmanna a jílových objektů Ireny Ráček v rámci konání přeshraničního Festivalu Weinvertel.
V souvislosti s výstavou se 10. září v 16. hodin koná v jeskyni Kůlna v Moravském krasu, asi 50 km na sever od Brna, taneční performance brněnské skupiny "Filigrán" za hudebního doprovodu skladby "Cavae Tóna" pro hluboký mužský hlas německého skladatele Norberta Waltera Peterse.
  
10. - 18. 10. 2004 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z vernisáže)

ČIPKY, PLETENICE, FICLE, GRUNŠPIC aneb krajky v tradičním oděvu na Moravě
Výstava představí krajku jako zdobný prvek oděvů i interiérových textilií v moravské lidové kultuře.
  
16. 6. - 28. 8. 2004 (Palác šlechtičen)  (více)  (fotografie z veznisáže)

J. VLACH - PLASTIKY, PLAKETY, MEDAILE, KRESBY
  
11. 3. - 12. 6. 2004 (Biskupský dvůr)  (více)  (fotografie z vernisáže)

KDYŽ SE OZVE HOŘÍ
  
15. 1. - 26. 2. 2004 (Biskupský dvůr)  (fotografie z vernisáže)


Zpět na hlavní stránkuValid HTML 4.01 Transitional