Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA ETHNOGRAPHICA 39/2005

OBSAH - INHALT - CONTENTS


Alena Kalinová: Nejstarší doklady lidové fajánse z Moravy
DIE ÄLTESTEN BELEGE DER VOLKSTÜMLICHEN FAYENCE AUS MÄHREN  (abstract)

............................3

Alena Křížová: Ozdoba, okrasa, šperk. (Několik poznámek k terminologii a k obsahu pojmů)
VERZIERUNG, VERSCHÖNERUNG, SCHMUCK. (EINIGE BEMERKUNGEN ZUR TERMINOLOGIE UND ZUM INHALT DER BEGRIFFE)  (abstract)

..........................17

Eva Večerková: Jarní obchůzky se smrtkou na Moravě. Příspěvek ke studiu obřadních artefaktů
Anmerkungen zum Todaustragen in Mähren. EIN BEITRAG ZUM STUDIUM VON ZEREMONIENARTEFAKTEN  (abstract)

...........................27

Blanka Petráková: Poznámky ke genezi dívčího věnce v tradiční lidové kultuře.
BEMERKUNGEN ZUR GENESE DER MÄDCHENKRÄNZCHENS IN DER TRADITIONELLEN VOLKSKULTUR AUF DEM BEISPIEL DER REKONSTRUKTION DER BRAUTKOPFTRACHT IN DER REGION VON LUHAČOVICKÉ ZÁLESÍ UND IN ZLÍN.  (abstract)

...........................57

Karel Altmann: Štamgastenské sklenice a poháry
STAMMGASTGLÄSER UND -BECHER  (abstract)

...........................71

Jarmila Pechová: Zdobné vozové kování ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
VERZIERTER WAGENBESCHLAG AUS DEN SAMMLUINGEN DES ETHNOGRAPHISCHEN INSTITUTS DES MÄHRISCHEN LANDESMUSEUMS  (abstract)

...........................85

Dana Nováková: Betlémy ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě
WEIHNACHTSKRIPPEN IN DEN SAMMLUNGEN DES MUSEUMS DER BÖHMISCH-MÄHRISCHEN HÖHEN IN JIHLAVA  (abstract)

...........................97

Ludmila Tarcalová: Hodové právo na Uherskohradišťsku
KIRCHWEIHRECHT IN DER GEGEND VON UHERSKÉ HRADIŠTĚ. EIN BEITRAG ZUM STUDIUM DER RECHTSARTEFAKTE  (abstract)

..........................117

Mária Felberová: Multikultúrne prostredie a jeho vplyv na l'udovú kultúru v regióne stredného Spiša. (Na príklade svadobného zvykoslovia)
MULTIKULTURELLES MILIEU UND SEIN EINFLUß AUF DIE VOLKSKULTUR IN DER REGION DER MITTELEREN ZIPS (AUF DEM BEISPIEL DES HOCHZEITSBRAUCHTUMS)  (abstract)

...........................129

Jitka Matuszková: Zaplétání vlasů na Podluží
HAARTRACHT IN DER REGION VON PODLUŽÍ  (abstract)

..........................137Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional