Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA ETHNOGRAPHICA 41/2007

OBSAH - INHALT - CONTENTS


IRENA ŠTĚPÁNOVÁ: Feministické reflexe Arne Nováka
Feministische reflexionen Arne Nováks  (abstract)

............................3

HELENA BERÁNKOVÁ: „Vznikla ve mně ta myšlénka... “ –
Amálie Kožmínová (11. 7. 1876–24. 4. 1951)
„Ich kam auf den Gedanken …“ – Amálie Kožmínová (11. 7. 1876–24. 4. 1951)  (abstract)

...........................13

KAREL ALTMAN: K problematice ženské obsluhy v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
Zur Problematik weiblicher Bedienung in tschechischen Ländern im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert  (abstract)

...........................25

JARMILA PECHOVÁ: Brněnští kloboučníci a modistky
Brünner Hutmacher und Modistinnen

...........................45

ALENA KALINOVÁ: K sociální úloze brněnských ženských spolků (Vesna a Moravská ústřední útulna ženská)
Zur Gesellschaftsrolle der Brünner Frauenvereine (Vesna und Zentrales Mährisches Frauenheim)  (abstract)

...........................69

LENKA NOVÁKOVÁ: Eliška Machová ve vzpomínkách a dobovém tisku
Eliška Machová in Erinnerungen und in zeitgenössischer Presse  (abstract)

...........................85

JANA STRÁNÍKOVÁ: Vzdělání jako možnost sociálního vzestupu dětí z maloměstské rodiny – na příkladu rodiny Šemberů z Vysokého Mýta
Die Ausbildung als eine Möglichkeit des Aufstiegs von Kindern aus Kleinstadtfamilien – am Beispiel der Familie Šembera aus Vysoké Mýto  (abstract)

...........................99

L’UBICA CHORVÁTHOVÁ: Rola ženy v pohrebnom obrade na Slovensku v 19.–20. storočí
Women role in the traditional 19th–20th century burial ritual in Slovakia  (abstract)

..........................107

ALEXANDRA NAVRÁTILOVÁ: K reflexi genderových rolí v pozicích hlavních obřadníků tradiční lidové svatby
Zur Widerspiegelung der Geschlechtsrollen in der Position der Hauptzeremoniäre der traditionellen volkstümlichen Hochzeit  (abstract)

..........................119

EVA VEČERKOVÁ: Svatební stromy. (Příspěvek ke studiu obřadních artefaktů. IV)
Hochzeitsbaum. (Ein Beitrag zum Studium von Zeremonienartefakten. IV)  (abstract)

..........................147Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional