Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA ETHNOGRAPHICA 42/2008

OBSAH - INHALT - CONTENTS


ALENA KŘÍŽOVÁ: Propagace lidové výtvarné kultury jako součást oficiální politiky mladého československého státu
Propagation bildender Volkskultur als Bestandteil der offiziellen Politik des jungen tschechoslowakischen Staates
Promotion of the folk fine art as a part of the official politics of the young Czechoslovak state
  (abstract)

............................3

ALENA KALINOVÁ: K situaci keramické výroby na Moravě v letech 1918–1945 z etnografického hlediska
Über die Situation der Keramikproduktion in Mähren in den Jahren 1918–1945  (abstract)

...........................21

VLASTA SVOBODOVÁ: Český etnografický film v letech 1918–1945
The Czech Ethnographic Film 1914–1945  (abstract)

...........................43

BLANKA PETRÁKOVÁ: Osobnosti československé kultury a národopisu v Luhačovicích po vzniku Československa
Persönlichkeiten der tschechoslowakischen Kultur und Volkskunde in Luhačovice nach der Entstehung der Tschechoslowakei  (abstract)

...........................57

JARMILA PECHOVÁ: Ohlasy na vznik republiky v českém a německém řemeslnickém a živnostenském tisku
Anklänge der Entstehung der Republik in der Fachpresse der Handwerker und Gewerbetreibenden  (abstract)

...........................81

JAN RYCHLÍK, MAGDALENA RYCHLÍKOVÁ: Změny ve vazbách mezi Slováckem a Záhorím na slovensko-českém pomezí ve 20. století
Changes in the Relations Between Moravian Slovakia and Záhorie on the Slovak-Czech Borderland in the 20th Century  (abstract)

...........................93

ZORA VANOVIČOVÁ: Autorita symbolu. Osobnosti Československej republiky v pamäti a folklóre Slovákov: Štefánik a Masarykovci
Autorität des Symbols Persönlichkeiten der Tschechoslowakischen Republik im Gedächtnis und Folklore der Slowaken: Štefánik und die Familie Masaryk  (abstract)

...........................107

VIERA FEGLOVÁ: Obraz spoločnosti za 1. ČSR v Bratislave
Gesellschaftsbild in Bratislava zur Zeit der 1. Tschechoslowakischen Republik  (abstract)

...........................115

DANIEL LUTHER: Bratislava – československé město
Bratislava – eine tschechoslowakische Stadt  (abstract)

...........................123

PETER SALNER: Československá republika a židovská komunita
Die Tschechoslowakische Republik und die Judengemeinde  (abstract)

...........................135

EVA VEČERKOVÁ: K duchovním a společenským významům novodobého symbolu svátku: vánoční strom
Der Wiehnachstbaum: neuzeitlicher Feiertagssymbol in der Volkstradition  (abstract)

...........................143

LENKA NOVÁKOVÁ: Svéráz a jeho doklady ve sbírce textilu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
Folkloristische Kleidung und ihre Belege in den Sammlungen des Ethnographischen Instituts des Mährichen Landesmuseums  (abstract)

...........................163

KAREL ALTMAN: Nad dopisy Mořice Remeše Čeňku Zíbrtovi z dvacátých let minulého století
Die Briefe von Mořic Remeš an Čeněk Zíbrt aus den 1920er Jahren  (abstract)

...........................179

ALENA SCHAUEROVÁ: Folklor ve škole v meziválečném Československu
Folklore in Schule in der zwischenkriegszeitlichen Tschechoslowakei  (abstract)

...........................185

JIŘINA LANGHAMMEROVÁ: Pražské Národopisné muzeum na prahu evropské moderny
Das Prager Volkskundemuseum an der Schwelle der europäischen Moderne  (abstract)

...........................193Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional