Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA ETHNOGRAPHICA 43/2009

OBSAH - INHALT - CONTENTS


ALEXANDRA NAVRÁTILOVÁ: Magické praktiky lásky v kontextu lidové víry Die magisch-religiösen Liebespraktiken in der Tradition des Volksglaubens  (abstract)

............................3

KATKA NÁDASKÁ: Ľudová religiozita a mariánske zjavenia na príklade neinštitualizovaných pútnych miest (Litmanová, Dechtice, Sečovce)
Folk religiosity on the exampe of noninstitutionalised Virgin Mary’s pilgrimage place Litmanová, Dechtice, Sečovce  (abstract)

...........................21

KAREL ALTMAN: Kostel – nebo hospoda?
Kirche – oder Kneipe?  (abstract)

...........................41

MARGITA JÁGEROVÁ: K procesu presadzovania a vnímania domov smútku (márnic) vo vidieckom prostredí
The process of introduction and perception of „Mourning houses“ (mortuaries) in the rural environment  (abstract)

...........................53

HANA DVOŘÁKOVÁ: Doklady lidové religiozity v činnosti Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
Belege der Volksreligiosität in den Sammlungen des Ethnographischen Instituts des Mährischen Landesmuseums  (abstract)

...........................67

ALENA KALINOVÁ: Vyřezávané dřevěné kříže na Boskovicku
Geschnitzte Holzkreuze in der Region von Boskovice  (abstract)

...........................77

JARMILA PECHOVÁ: Religiozita v obcích bývalého vyškovského jazykového ostrůvku
Religiosität in den Gemeinden der ehemaligen Wischauer Sprachinsel  (abstract)

...........................95

HELENA BERÁNKOVÁ: Fotografická dokumentace lidové religiozity (na příkladu fotoarchivu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea)
Fotodokumentation der Volksreligiosität (auf dem Beispiel des Fotoarchivs des Ethnographischen Instituts des Mährischen Landesmuseums)  (abstract)

...........................115

EVA VEČERKOVÁ: Vánoční strom v životě dvou generací (Z výsledků anketového průzkumu 2005–2009) Der Weinachtsbaum im Leben zweier Generationen (Ergebnisse der Umfrage in den Jahren 2005–2006)  (abstract)

...........................123Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional