Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 90/2005

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Nová naleziště staropaleolitických valounových industrií na jižní Moravě, Les nouveaux sites d’industries à galets du Paléolithique inférieur en Moravie du sud Abstract

............................3

NERUDA, P.: Technologie micoquienu v jeskyni Kůlně, Micoquian technology in the Kůlna cave Abstract

...........................23

KOSTRHUN, P.: Štípaná industrie magdalénienu z jeskyně Kůlny, Chipped industry of the Magdalenian from the Kůlna cave Abstract

...........................79

VOLÁKOVÁ, S.: Štípaná industrie z jeskyně Pekárny (Mokrá) v Moravském krasu, The chipped industry from the Pekárna cave (Mokrá) in the Moravian karst Abstract

...........................129

OLIVA, M.: Výzkum pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese, Prehistoric chert extraction in the Krumlov forest, Southern Moravia Abstract

..........................161

MLÍKOVSKÝ, J.: Papoušek na raně středověké plaketě ze Starého Města, Parrot on an early medieval plaque from Staré Město Abstract

..........................185

MITÁČEK, J.: Převorství Havla z Lemberka (1337–1366), The Priory of Havel from Lemberk (1337–1366) Abstract

..........................197

BLECHA, J.: Význam typologie postav a jejich podoby v kontinuitě vývoje českého loutkového divadla, The Meaning of Character typology and Character forms within the evolutionary Continuity of Czech Puppet Theatre Abstract

..........................219

Zprávy - News - Berichte

K výstavě Staré stezky a co s nimi souvisí (R. Květ)

..........................227

Brněnské jaro 1945 v Moravském zemském muzeu (J. Břečka)

..........................227

Personalia

K pětaosmdesátinám Karla Valocha (M. Oliva)

..........................229



Zpět na hlavní stránku



Poslední změna: