Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 91/2006

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Středopaleolitické industrie v oblasti Krumlovského lesa na Jižní Moravě
Mittelpaläolithische Industrien im Raume des Kromauer Waldes in Südmähren Abstract

............................3

OLIVA, M.: Levalloiská technika ve středním paleolitu Moravy
La Technique Levallois au Paléolithique moyen de la Moravie Abstract

...........................29

NERUDA, P. – NERUDOVÁ, Z.: Výzkumy stratifikovaných paleolitických stanic u Dolních Kounic a Pravlova v roce 2005
Archaeological exvation of the Palaeolithic Stations in Dolní Kounice and Pravlov area in 2005 Abstract

...........................51

NERUDOVÁ, Z.: Časně mladopaleolitické industrie z Bílé Hory (Brno-Židenice) a Podstránské (Brno-Slatina). Poznámky k postavení bohunicienu v brněnské kotlině.
Early upper Palaeolithic Industries from Bílá Hora (Brno-Židenice) and Podstránská (Brno-Slatina) Abstract

...........................65

KUČA, M. – KOVÁŘ, M. – NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, M. – PŘICHYSTAL, A.: Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
Die Lengyel-Besiedlung des Burg-Felsenvorsprungs in Lelekovice, Bez. Brno-Land Abstract

..........................89

GALUŠKA, L.: Rakve a v nich pohřbení lidé doby velkomoravské na podkladě nálezů ze Starého Města a Uherského Hradiště
Coffins and people from the Great Moravian period buried in them according to the finds from Staré Město and Uherské Hradiště Abstract

..........................99

MĚCHUROVÁ, Z.: Starobylé středověké ostruhy z Krumlovského lesa (Mor. Krumlov, okr. Znojmo)
Altherkömmliche mittelalteriche Sporen aus dem Kromauer Wald Abstract

..........................129

MITÁČEK, J.: Čeští johanité v předvečer husitských válek
The Czech Hospitallers in the Eve of Hussite Wars Abstract

..........................139

ŠOPÁK, P.: Opavská léta Karla Černohorského
Die Troppauer Jahre Karel Černohorskýs Abstract

..........................155

ZPRÁVY - NEWS - BERICHTE

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea jubilující (J. Blecha)

..........................167

Výstava Františka Řehořka (R. Květ)

..........................169

Výstava „Sigismundus-rex et imperator“ v Budapešti (Z. Měchurová)

..........................169

Výstava o Keltech v Belgii (M. Lička)

..........................170

PERSONALIA

Vzpomínka na prof. PhDr. Vladimíra Nekudu, DrSc. (L. Belcredi – Z. Měchurová)

..........................173

Jubileum Jiřího Sehnala (S. Šindlářová)

..........................174

RECENZE – REWIEWS – BESPRECHUNGEN

Miloš Čižmář: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (M. Salaš)

..........................177

Ludvík Belcredi, Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005 (Z. Měchurová)

..........................181

Andrzej Buko: Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje (I. Vlkolinská)

..........................184Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: