Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 92/2007

Obsah - Inhalt - Contents


OLIVA, M.: Paleolitická stanice Vedrovice X v exploatační oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo)
Paläolithische Fundstelle Vedrovice X in Exploitationsraum Krumlovský les (Bz. Znojmo) Abstract

............................3

ZELINKOVÁ, M.: Industrie z tvrdých živočišných materiálů ze sídliště Dolní Věstonice I
Bone and antler industry from Dolní Věstonice I Abstract

...........................9

VALOCH, K: Kostěnki na Donu, mimořádný doklad stability osídlení v mladém paleolitu.
Kostenki on Don, an extraordinary proof of the Upper Palaeolithic settlement stability Abstract

...........................53

VALOCH, K: Průzkum v Mladči v r. 1981
Mladeč Research in 1981 Abstract

...........................71

NERUDA, P. – NERUDOVÁ, Z. – VALOCH, K.: Zpráva o revizním výzkumu jeskyně Puklinové v údolí Říčky, (Moravský kras)
The report of the revision excavation of Puklinová Cave (Říčka valley, Moravian karst) Abstract

..........................79

KASPROWSKA, K. – CYREK, K – SUDOŁ, M. – OSIPOWICZ, G.: The report of interdisciplinary excavation survey in Puklinová Cave in 2005 (Moravian karst)
Zpráva o interdisciplinárním výzkumu Puklinové jeskyně v roce 2005 (Moravský kras) Abstract

..........................103

KOZŁOWSKI, T.: Human remains in the Puklinová Cave (Moravia, Czech republic). Morphological analysis
Lidské pozůstatky z Puklinové jeskyně (Morava, Česká rep.). Morfologická analýza Abstract

..........................109

NEKUDA, R.: Stavební vývoj špýcharů ve Mstěnicích.
Construction development of granaries in Mstěnice Abstract

..........................117

MĚCHUROVÁ, Z.: K figurálním motivům na renesančních kamnových kachlích
Zu den Figuralmotiven auf den Ofenkacheln der Rennaissance Abstract

..........................129

BLECHA, J.: Václav Kopecký – marný buditel loutkářské tradice
Václav Kopecký – a fruitless awakener of puppeteers‘ tradition Abstract

..........................149

KRAFLOVÁ, H.: Brňan volbou: novinář a spisovatel Karel Tauš (1897–1984). Příspěvek k obrazu brněnské žurnalistiky 20.–40. let 20. století
A Citizen of Brno by Choice: Journalist and Writer Karel Tauš(1897–1984). Contribution to the Depiction of Journalism in Brno in the 1920s–1940s Abstract

..........................163

DOKUMENTY – DOCUMENTS – DOKUMENTE

BŘEČKA, J.: Emil Souček – voják z portrétu Zdeňka Buriana

..........................195

ZPRÁVY - NEWS - BERICHTE

Rekonstrukce Pavilonu Anthropos (P. Kostrhun)

..........................199

Výstavní akce Pavilonu Anthropos v roce 2006 (P. Kostrhun)

..........................205

RECENZE – REWIEWS – BESPRECHUNGEN

K. SKLENÁŘ: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů (M. Oliva)

..........................207Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: