Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 93/2008

Obsah - Inhalt - Contents


OLIVA, M.: Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les L’occupation paléolithique de la zone d’exploitation lithique de Krumlovský les Abstract

............................3

NERUDOVÁ, Z.: Moravský Krumlov IV. Rekonstrukce sídelního areálu
Moravský Krumlov IV. A reconstruction of a settlement area Abstract

............................39

MLEJNEK, O.: Nové sběry paleolitické štípané industrie ze střední Moravy
New collections of Paleolithic artifacts from Central Moravia Abstract

............................51

WOLF, S.: Eine neue Venusstatuette vom mittel-jungpaläolithischen Fundplatz Dolní Věstonice (Mähren)?
Další soška venuše z pavlovienského naleziště u Dolních Věstonic? Abstract

............................69

VALOCH, K.: Poznámky k problematickým uměleckým předmětům z Dolních Věstonic Bemerkungen zu den problematischen Kunstgegenständen von Dolní Věstonice Abstract

............................99

GALUŠKA , L.: K otázce raně středověkého opevnění Ostrova sv. Jiří velkomoravské staroměstsko-uherskohradištské mocenské aglomerace
To the question of the early medieval fortification of the St. George’ river island, the Great Moravian Staré město - Uherské Hradiště powerful agglomeration Abstract

............................115

MĚCHUROVÁ, Z.: Neobvyklý keramický tvar z Velkých Němčic na Břeclavsku a jeho interpretace
Ein ungewöhnliches Keramikgefäss aus Velké Němčice (Region von Břeclav) und seine Interpretation Abstract

............................129

KRAFLOVÁ, H.: Kurýr, Houpačka, David, Lidovky – jak se to rýmuje?
Kurýr, Houpačka, David, Lidové noviny – how are these names related? Abstract

............................141

DOKUMENTY – DOKUMENTE – DOCUMENTS

Gordon Childe Karlu Absolonovi v roce 1938 (M. Oliva – P. Kostrhun)

............................159

ZPRÁVY – BERICHTE – NEWS

Výstavní akce pavilonu Anthropos v roce 2007 (P. Kostrhun)

............................161

Připomínka 1. světové války v Moravském zemském muzeu (J. Břečka – R. Kupsa)

............................166

Jestřáb v Moravském zemském muzeu (J. Břečka)

............................170

Okno do českého loutkářství (J. Blecha)

............................174

Současný stav a perspektiva divadelně dokumentačních pracovišť (J. Blecha)

............................178

Výstava „Matyáš Korvín, král“ na budapešťském hradě (Z. Měchurová)

............................180

RECENZE – REWIEWS – BESPRECHUNGEN

S. Brouček – R. Jeřábek (edd.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007 (Z. Měchurová – M. Oliva)

............................183

Jiří Pajer: Studie o novokřtěncích. Strážnice 2006 (A. Kalinová)

............................186Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: