Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 94/2009

Obsah - Inhalt - Contents


VALOCH, K.: Magdalenien na Moravě - po padesati letech
Le Magdalenien en Moravie - cinquante ans apres Abstract

............................3

NERUDA, P. – NERUDOVÁ, Z. – ČULÍKOVÁ, V.: Loštice I - Kozí vrch. Magdalénienská stanice v horním Pomoraví
Loštice I - Kozí vrch. A Magdalenian site in northern Moravia Abstract

............................39

KUČA, M. – VOKÁČ, M. – NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M.: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Šebkovic a jeho přínos k absolutnímu datování mladého neolitu na Českomoravské vrchovině
Die Siedlung der Kultur mit mährischer bemalter Keramik bei Šebkovice und ihr Beitrag zur absoluten Datierung des Jungneolithikums in den Böhmisch-Mährischen Höhen Abstract

............................65

JUCHELKA, J.: Nové nálezy eneolitických hrobových celků z Českeho Slezska
A new Eneolithic graves in the Czech Silesia Abstract

............................89

ZEMAN, T.: Povodí Svitavy v pozdní době římské na základě drobných záchranných akcí
Region of Svitava river during the Late Roman Period based on small rescue actions Abstract

............................99

MĚCHUROVÁ, Z.: Honosně zdobená šipka do kuše z Kroměříže
Das prachtvolle Armbrustpfeil aus Kroměříž (Kremsier) Abstract

............................125

BLECHA, J.: Skvosty, rarity a excesy v českých tištěných loutkových divadlech a dekoracích
Treasures, rarities and excesses in Czech printed puppet theatres and sceneries Abstract

............................133

KRAFLOVÁ, H.: Globus – brněnská polygrafická planeta. Aktivity Bohumila Pištěláka ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století
Globus – a planet of graphic arts in Brno. The Activities of Bohumil Pištělák in the 1920s–1940s Abstract

............................145

DOKUMENTY – DOKUMENTE – DOCUMENTS

URBAN, J. – GOLEC, M. – TVRDÝ, Z. (edd.): Wankelův rukopis o lebkách z jeskyně Býčí skály
Wankels Manuskript über die Schädel aus der Býčí skála-Höhle

............................163

ZPRÁVY – BERICHTE – NEWS

Básník temných propastí a jeho brněnská přítomnost (H. Kraflová)

............................201

Dětské muzeum tentokrát o středověku (Z. Poláková)

............................205

PERSONALIA

Odešel Karel Novák (M. Oliva)

............................209

RECENZE – REWIEWS – BESPRECHUNGEN

Věra Souchopová – Karel Stránský: Tajemství dávného železa. Archeometalurgie objektivem mikroskopu. Studie z historie techniky a průmyslu. Technické muzeum, Brno (Z. Měchurová)

............................211

Dana Menoušková – Zdeněk Měřínský, edd.: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Vydalo Slovácké muzeum (Z. Měchurová)

............................214Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: