Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV

Kontakt:
Kobližná 1,
659 37, Brno
tel.: 542 422 361,
e-mail: etnografie@mzm.cz
Pracovníci:

Vedoucí:
 • PhDr. Hana Dvořáková
  PhDr. Hana Dvořáková, hračky, lidová religiozita, film, Ústředí lidové umělecké výroby, tel.: 542 422 374, e-mail: hdvorakova@mzm.cz
Zaměstnanci
 • PhDr. Helena Beránková - kurátorka sbírky fotografií a grafiky, tel.: 542 422 372, e-mail: hberankova@mzm.cz
 • PhDr. Alena Kalinová - lidové umění (keramika, sklo, plastika, malby na skle), tel.: 542 422 377, e-mail: akalinova@mzm.cz
 • PhDr. Lenka Nováková - lidový textil, tel.: 542 422 383, e-mail: lnovakova@mzm.cz
 • PhDr. Jarmila Pechová - řemeslo a výroba, zemědělství, tel.: 542 422 386, e-mail:jpechova@mzm.cz
 • PhDr. Eva Večerková, CSc. - nábytek, zvykosloví (především kraslice), staré tisky, tel.: 542 422 380, e-mail:evecerkova@mzm.cz
 • Libuše Dufková - konzervátorka textilu, tel.: 542 422 376, e-mail: ldufkova@mzm.cz


Charakteristika oddělení:

 • orientace na tradiční kultury Moravy od 18. století po současnost
 • sbírky: textil (kroj, součástky, interiér. textil), lidové umění, řemeslo a výroba, nábytek, zvykosloví, hudební nástroje, hračky, foto, film, grafika
Výzkumná činnost:
 • v rámci zaměření jednotlivých kurátorů
Trvalé aktivity:
 • sbírkotvorná činnost
 • vědecko výzkumná činnost (Výroční zpráva Etnografického ústavu 2008 ke stažení zdeformát PDF(2MB))
 • knihovna - pro odbornou veřejnost v rámci pracovní doby
 • poradenství - průběžně
 • studijní možnosti - lidová keramika
 • přednášky - Filozofická fakulta MU, Katedra evropské etnologie
 • výstavy a doprovodné programy
Publikace, periodika vydávaná ústavem: Výstavní činnost: Stálá expozice:
 • Připravuje se nová expozice "Obrázky ze života vesnice" (prezentace.pps 24 MB).
 • Etnografický ústav hledá pro připravovanou expozici vinařství starší vinařské nářadí a pomůcky, vinohradnické motyky, nože, putny, koštýře, vyřezávaná dna ze sudů, kantnýře, lisy, obrázky a fotografie s vinařskou tématikou, vinařská ocenění a další materiály. Prosím, nabídněte. Kontakt: dr. Jarmila Pechová, e-mail: jpechova@mzm.cz, tel. 542 422 386.
Konference a přednášky:
Expedice a terénní výzkum:
 • 10.–19. června 2011 etnologická expedice do Rumunska, západního Bulharska a východního Srbska (muzea, lidové stavitelství, zemědělství, obchod a řemesla). Účastník: Helena Beránková.

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

 

Výstavy a ostatní akce - ohlédnutí i pozvánky:

 • Prezentace knihy Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury (Frolcová Věra, Večerková Eva)
  Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny. Kapitoly odhalují pozůstatky pohanských slavností spojených se slunovratem, s novoroční magií a hostinami uprostřed zimy; patří k nim obřadní spalování vánočního polena, pečení velkých kulatých chlebů nebo koledování. Zvláštní pozornost věnují autorky kultu Kristova narození, jak se projevuje v písních, betlémech a hrách.

  klikni pro zvětšení

 • Výstavy realizované Etnografickým ústavem MZM v roce 2010

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

 • Výstavy realizované Etnografickým ústavem MZM v roce 2009 mapovaly dění v oboru klasickým přístupem a stejně tak přinášely nové pohledy na problematiku. Návštěvník mohl sledovat doklady vzpomínkové kultury v podobě instalace historických památníků Zapomenutý půvab, dále okrajová a málo akcentovaná témata v podobě projektu Bazar Art. Umění z kontejnerů a bazarů, až po tradiční profil muzejní sbírky zemědělského nářadí v široce koncipované výstavě Víte-li, jak sedláček obilíčko seje..

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení

Konzervace a restaurování sbírkových předmětů:
 • Restaurování

  klikni pro zvětšení


  klikni pro zvětšení


 • Konzervace a restaurování ceroplastik

  klikni pro zvětšení


 • Trůnící madona. Při restaurování byla v soklu objevena schránka s lístkem o původu plastiky

  klikni pro zvětšení klikni pro zvětšeníPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional