BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2006

  19. 5. 2006

   DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC    Zelný trh 8, Brno

Program 19.00-00.30 hod.
18.00-19.00 hod.Dětské muzeum - vernisáž výstavy "To tu ještě nebylo aneb víte či nevíte, k čemu co sloužilo?"
19.00 hod.prostor před budovou - nástup Brněnského městského střeleckého sboru, salva z ručních zbraní, zahájení muzejní noci v MZM, čestná stráž
19.00 hod.vstupní hala - prodej Hromčíkovy medoviny Elisa
19.00 hod.nádvoří - vystoupení big bandu M.R. SWING. Kavárna Air Cafe.
19.00 hod.Dětské muzeum - programy ve výstavě "To tu ještě nebylo…"
19.00 hod.1. patro - volná prohlídka mineralogické expozice Svět nerostů
19.00 hod.1. patro - volná prohlídka paleontologické expozice Zaniklý život na Moravě s aktivitami pro mládež i dospělé
19.00 hod.2. patro - volná prohlídka archeologických expozice Pravěk Moravy, Velká Morava, Moravská vesnice ve středověku, ukázka výroby pravěkých šperků (Petr Rajnoch)
19.00 hod.3. patro - volná prohlídka výstavy "Potěš pámbů, pane Grünbaum!"
19.00 hod.muzejní prodejna - prodej publikací a suvenýrů
    plánek přízemí  I. patro  II. patro  III. patro

   BISKUPSKÝ DVŮR    Muzejní ul. 1-3, Brno (vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského nám.)

Program 19.00-00.30 hod.
19.00 hod.Mramorové sály - volná prohlídka výstavy "Pověšené obrazy Vlasty Třešňáka"
19.00 hod.1. patro - volná prohlídka expozice Dějiny peněz na Moravě s ukázkou ražby mincí (Petr Soušek)
19.00 hod.přízemí a 1. patro - volná prohlídka expozice Fauna Moravy s akváriem sladkovodních ryb
21.00 a 22.00 hod.kaple - prohlídka s odborným výkladem
19.45-20.45 hod.nádvoří - vystoupení brněnské bubenické skupiny TSHJAMM inspirované západoafrickými rytmy
    plánek přízemí  I. patro

   PALÁC ŠLECHTIČEN    (Etnografický ústav), Kobližná 1, Brno

Program (na téma "Silné kafe") 19.00-00.30 hod.
19.15 hod.nádvoří - cimbálová muzika Petra Míčky s překvapením (dále budou muzikanti hrát dle svých sil a možností)
20.15 hod.kaple - duchovní mariánské písně v podání komorního sboru studentů FF MU kaMUFFláž
21.15 hod.I. patro - Večerníčky I - performace studentů oboru VDN JAMU
22.15 hod.hala - písně o jídle a pití v podání komorního sboru kaMUFFláž
23.15 hod.I. patro - Nočníčky II - performance studentů oboru VDN JAMU
19.00 hod.přízemí - volná prohlídka výstavy "Jehla, příze, pokličky, hračky naší babičky"
19.00 hod.kaple - volná prohlídka (mimo vystoupení) výstavy "Svátostka - Upomínka a talisman"
19.00 hod.2. patro - Kafemlejn (instalace studentů scénografie JAMU, volná prohlídka)
19.00 hod.2. patro - Efemery (instalace fotografií a objektů Marie Jiráskové,volná prohlídka)
    plánek přízemí  I. patro  II. patro


  Technické muzeum v Brně
  Moravská galerie v Brně
  Muzeum města Brna
  Dům umění města Brna
  Muzeum romské kultury
  Muzeum Brněnska
  Mendelovo muzeum
  Knihovna Jiřího Mahena


Akce bude návštěvníkům nabídnuta bezplatně. Dopravní podnik města Brna zajistí dopravu na mimořádných autobusových linkách.

www.muzejninoc.kultura-brno.cz
http://www.cz-museums.cz

NAVRCHOLU.cz

Zpět na hlavní stránku