Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

PAVILON ANTHROPOS

Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo ve specielním pavilonu "Člověk a jeho rod" na dnešním výstavišti soustředit v rámci výstavy soudobé kultury v roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejrannějších období lidských dějin. Při vzniku této výstavy nesoucí název Anthropos se setkáváme se jménem prvního prezidenta ČSR prof. T. G. Masaryka a průmyslníka T. Bati. Tato výstava zanikla v důsledku událostí II. světové války. Na tyto tradice navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek DrSc. (antropolog světového jména, bývalý ředitel Moravského zemského muzea a prezident ICOM). Stavba pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů ing. arch. Františka Šteflíčka. V roce 2003 byl objekt uzavřen a došlo k zahájení generální rekonstukce.

Adresa:
Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno
Telefon: 543 248 391
bezbariérový vstup
Otevírací doba, vstupné
Objekt na mapě
Možnost dopravy MHD a autem

VÝSTAVY

KAREL ABSOLON - FOTOGRAFIE
Výstava představí Karla Absolona, legendárního objevitele, prostřednictvím fotografií z jeho archívu a doprovodných trojrozměrných exponátů - osobních Absolonových věcí.
Od 4. června 2010 do 12. září 2010  (fotografie z vernisáže výstavy)

Výstava je z technických důvodů dočasně uzavřena.


JSI BYTOST POZEMSKÁ ČI NEBESKÁ? ŽENA V INDICKÉ VÝTVARNÉ TRADICI
Vnímání ženy v indické kultuře v nejširších souvislostech: ženy jako bohyně lásky ale i krutosti, polobožské bytosti i ženy z dvorského prostředí - manželky, milostnice, služebné, tanečnice a hudebnice. Více než 350 originálních zobrazení žen ze sbírek Národní galerie a Národního muzea. Běžný svět žen představí ukázky indické miniatury a mimořádné doklady uměleckého řemesla i předměty, které ženy v domácnostech běžně užívaly.
Od 19. května 2010 do ledna 2011  (fotografie z vernisáže výstavy)

  • Doprovodná přednáška k výstavě 5. října 2010, v 18.00 hod., přednáškový sál Pavilonu Anthropos
    Ladak - budhistický svět v indickém Himálaji
    Přednáší: Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
    Název Ladak pravděpodobně pochází z tibetského la-dag, což znamená , "země horských průsmyků". Jedná se v podstatě o velehorskou poušť ve srážkovém stínu v Západním Himálaji ve výškách od 3000 do více než 7000 m. Celoročně osídlený je do výšky cca 4200 m, nad ní se nacházejí sezónní pastviny pod ledovci a karavanní stezky. Kulturně patří Ladak do Tibetu a je přímo prosycen tibetským buddhismem. Proto bývá nazýván Malým Tibetem.


EXPOZICE

Dne 29. června 2006 byl po tříleté pauze pro veřejnost znovu otevřen Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea. Budova Anthroposu prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí a prostorovým rozšířením. V muzeu tak nyní návštěvník mimo stálou expozici nalezne dva sály určené pro dočasné výstavy, moderní přednáškový sál i kavárnu. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky na jejichž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci: "Morava lovců a sběračů" a "Nejstarší umění Evropy" (autor scénáře M. Oliva) a "Paleolitické technologie" (autoři Z. a P. Nerudovi). V druhé části pak divák nalezne aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury: "Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), "Příběh lidského rodu" (Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů - primátů, prezentované v části "Primáti naše rodina" (V. a M. Vančatovi). Nově vybudovaná expozice nepřiblíží jen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky apod., ale přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Návštěvníci pochopitelně nepřijdou ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím. Vzhledem k náročnosti takto pojaté koncepce se nám v určeném časovém termínu otevření nepodařilo všechny části expozic dokončit (především ve vstupní hale expozice Primáti - naše rodina, Genetika člověka a část expozice Příběh lidského rodu). Všechny uvedené nedostatky jsou postupně odstraňovány a Pavilon Anthropos bude v celé šíři připraven nejpozději v září 2006. Finanční prostředky pro přestavbu pavilonu a tvorbu nových expozic poskytlo Ministerstvo kultury ČR.
(fotografie ze slavnostního otevření)  (napsali o nás)


Objednávky výkladů na tel.: 543 248 391 kl. 202, 203 nebo e-mail: jkrizova@mzm.cz, lsin@mzm.cz
Příplatek za odborný výklad 5,- Kč ke každé vstupence.

MUZEJNÍ PRODEJNA PAVILONU ANTHROPOS

V muzejní prodejně Pavilonu Anthropos máte možnost nakoupit různé upomínkové předměty, ale také odborné knihy a časpisy z oboru archeologie a antropologie.

Otevírací doba:
pondělí zavřeno, úterý-neděle od 9.00 do 16.30 hodin

Bezbariérový přístup

KAVÁRNA V PAVILONU ANTHROPOS

Odpovědný vedoucí: Vladimír Štastný
Pozor, jedná se pouze o otevírací dobu kavárny nikoliv Pavilonu Anthropos!

Otevírací doba:

květen - září
pondělí od 11.00 do 21.00 hodin, úterý-neděle od 9.00 do 21.00 hodin

říjen - duben
pondělí zavřeno, úterý-neděle od 9.00 do 18.00 hodin

Bezbariérový přístup

 

 

Fotografie z přestavby (anthropos_foto.zip)

[Ústav Anthropos]Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional